PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 1 | 68--87
Tytuł artykułu

Zarządzanie wiedzą o projektach

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rozwój wiedzy o zarządzaniu projektami napotyka wiele trudności. Żadna z dostępnych publikacji nie porządkuje obszaru zarządzania wiedzą o projektach w sposób analogiczny do usystematyzowania w dostępnych kompendiach i standardach takich obszarów, jak zarządzanie czasem, zarządzanie kosztami czy zarządzanie jakością w środowisku projektów. Za jedną z głównych przeszkód w dalszym rozwoju wiedzy o zarządzaniu projektami uważany jest brak systematycznego przeglądu stanu badań dotyczącego tego obszaru. Niniejszy artykuł zawiera opis oryginalnego, pełnego modelu zarządzania wiedzą o projektach, w którym podstawową rolę odgrywają: Mikrocykl życia wiedzy - określający zestaw procesów wykonywanych na pojedynczych elementach wiedzy o projektach. W mikrocyklu życia wiedzy wyodrębniono podstawowe procesy zarządzania elementami wiedzy: identyfikację potrzebnej wiedzy, nabycie, tworzenie, wykorzystanie, transfer, identyfikowanie i dokumentowanie wytworzonej wiedzy, dzielenie się wiedzą oraz pozyskiwanie jej spoza organizacji. Makrocykle życia wiedzy - zdefiniowane dla czterech poziomów zarządzania (indywidualnego, projektu, organizacji i globalnego), określające procesy wykonywane na całości wiedzy o projektach istniejącej na każdym z tych poziomów. Międzypoziomowe przepływy wiedzy o projektach - powodujące przekazywanie elementów wiedzy pomiędzy poziomami zarządzania. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Numer
Strony
68--87
Opis fizyczny
Twórcy
 • Sybena Consulting
Bibliografia
 • Ajmal M.M., Koskinen K.U. 2008. Knowledge Transfer in Project Based Organizations: An Organizational Culture Perspective. Project Management Journal, nr 1 (39), s. 7-15.
 • Alavi M., Leidner D.E. 2001 Knowledge Management and Knowledge Management Systems: Conceptual Foundations and Research Issues. MIS Quarterly, nr 1 (25), s. 107-113.
 • Atkinson J. 2006. The Age of Aquarius- Pro5ect and Knowledge Management. Project and Knowledge Management in Selected Irish Companies. Project Perspectives, Annual Publication of International Project Management Association, nr 28, s. 56-63.
 • Ayas K., Zeniuk N. 2001. Project Based Learning: Building Communities of Reflective Practicioners. Management Learning, nr 1 (32), s. 61-76.
 • Bellini E., Canonico P. 2008. Knowing Communities in Pro5ect Driven Organizations: Analysing the Strategic Impact of Socially Constructed HRM Practices. International Journal of Project Management, nr 26, s. 44-50.
 • Blessing D., Goerk M., Bach V. 2001. Management of Customer and Pro5ect Knowledge: Solutions and Experience at SAP. Knowledge and Process Management, nr 2 (8), s. 75-90.
 • Boddie J. 1987. The Project Postmortum. Computerworld, nr 21 (49), s. 77-81.
 • Boh W.F. 2007. Mechanisms for Sharing Knowledge in Pro5ect-based Organizations. Information and Organization, nr 1 (17), s. 27-58.
 • Bower D.C., Walker D.H.T. 2007. Planning Knowledge for Phased Rollout Projects. Project Management Journal, nr 3 (38), s. 45-60.
 • Bredillet Ch.N. 2OO7. Pro5ects: Learning at the Edge of Organization, w: P.W.G. Morris i J.K. Pinto (red.) The Wiley Guide to Project Organization J Project Management Competencies, New York: Wiley and Sons.
 • Carbonell J.G, Michalski R.S., Mitchell T.M. 1983. An overview o machine learning, w: R.S. Michalski, J.G. Carbonell i T.M. Mitchell (red.) Machine Learning: An Artificial Intelligence Approach, Palo Alto: TIOGA Publishing.
