PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 13 | 199--213
Tytuł artykułu

Wskaźnikowy i modelowy sposób oceny sytuacji finansowej Gminy Kraków na koniec 2011 roku

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
An Assessment of the Financial Standing of the Gmina of Krakow at the End of 2011 with the Use of the Ratio and Model-based Analysis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na konieczność właściwego zarządzania finansami publicznymi i związanej z nim potrzeby prawidłowego opisu ilościowego zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego. W artykule przedstawiono stosowane przez samorządy narzędzia oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego, a wśród nich powszechnie używaną analizę wskaźnikową, oraz zaprezentowano autorski model służący do analizy i zarządzania długiem publicznym ujęty w postaci równania macierzowego U x E = K, w którym za oznaczenie kolejnych trzech macierzy przyjęto akronim nazwy Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Tradycyjna analiza wskaźnikowa oraz autorska metoda zarządzania długiem publicznym została przedstawiona na przykładzie długu publicznego gminy Kraków na koniec 2011 r. Przedstawiony model ekonometryczny określa łączny wpływ wszystkich sił (atrybutów) oddziałujących na zadłużenie gminy Kraków. Propozycja ta stanowi alternatywę dla stosowanej obecnie analizy wskaźnikowej, posługującej się wskaźnikami odnoszącymi się najczęściej do dwóch, trzech atrybutów, gdzie ocena sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego zależy od ich kompozycji (dekompozycji). Model U x E = K pozwala nie tylko na dokonanie oceny finansowej danej jednostki samorządu terytorialnego, biorąc pod uwagę łączne oddziaływanie wszystkich atrybutów wpływających na poziom jej zadłużenia w danym roku budżetowym, ale również umożliwia krótkoterminowe prognozowanie wielkości długu publicznego. (abstrakt oryginalny)
EN
The objective of the paper is to stress the necessity of effective public finance management and the resulting need for an appropriate quantitative description of territorial government entities' indebtedness. The author presents the tools applied by territorial government entities for assessing their financial condition including the commonly used ratio analysis. Also, the paper presents the authors' model for analysing and managing public debt, expressed as a matrix equation U x E = K, in which the subsequent three matrices correspond to the Polish acronym of Cracow University of Economics (UEK). The traditional ratio analysis and the authors' public debt management method are presented in the context of the public debt of the gmina of Krakow at the end of 2011. The presented econometric model describes an overall impact of all factors (attributes) on the indebtedness of the gmina of Krakow. The proposed solution may serve as an alternative to the currently applied ratio analysis which makes use of ratios related to two or three attributes, while an assessment of the territorial government's financial standing is determined by the composition (decomposition) of attributes. The model U x E = K facilitates assessing the entity's financial condition on the basis of an overall impact of all the attributes on the level of indebtedness in a given budget year as well as provides the possibility of developing short-term public debt forecasts. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
199--213
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Dudycz T., Wrzosek S. [2000], Analiza finansowa. Problemy metodyczne w ujęciu praktycznym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodan M. [2011], Analiza finansowa budżetów jednostek samorządu terytorialnego, Municipium, Warszawa.
 • Filipiak B. [2011], Finanse samorządowe - Nowe wyzwania - bieżące i perspektywiczne, Difin, Warszawa.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483).
 • Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu [2011], red. S. Owsiak, PWE, Warszawa.
 • Piotrowska-Marczak K. [1997], Finanse lokalne w Polsce, PWN, Warszawa.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów JST, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza RP, Dz.U. 2010, nr 128, poz. 861.
 • Sprawozdania finansowe Gminy Kraków za lata 2007-2011, Materiały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, http://www.bip.krakow.rio.gov.pl/?c=515.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. nr 157, poz. 1240.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, Dz.U. 1990, nr 16, poz. 95.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171233621

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.