PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 3 (25) | 207--221
Tytuł artykułu

Implementation of E-government in Poland with the Example of the Silesian Voivodship

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Wdrożenie e-government w Polsce na przykładzie województwa śląskiego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The aim of this paper is to explore the concept of e-government as well as to present the implementation of e-government in the Silesian Voivodship, Poland. The structure of the paper is subordinated to this aim. Firstly , the essence of e-government has been described and the initiatives for building e-government in Poland have been identified. Particular attention was paid to the Electronic Communication System for Public Administration (SEKAP) and the diagnosis of SEKAP implementation is given. Finally, the barriers and critical success factors for SEKAP implementation have been indentified. The achieved results can be useful whilst undertaking activities aimed at e-government development in a country and particular regions.(original abstract)
Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji e-administracji i jej wdrożenia w województwie śląskim. Na wstępie zaprezentowano istotę i genezę e-administracji, jak również zidentyfikowano inicjatywy podejmowane w Polsce na rzecz jej rozwoju. Następnie dokonano projekcji Systemu Elektronicznej Administracji Publicznej SEKAP jako "dobrej praktyki" e-administracji w województwie śląskim. Kolejna część artykułu przedstawia wyniki badań bezpośrednich. Dotyczą one diagnozy wykorzystania systemu SEKAP oraz barier i krytycznych czynników sukcesu jego wdrożenia. Przedstawione rezultaty badań mogą być pomocne w działaniach na rzecz doskonalenia e-administracji w kraju i poszczególnych regionach.(abstrakt oryginalny)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
207--221
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • University of Economics in Katowice, Poland
autor
 • University of Economics in Katowice, Poland
Bibliografia
 • A Definition of E-Government, The World Bank, Washington 2003.
 • AER Regional Innovation Award, 2009, http://www.aer.eu/fileadmin/user _upload/MainIssues/Economic_ Development/Innovation-award/Winners/IA_brochure-projects_Slaskie_v2_final.pdf.
 • Aldrich D., Berlot J.C., McClure C.R., E-government: initiatives, development and issues, Government Information Quarterly 2002, Vol. 19(4), pp. 349-355.
 • Almarabeh T., AbuAli A., A general framework for e-government: definition maturity challenges, opportunities, and success, European Journal of Scientific Research 2010, Vol. 39, No.1, pp. 29-42.
 • Andersen K.V., Henriksen H.Z., E-government maturity models: extension of the Layne and Lee model, Government Information Quarterly 2006, Vol. 23, Issue 2, pp. 236-248.
 • Anttiroiko A.V., A brief introduction to the field of e-government, [in:] A.V. Anttiroiko (Ed.), Electronic Government: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications, Hershey, New York 2008, pp. xli-lxxv.
 • Assembly of European Regions AER, 2012, http://www.aer.eu/main-issues/economic-development/ aer-innovation-award.html.
 • Awad E., Ghaziri H., Knowledge Management, Pearson Education, Prentice Hall, New Jersey 2004.
 • Baum C.H., Maio A.D., Gartner's Four Phases of E-government Model, Gartner Group, London 2000, http://www.gartner.com/id=317292.
 • Brainard L.A., McNutt J.G., Virtual Government-Citizen Relations: Informational, Transactional or Collaborative?, Administration & Society 2010, Vol. 42(7), pp. 836-858.
 • Centeno C., van Bavel R., Burgelman J.C., A prospective view of e-government in the European Union, The Electronic Journal of e-Government 2005, Vol. 3(2), pp. 59-66.
 • Meier A., Stormer H., Gosselin E., eBusiness & eCommerce. Managing the Digital Value Chain, Springer-Verlag, Berlin 2009.
 • COM 140 final, eEurope 2002: Impact and Priorities, Commission Communication of 13 March 2001 on a Communication to the Spring European Council in Stockholm, 23-24 March 2001, http:// europa.eu/legislation_summaries /information_society/strategies/index_en.htm.
 • COM 173 final, i2010 eGovernment Action Plan - Accelerating eGovernment in Europe for the Benefit of All, 2006, http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/strategies/index_en.htm.
 • COM 229 final, i2010 - A European Information Society for Growth and Employment, 2005, http:// eur-lex.europa.euLex riServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005DC0229:EN:NOT.