 • Carillo P., Robinson H., Al-Ghassani A., Anumba Ch. 2004. Knowledge Management in UK Construction: Strategies, Resources and Barriers. Project Management Journal, nr 1 (35), s. 46-56.
 • Cooke-Davis T. 2002. The 'Real' Success Factors on Projects. International Journal of Project Management, nr 3 (20), s. 185-190.
 • Cooper K.G., Lyneis J.M., Bryant B.J. 2002. Learning to Learn, from Past to Future. International Journal of Project Management, nr 20, s. 213-219.
 • Cooper L.P. 2003. A Research Agenda to Reduce Risk in New Product Development through Knowledge Management: A Practitioner Perspective. Journal of Engineering Technology Management, nr 1-2 (20), s. 117-140.
 • Cope R.F. III, Cope R.F., Hotard D.G. 2006. Enhancing Project Management With Knowledge Management Principles. Proceedings of the Academy of Information and Management Sciences, nr 1 (10), s. 41-45.
 • Damm D., Schindler M. 2002. Security Issues of a Knowledge Medium for Distributed Project Work. International Journal of Project Management, nr 20, s. 30-47.
 • Davenport T.H., Prusak L. 1998. Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know, Boston: Harvard Business School Press.
 • DeFillippi R.J. 2001. Introduction: Project-based Learning, Reflective Practices and Learning Outcomes. Management Learning, nr 1 (32), s. 5-10.
 • Delisle C.L., Rowe K. 2004. Communities of Practice and Project Management, w: P. Dinsmore i J. Cabanis-Brewin (red.) 2004. New York: AMA Handbook of Project Management, AMACON.
 • Desouza K.C., Evaristo J.R. 2004. Managing Knowledge in Distributed Projects. Communications of the ACM, nr 4 (47), s. 87-91.
 • Desouza K.C., Evaristo J.R. 2006. Project Management Offices: A Case of Knowledge-based Archetypes. International Journal of Information Management, nr 26, s. 414-423.
 • Dickinson A. 2000. Enhancing Knowledge Management in Enterprises ENKE IST Project, IST-2000-29482, Retrieved April 27, 2007, http://www.ist-enke.com.
 • Donk van D.P., Riezebos J. 2004. Exploring the Knowledge Inventory in Project-based Organisations: A Case Study. International Journal of Project Management, nr 23, s. 75-83.
 • Duarte D., Snyder N. 1997. From Experience: Facilitating Global Organizational Learning in Product Development at Whirlpool Corporation. Journal of Product Innovation Management, nr 1 (14), s. 48-55.
 • Eskerod P., Skriver H.J. 2007. Organizational Culture Restraining In-house Knowledge Transfer Between Project Managers - a Case Study. Project Management Journal, nr 1 (38), s. 110-122.
 • Fong P.S.W. 2005. Managing Knowledge in Project-Based Professional Services Firms: An International Comparison, w: P.E.D. Love, P.S.W. Fong i Z. Irani (red.) Management of Knowledge in Project Environments. Butterworth-Heinemann.
 • Garrety K., Robertson P.L., Badham R. 2004. Integrating Communities of Practice in Technology Development Project. International Journal of Project Management, nr 5 (22), s. 351-358.
 • Grabher G. 2004. Temporary Architectures of Learning: Knowledge Governance in Project Ecologies. Organization Studies, nr 9 (25), s. 1491-1514.
 • Grant R.M. 1996. Towards a Knowledge-Based Theory of the Firm. Strategic Management Journal, nr 17, s. 109-122.
 • Gulliver F.R. 1987. Post-project Appraisals Pay. Harvard Business Review, nr 2, s. 128-132.
 • Hanisch B., Lindner F., Muller A., Wald A. 2008. Project Knowledge Management: Status Quo, Organizational Design, and Success Factor, Warsaw: Proc. of PMI Research Conference.
 • Hill G.M. 2003. The Complete Project Management Office Handbook, Boca Raton: Auerbach Publications.
 • Hobday M. 2000. The Project-based Organisation: An Ideal Form for Managing Complex Products and Systems? Research Policy, nr 7/8 (29), s. 871-893.
