PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 1-2 | 79--106
Tytuł artykułu

Mikrouwarunkowania potrzeb i zachowań rynkowych gospodarstw domowych a nowa konsumpcja

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł podejmuje problem przesłanek i uwarunkowań o charakterze mikroekonomicznym potrzeb i konsumpcji gospodarstwa domowego oraz nowych zjawisk i wyzwań w zakresie konsumpcji obserwowanych pod koniec XX i w pierwszej dekadzie XXI wieku. Struktura artykułu jest następująca. Po rozważaniach skupiających się na czynnikach mikroekonomicznych kształtujących potrzeby i zachowania rynkowe gospodarstw domowych, podjęto próbę przeanalizowania grupy determinant: biologicznych, ekonomicznych, społeczno-psychologicznych i kulturowych, które wskazują m.in. na siłę oraz sposób oddziaływania na poziom i strukturę konsumpcji. W dalszej części artykułu skoncentrowano się na omówieniu nowych trendów w zachowaniach nabywczych gospodarstw domowych. Podsumowanie rozważań i ważniejsze wnioski kończą niniejszy artykuł. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Numer
Strony
79--106
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Aldridge A. 2006. Konsumpcja, Warszawa: Wydawnictwo Sic!.
 • Bearden W.O., Netemeyer R.G., Teel J.E. 1989. Measurement of Consumer Susceptibility to Interpersonal Influence. Journal of Consumer Research, vol. 15, March.
 • Bootzin R., Bower G.H., Zajonc R.B., Hall E. 1986. Psychology Today, New York: McGraw-Hill.
 • Dickson P.R., Sawyer A.G. 1990. The Price Knowledge and Search of Supermarkets Shoppers. Journal of Marketing, nr 54.
 • East R., Wright M., Vanhuele M. 2008. Consumer Behaviour. Applications in Marketing, New Delhi and Singapore: Sage Publications of London, Thousand Oaks.
 • Falkowski A., Tyszka T. 2009. Psychologia zachowań konsumenckich, Gdańsk: GWP.
 • Furnham A., Argyle M. 1998. The Psychology of Money, London, Routledge.
 • Gajewski Ł. 2009. Prosumpcja - praktyki konsumenckiej innowacyjności. E-mentor, nr 2(29).
 • Gajewski S. 1994. Zachowanie się konsumenta a współczesny marketing, Łódź: Wydawnictwo UŁ.
 • Galbraith J.K. 1991. Ekonomia w perspektywie. Krytyka historyczna, Warszawa: PWE.
 • Garbarski L. 2001. Zachowania nabywców, Warszawa: PWE.
 • Gidness A. 2001. Nowoczesność i tożsamość. "Ja" i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Hodoly A. 1971. Gospodarstwo domowe i jego rola społeczno-ekonomiczna, Warszawa: KiW.
 • Jachnis A., Terelak J.F. 1998. Psychologia konsumenta i reklamy, Bydgoszcz: Oficyna Branta.
 • Kall J. 1992. Wielka manipulacja. Businessman Magazyn, nr 10.
 • Kędzior Z. 1989. Domowe dobra trwałego użytku w procesie zaspokajania potrzeb gospodarstw domowych. Gospodarstwo Domowe, nr 1.
 • Kusińska A. 2009. Zmiany w sferze konsumpcji i ich uwarunkowania w latach 1989-2009. Handel Wewnętrzny, nr 4-5.
 • Landreth H., Colander, D.C. 2005. Historia myśli ekonomicznej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Lea S.E.G, Tarpy R.M., Webley P. 1987. The Individual in the Economy, Cambridge: Cambridge Press.
 • Lewis D., Bridger D. 2000. The Soul of the New Consumer: Authenticity - What We Buy and Why in the New Economy, London: Nicolas Brealey Publishing.
 • Lipovetsky G., Charles S. 2005. Hypermodern Times, UK: Polity Press Cambridge.
 • Lunt P., Livingstone S. 1995. Psychological, social and economic determinants of saving: Comparing recurrent and total savings. Journal of Economic Psychology, No. 12.
 • Mazurek-Łopacińska K. 1994. Zachowania konsumentów i ich wpływ na marketing. Gospodarka Narodowa, nr 1-2.
 • Misiaszek Z. 1980. Ekonomika konsumpcji, Kraków: AE w Krakowie.