 • COM 245, A Digital Agenda for Europe, Communication from the Commission of 19 May 2010 to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, http://europa.eu/legislation _summaries/information_society/strategies/index_ en.htm.
 • COM 567, The Role of eGovernment for Europe's Future, Communication of 26 September 2003 from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, http://europa.eu/legislation_summaries/information_ society/strategies/index_en.htm.
 • COM 687 final, eEurope - An Information Society For All, Communication of 8 December 1999 on a Commission initiative for the special European Council of Lisbon, 23 and 24 March 2000, http:// europa.eu/legislation_summaries/information _society/strategies/index_en.htm.
 • COM 2020 final, EUROPE 2020 A Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive Growth, European Commission, 2010, http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/strategies/index_ en.htm.
 • Cordella A., Iannacci F., Information systems in the public sector: The e-government enactment framework, Journal of Strategic Information Systems 2010, Vol. 19, pp. 52-66.
 • Dalkir K., Knowledge Management in Theory and Practice, Elsevier Butterworth-Heinemann, Oxford 2005.
 • Designing a System Approach to Sustainable Development of the Information Society - on the Example of Poland, the research project supported by the National Science Center in Poland, 2011/01/B/ HS4/00974, 2011-2014.
 • Digital Agenda for Europe, 2012, http://europa.eu/legisla tion_summaries/information_society/strategies/ index_en.htm.
 • eGoverment in Poland factsheets, European Commission, epractice.eu, Edition 15, 2012, pp. 3-9.
 • Fox M., Corporate Governance Lessons from Transition Economic Reform, Princeton University Press, Princeton 2006.
 • Gil-García J.R., Helbig N., Exploring e-government benefits and success factors, [in:] A.V. Anttiroiko, M. Mälkiä (Eds.), Encyclopedia of Digital Government, Vol. 2, Idea Group Reference, Hershey 2007, pp. 803-811.
 • Grudzewski W.M., Hejduk K.I., Sankowska A., Wańtuchowicz M., Sustainability w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, Poltext, Warszawa 2010.
 • Haber L. (Ed.), Komunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym, NOMOS, Kraków 2011.
 • Hamel G., Breen B., The Future of Management, Harvard Business School, Boston 2007.
 • Hanna N.K., e-Transformation: Enabling New Development Strategies, Springer, New York 2009.
 • Hanna N.K., Enabling Enterprise Transformation. Business and Grassroots Innovation for the Knowledge Economy, Springer, New York 2010a.
 • Hanna N.K., Transforming Government and Building the Information Society: Challenges and Opportunities for the Developing World, Springer, New York 2010b.
 • Heeks R., Bailur S., Analyzing e-government research: Perspectives, philosophies, theories, methods, and practice, Government Information Quarterly 2006, Vol. 24(2), pp. 243-265.
 • Hesse W., Muller D., Ruß A., Information, information systems, information society: Interpretations and implications, Poiesis Prax 2008, No. 5, pp. 159-183.
 • Hofmokl J., Tarkowski A., Ostrowski I., Werner M., Werner K., Bartosiak J., Solda-Kutzmann D., Hess P., Mapa Drogowa Otwartego Rządu w Polsce, Centrum Cyfrowe Projekt: Polska, licencja Creative Commons, Warszawa 2011, http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/ strategies/index_en.htm.
 • Irani Z., Love P. (Eds.), Evaluating Information Systems. Public and Private Sector, Butterworth-Heinemann, Oxford 2008.
 • Kowalczyk A., Nogalski B., Zarządzanie wiedzą. Koncepcja i narzędzia, Difin, Warszawa 2007.
 • Layne K., Lee J., Developing fully functional e-government: a four stage model, Government Information Quarterly 2001, Vol. 18(2), pp. 122-136.
 • Lisiecka K., Papaj T. (Eds.), Kierunki doskonalenia usług świadczonych przez administrację publiczną, Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego and Akademia Ekonomiczna, Katowice 2009.
 • Lisiecka K., Papaj T., Czyż-Gwiazda E., Public governance koncepcją zarządzania w administracji publicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2011.
 • Michel H., e-Administration, e-government, e-governance and the learning city: A typology of citizenship management using ICTs, The Electronic Journal of e-Government 2005, Vol. 3(4), pp. 213-218.
