PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 13 | 23--36
Tytuł artykułu

Ewolucja międzynarodowego systemu walutowego i finansowego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Evolution of the Monetary and Financial System
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Międzynarodowy system kursów walutowych przeszedł w ciągu ostatniego stulecia głęboką ewolucję: od kursów stałych do płynnych kursów walutowych. Przykładami systemu kursów stałych są: klasyczny system waluty złotej, system z Bretton Woods, Europejski System Walutowy, jak też różne porozumienia oparte na stosowaniu wspólnej waluty. W przypadku powiązania waluty danego kraju z walutą innego kraju poziom cen tego pierwszego w dużym stopniu zależy od poziomu cen kraju, będącego punktem odniesienia, co wpływa ograniczająco na możliwości prowadzenia w nim polityki pieniężnej. Światowy kryzys zadłużenia był ważnym wydarzeniem w procesie ewolucji międzynarodowego systemu walutowego. Upadek międzynarodowego systemu kursów stałych zbiegł się w czasie z otwieraniem się gospodarek i upowszechnianiem liberalnych rozwiązań (charakteryzujących globalizację), z pojawieniem się dużych przepływów kapitału prywatnego do krajów rozwijających się, nie zawsze przygotowanych na jego przyjęcie. Obecnie w zasadzie większość dużych oraz średniej wielkości krajów, poza Chinami i Indiami, przyjęła system płynnych kursów walutowych, pomimo jego podstawowej wady, jaką jest zmienność kursów, prowadząca do niestabilności. Dominują jednak jego zalety, przejawiające się w zmniejszaniu ryzyka spekulacji towarzyszącej rozwiązaniu z kursami stałymi. Ponadto w warunkach rosnącego znaczenia rynków finansowych płynne kursy walutowe umożliwiają prowadzenie polityki monetarnej ukierunkowanej na stabilizację krajowych cykli koniunkturalnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The international exchange system has evolved in the last hundred years from fixed to floating rates. The examples of fixed rate systems include the classical gold standard system, the Bretton Woods system, the European Monetary System as well as other agreements based on the use of common currencies. When a currency in one country is pegged to a currency of another country, price levels in this country are greatly affected by price levels in the country of reference, hindering effective monetary policies. The global indebtedness crisis is a significant event in the evolution of the international monetary system. The collapse of the international fixed rate system coincides with the opening up of economies, the adopting of liberal economic solutions (related to globalization) and the huge flows of private funds to emerging economies which are not always ready to absorb them. Currently, the majority of medium-size and large countries, with the exception of China and India, adopt floating rates systems despite their major weakness - destabilising exchange fluctuations. However, the strength of the system seems to be more important - a reduced risk of speculation inherent in fixed rate systems. Moreover, in the light of the increasing significance of financial markets floating rates facilitate adopting monetary policies focused on stabilising national business cycles. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
23--36
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
  • Blanchard O. [2011], Makroekonomia, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
  • Mishkin F.S. [2002], Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Montiel P. J. [2012], Makroekonomia międzynarodowa, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
  • Ratajczak M. [2012], Finansyzacja gospodarki, "Ekonomista", nr 3.
  • Samuelson P.A., Nordhaus W.D. [2004], Ekonomia, t. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Samuelson P.A., Nordhaus W.D. [2012], Ekonomia, Rebis, Poznań.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171233497

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.