 • Jemielniak D., Koźmiński A.K. 2008. Zarządzanie wiedzą, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Julian J. 2008. How Project Management Office Leader Facilitate Cross-project Learning and Continuous Improvement. Project Management Journal, nr 3 (39), s. 43-58.
 • Karlsen J.T., Gottschalk P. 2004. Factors Affecting Knowledge Transfer in IT Projects. Engineering Management Journal, nr 1 (16), s. 3-10.
 • Keegan A., Turner J.R. 2001. Quantity versus Quality in Project-based Learning Practices. Management Learning, nr 1 (32), s. 77-98.
 • King W.R., Chung T.R., Haney M.H. 2008, Knowledge Management and Organizational Learning. Omega, nr 2 (36), s. 167-172.
 • Kivrak S., Arslan G., Dikmen I., Birgonul M.T. 2008. Capturing Knowledge in Construction Projects: Knowledge Platform for Contractors. Journal of Management in Engineering, nr 2 (24), s. 87-95.
 • Kotnour T. 2000. Organisational Learning Practices in the Project Management Environment. International Journal of Quality and Reliability Management, nr 5 (174), s. 393-406.
 • Kotnour T., Vergopia C. 2005. Learning-based Project Reviews: Observations and Lessons Learned from the Kennedy Space Center. Engineering Management Journal, nr 4 (17), s. 30-38.
 • Lam T.K.Y. 2009. A Knowledge Cafe: The Intangibles of Project Management, Kuala Lumpur: Proc. of PMI 2009 Asia World Congress.
 • Lam W., Chua A. 2005. Knowledge Management Project Abandonment: An Explanatory Examination of Root Causes. Communications of the Association for Information Systems, nr 16, s. 723-743.
 • Lampel J., Scarbrough H., Macmillan S. 2008. Managing through Projects in Knowledge-based Environments. Long Range Planning, nr 1 (41), s. 7-16.
 • Landaeta R.E. 2008. Evaluating Benefits and Challenges of Knowledge Transfer Across Projects. Engineering Management Journal, nr 1 (20), s. 29-38.
 • Levin G., Rad P.F. 2007. Moving forward with Project Management: A Knowledge Management Methodology, Atlanta: PMI Global Congress Proceedings.
 • Liebovitz J. 2005. Conceptualizing and Implementing Knowledge Management, w: P. Love, P.S.W. Fong i Z. Irani (red.) Management of Knowledge in Project Environments. Butterworth-Heinemann.
 • Liebovitz J., Megbolugbe I. 2003. A Set of Frameworks to Aid the Project Manager in Conceptualizing and Implementing Knowledge Management Initiatives. International Journal of Project Management, nr 21, s. 189-198.
 • Love P., Fong P.S.W., Irani Z. (red.) Management of Knowledge in Project Environments. Butterworth-Heinemann.
 • Milton N. 2005. Knowledge Management for Teams and Projects, Oxford: Chandos Publishing.
 • Mohrman S.A., Finegold D., Mohrman A.M. Jr. 2003. An Empirical Model of the Organization Knowledge System in New Product Development Firms. Journal of Engineering and Technology Management, nr 20, s. 7-38.
 • Morris P.W.G. 2004. Science, Objective Knowledge, and the Theory of Project Management. ICE James Forrest Lecture, http://www.bartlett.ucl.ac.uk/research/management/ICEpaperFinal.pdf, data dostępu: maj 2009.
 • Newell S., Edelman L.F. 2008. Developing a Dynamic Project Learning and Cross-project Learning Capability: Synthesizing Two Perspectives. Information Systems Journal, nr 18, s. 567-591.
 • Nissen M., Kamel M., Segupta K. 2000. Integrated Analysis and Design of Knowledge Systems and Processes. Information Resources Management Journal, nr 1 (13), s. 24-43.
 • Nonaka I., Takeuchi H. 1995. The Knowledge Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation, New York: Oxford University Press.
