PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 8 | 33--42
Tytuł artykułu

Niepełnosprawność, jako problem społeczno-ekonomiczny gminy

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Disability as a Social-Economic Commune's Problem
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Gminy, w których występują osoby niepełnosprawne nie uzyskują finansowego wsparcia dla ich działalności społecznej i zawodowej. Jakkolwiek gminy są miejscem gdzie ludzie niepełnosprawni szukają najczęściej pomocy. Możliwości gmin w tym zakresie różnią się w zależności od rozwoju społeczno-ekonomicznego mierzonego wielkością dochodu na mieszkańca. (abstrakt oryginalny)
EN
Communes which are the residence of disabled people do not receive financial funds for their social rehabilitation and professional activation. However units of communal councils are the place where they look for help most often. Possibilities of communes in this range are whereas spatial varied according to different levels of social-economic development which is measured by the size of commune's own income per one inhabitant. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
33--42
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego
Bibliografia
 • Borek J. Samorządy wobec kwestii niepełnosprawności [w:] Gagacka M. (red.). "Biuletyn Informacyjny. Diagnoza socjalna regionu radomskiego - wybrane zagadnienia - aspekt instytucjonalny" nr 1/2008, Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej Regionalny Oddział w Radomiu, Radom 2008.
 • Borek J., Zróżnicowanie przestrzenne aktywności ekonomicznej niepełnosprawnych mieszkańców Polski "Niepełnosprawność i Rehabilitacja", nr 1, 2005.
 • Borek J., Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych - bariery i wyzwania, [w:] Piątek K., Karwacki A. (red.), Aktywna polityka społeczna z perspektywy Europy socjalnej, Toruń 2007.
 • Borek J., Osoby niepełnosprawne w polityce społecznej gmin w świetle lokalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych [w:] Gagacka M., Głabicka K., (red.) Lokalne sieci wsparcia, Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej, Wydział Ekonomiczny Politechniki Radomskiej, Radom 2010.
 • Frąckiewicz L. (2003), Niepełnosprawność a praca [w:] Kurzynowski A., i inni (red.), Polskie doświadczenia w rehabilitacji zawodowej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, KIG-R, Warszawa 2005.
 • Gąciarz B., Ostrowska A., Pańków W., "Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w małych miastach i na terenach wiejskich uwarunkowania sukcesów i niepowodzeń", Raport z badań, IFiS PAN, Warszawa 2008.
 • Gorczycka E., Psychologiczne i społeczne uwarunkowania aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych "Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych" nr 1(1), 2005.
 • GUS, NSP 2002.,Osoby niepełnosprawne oraz ich gospodarstwa domowe, cz. I, Osoby niepełnosprawne, Warszawa 2003.
 • Kalinowska K., Bariery wzrostu gospodarczego Unii Europejskiej, [w:] Rakowski W. (red.), Rocznik Żyrardowski, t. VII, WSRL Żyrardów 2009.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (dz. U. Nr 78, poz.483); Ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym, (Dz. U. Nr 16 z 1990 r., poz. 95).
 • Kowalczyk O., Rehabilitacja osób niepełnosprawnych, [w:] Pisz Z. (red.), Zadania społeczne, Wrocław 2002.
 • Kurzynowski A., Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych "Aktywizacja Zawodowa Osób Niepełnosprawnych" nr 1(1).
 • Morysińska M., Kołakowska Z., Makowska E., Sochańska - Kawiecka M. "Gmino jaka jesteś? Badanie działalności gmin na rzecz osób niepełnosprawnych. Raport z badania samorządów gminnych", PFRON, Warszawa 2006.
 • O"Reilly A., The right to decent work of resons with disabilities, ILO, Geneva, Switzerland 2006.
 • Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2007 r., US Katowice 2009, Województwo mazowieckie. Podregiony, powiaty, gminy, US Warszawa 2009.
 • Radziszewska M., Informator. Przewodnik Osoby Niepełnosprawnej, wyd. IV, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Warszawa 2009.
 • Rakowski W., Poziom rozwoju społeczno - gospodarczego Mazowsza na tle kraju, "Biuletyn" IGS, nr 4, 1992.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r., Nr 14, poz. 92 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 123 z 1997 r., poz. 776 z późn. zm.).
 • www.idn.org.pl
 • www.stat.gov.pl
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171233317

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.