 • Olszak C.M., Ziemba E., The information society developments on a regional level, Issues in Informing Science and Information Technology 2009, Vol. 6, pp. 213-225.
 • Olszak C.M., Ziemba E., Knowledge management curriculum development: Linking with real business needs, Issues in Informing Science and Information Technology 2010, Vol. 7, pp. 235-248.
 • Olszak C.M., Ziemba E., The stage of e-government maturity in a Polish region - Silesia, Journal of Economics & Management 2011a, No. 7, pp. 87-104.
 • Olszak C.M., Ziemba E., The use of ICT for economic development in Silesian region in Poland, Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management 2011b, Vol. 6, pp. 197-216.
 • Papińska-Kaceprek J. (Ed.), Społeczeństwo Informacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Plan działań na rzecz rozwoju elektronicznej administracji (eGovernment) na lata 2005-2006, Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, Warszawa 2004, http://archiwum-ukie.polskawue.gov.pl/HLP/ files.nsf/0/B686F3119ECD01A1C125721F003BA1CF/$file/Plan_dzialan_na_rzecz_rozwoju_ elektronicznej_administracji_na_lata_2005_-_2006.pdf.
 • EPUAP, 2012, http://www.epuap.gov.pl.
 • Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON stan na 31.12.2011, Urząd Statystyczny w Katowicach, Katowice 2011.
 • Prattipati S.N., Adoption of e-governance: Differences between countries in the use of online government services, Journal of American Academy of Business 2003, Vol. 3(1/2), pp. 386-401.
 • Rocznik Statystyczny Województw 2011. Stan na 31.12.2010, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2011.
 • Roztocki N., Weistroffer H.R., Information technology in transition economy, Journal of Global Information Technology Management 2008, No. 11(4), pp. 2-9.
 • Sahu G.P., Dwivedi Y.K., Weerakkody V., E-government Development and Diffusion: Inhibitors and Facilitators of Digital Democracy, IGI Global, Hershey 2009.
 • Serrano-Cinca C., Rueda-Tomás M., Portillo-Tarragona P., Determinants of e-government extension, Online Information Review 2009, Vol. 33(3), pp. 476-498.
 • Siau K., Long Y., Using social development lenses to understand e-government development, Journal of Global Information Management 2006, Vol. 14(1), pp. 47-62.
 • Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa 2008, http://www.mswia.gov.pl/ strategia/.
 • Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego województwa śląskiego do roku 2015, Uchwała nr III/37/2/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego, Katowice 2009.
 • Tapscott D., Williams A.D., Wikinomics: How Mass Collaboration Changes Everything, Penguin Group, New York 2006.
 • Tapscott D., Grown Up Digital: How the Net Generation is Changing Your World, McGraw Hill, New York 2009.
 • The E-government Project, OECD, 2001, http://www.oecd.org.
 • The World Bank, 2012, http://web.worldbank.org/WBSITE /EXTERNAL/TOPICS/EXTINFORMATIONANDCOMMUNICATIONANDTECHNOLOGIES/ EXTEGOVERNMENT/0,,content MDK:20507153~menuPK:702592~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:702586,00.html.
 • Tolbert C.J., Mossberger K., The effects of e-government on trust and confidence in government, Public Administration Review 2006, Vol. 66(3), pp. 354-369.
 • Webster F., Theories of the Information Society, Routledge, New York 2002.
 • Zhao Q., E-government evaluation of delivering public services to citizens among cities in the Yangtze River Delta, The International Information & Library Review 2010, Vol. 42, pp. 208-211.
 • Ziemba E., Olszak C.M., Building a regional structure of an information society on the basis of e-administration, "Issues in Informing Science and Information Technology" 2012, Vol. 9, pp. 277-295.
 • Ziemba E., Papaj T., E-government application at the regional level in Poland - the case of SEKAP, [in:] M. Ganzha, L. Maciaszek, M. Paprzycki (Eds.), Proceedings of the Federated Conference on Computer Science and Information Systems FedCSIS 2012, Polskie Towarzystwo Informatyczne, IEEE Computer Society Press, Warsaw, Los Alamitos, CA 2012, pp. 1003-1007.
 • http://www.e-slask.pl, 2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171233277

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.