 • Mruk H. 2009. Konsument w gospodarce - ewolucja wiedzy o jego zachowaniach. Handel Wewnętrzny, nr 4-5.
 • Mynarski S. 1990. Metody badań marketingowych, Warszawa: PWE.
 • Nowalska D. 2007. Rekonstrukcja wzorów zachowań konsumpcyjnych wśród kobiet na przykładzie województwa śląskiego, Katowice: Instytut Socjologii Uniwersytetu Śląskiego, (praca niepublikowana).
 • Patrzałek W. (red.) 2004. Kulturowe determinanty zachowań konsumenckich, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Philipson J.B. 1937. Consumption Standards and Housing. Annals of American Academy of Political and Social Science, vol. 190, New York: Current Developments in Housing.
 • Pietra C. 2009. Trendy konsumenckie: Człowiek multitaskingowy. Marketing w Praktyce, czerwiec.
 • Pietrusiński Z. 1986. Sam sięgaj do psychologii, Warszawa: PWN.
 • Pronovost G. 2007. L'univers du temps libre et des valeures chez les jeunes, Quebec: Presses de l'Universite du Quebec.
 • Sheth J.N., Sethi S.P. 1977. A Theory of Cross-Cultural Buyer Behavior, w: Woodside A.G., Sheth J.N., Kenneth P.D. (eds.), Consumer and Industrial Buying Behavior, New York: North-Holland Publ. Co.
 • Siciński A. (red.) 1976. Styl życia. Koncepcje i propozycje, Warszawa: PWN.
 • Sikorska J. 1998. Konsumpcja: warunki, zróżnicowania, strategie, Warszawa: IFiS PAN.
 • Simmel G. 1997. Filozofia pieniądza, Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.
 • Słaby T. (red.) 2006. Elity ekonomiczne w Polsce - ujęcie empiryczne, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Solomon M.R. 2006. Zachowania i zwyczaje konsumentów, Gliwice: Helion.
 • Strzemińska H. 1988. Czas pracy i czas wolny w polityce społecznej, Warszawa: PWE.
 • Szczepański J. 1981. Konsumpcja a rozwój człowieka. Wstęp do antropologicznej teorii konsumpcji, Warszawa: PWE.
 • Szczurkiewicz T. 1970. Studia socjologiczne, Warszawa: PWN.
 • Toffler A. 1997. Trzecia fala, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Veblen T.B. 1919. Why Is Economics Not an Evolutionary Science?, w: Huebsh B.W., The Place of Science in Modern Civilization, New York.
 • Wątorski J. 1987. Mieszkanie i domowe dobra trwałe w konsumpcji rodzin miejskich, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 • Wiswede G. 1983. Marktsoziologie [w:] M. Irle (Hrsg), Marktpsychologie. Handbuch der Psychologie (12 Band), Verlag fur Psychologie, Goettingen.
 • Weber M. 1956. Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriss der verstehenden Socjologie, Tubingen: Verlag Mohr.
 • Woodside A.G., Sheth J.N., Kenneth P.D. (eds.) 1977. Consumer and Industrial Buying Behavior, New York: North-Holland Publ. Co.
 • Zalega T. 2007. Konsumpcja - podstawy teoretyczne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 • Zalega T. 2008. Human needs and their hierarchy vs. the contemporary theories of consumption, w: Nowak A.Z., Glinka B., Hansel P. (red.), Business environment in Poland. The selected managerial and economic aspects and their interconnections, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Zalega T. 2008a. Konsumpcja w gospodarstwach domowych o niepewnych dochodach, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Zalega T. 2008b. Mikroekonomia, wyd. 3, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 • Zalega T. 2009. Modele zachowań konsumentów w teoriach ekonomicznych i marketingowych. MBA, nr 1(96).
 • Zalega T. 2011. Mikroekonomia współczesna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 • Zalega T. 2012. Konsumpcja. Determinanty, teorie i modele, Warszawa: PWE.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171233375

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.