 • Norman D.A. 1990. Commentary: Human Error and the Design of Computer Systems. Communications of the ACM, nr 1 (33), s. 4-7.
 • Petter S., Vaishnavi V. 2008. Facilitating Experience Reuse among Software Project Managers. Information Sciences, nr 178, s. 1783-1802.
 • PMAJ 2005. A Guidebook of Project & Program Management for Enterprise Innovation. Volume I. Revision 3, Japan: Project Management Association of Japan.
 • PMI 2008. A Guide to Project Management Body of Knowledge PMBOKGuide - Fourth Edition, Newton Square: Project Management Institute.
 • Prencipe A., Tell F. 2001. Inter-project Learning: Process and Outcomes of Knowledge Codification in Project-based Firms. Research Policy, nr 309, s. 1373-1394.
 • Quintas P., Lefrere P., Jones G. 1997. Knowledge Management: A Strategic Agenda. Long Range Planning, nr 3 (30), s. 385-391.
 • Reich B.H. 2007. Managing Knowledge and Learning in IT Projects: A Conceptual Framework and Guidelines for Practice. International Journal of Project Management, nr 2 (38), s. 5-17.
 • Reifer D.J. 2002. A Little Bit of Knowledge Is a Dangerous Thing. IEEE Software, May/June, s. 14-15.
 • Rus I., Lindvall M. 2002. Knowledge Management in Software Engineering. IEEE Software, nr 3 (19), s. 26-38.
 • Ruuska I., Vartiainen M. 2005. Characteristics of Knowledge Sharing Communities in Project Organizations. International Journal of Project Management, nr 23, s. 374-379.
 • Sankarasubramanian S. 2009. Knowledge Management Meet Project Management, Kuala Lumpur: Proc. of PMI 2009 Asia World Congress.
 • Sauer Ch., Reich B.H. 2009. Rethinking IT Project Management: Evidence of a New Mindset and its Implications. International Journal of Project Management, nr 27, s. 182-193.
 • Schindler M., Eppler M.J. 2003. Harvesting Project Knowledge: A Review of Project Learning Methods and Success Factors. International Journal of Project Management, nr 21, s. 219-228.
 • Sense A.J. 2007. Cultivating the Learning within Projects, Basingstoke: Palgrave Macmillan.
 • Smith P.G. 1996. Your Product Development Process Demands Ongoing Improvement. Research Technology Management, nr 2 (39), s. 37-44.
 • Snider K.F., Nissen M.E. 2003. Beyond the Body of Knowledge: A Knowledge-flow Approach to Project Management Theory and Practice. Project Management Journal, nr 2 (34), s. 4-12.
 • Söderquist K.E. 2006. Organising Knowledge Management and Dissemination in New Product Development: Lessons from 12 Global Corporations. Long Range Planning, nr 5 (39), s. 497-523.
 • Suikki R., Tromstedt R., Haapasalo H. 2006. Project Management Competence Development Framework in Turbulent Business Environment. Technovation, nr 26, s. 723-738.
 • Susman G.I., Majchrzak A. 2003. Research Issues in Knowledge Management and Virtual Collaboration in New Product Development: An Introductory Essay. Journal of Engineering and Technology Management, nr 20, s. 1-5.
 • Swan J., Newell S., Scarbrough H., Hislop D. 1999. Knowledge Management and Innovation: Networks and Networking. Journal of Knowledge Management, nr 4, s. 262.
 • Sydow J., Lindqvist L., DeFillippi R. 2004. Project-based Organizations, Embeddedness and Repositories of Knowledge. Organization Studies, nr 9 (25), s. 1475-1489.
 • Tiwana A. 2000. The Knowledge Management Toolkit: Practical Techniques for Building a Knowledge Management System, Prentice Hall.
 • Ward J.A., Aurum A. 2004. Knowledge Management in Software Engineering: De-scribing the Process, Paper presented at the 15th Australian Software Engineering Conference ASWEC 2004, Melbourne: EEE Computer Society Press.
 • Webb S.P. 1998. Knowledge Management: Linchpin of Change, London: Routlege.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171233527

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.