PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 13 | 223--237
Tytuł artykułu

Czy spółka, która tworzy regulacje, sama ich przestrzega : przypadek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Does the Company which Sets Out Regulations Follow Them? The Case of the Warsaw Stock Exchange
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA realizuje dwa zadania. Po pierwsze jest spółką, której akcje zostały dopuszczone do obrotu giełdowego. Po drugie jest organem, który tworzy regulacje obowiązujące spółki notowane na giełdzie. Celem artykułu było zbadanie, czy Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA jako spółka publiczna przestrzega zaleceń, które sama tworzy. Przeprowadzona analiza wykazała, że badana spółka udostępnia w publikowanych przez siebie dokumentach informacje związane z nadzorem korporacyjnym na podstawowym poziomie. Oznacza to, że ujawnia tylko te informacje, które są wymagane przez kodeks; w przypadku polityki wynagradzania poziom transparentności jest niewystarczający. (abstrakt oryginalny)
EN
The Warsaw Stock Exchange performs two tasks. Firstly, it is a company whose shares are admitted to public trading. Secondly, it acts as a body which sets out regulations for listed companies. The objective of the paper is to offer an answer to the question whether the Warsaw Stock Exchange as a publicly traded company follows its own regulations. The conducted analysis indicates that the company's publications disclose only basic information related to corporate supervision. It implies that the WSE discloses a minimum amount of information required by the Code, while its compensation policies are not sufficiently transparent. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
223--237
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Campbell K., Jerzemowska M., Najman K. [2006], Wstępna analiza przestrzegania zasad nadzoru korporacyjnego przez spółki notowane na GPW w Warszawie w 2005 r. [w:] Tendencje zmian w nadzorze korporacyjnym, red. S. Rudolf, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Cremers J., Wolters E. [2011], EU and National Company Law - Fixation on Attractiveness, Report 120, Brussels.
 • German Corporate Governance Code [2010], Government Commission, May.
 • GPW [2012], Dobre praktyki spółek notowanych na GPW, Załącznik do Uchwały nr 20/1287/2011 Rady Giełdy z dnia 19 października 2011 r.
 • Komisja Europejska [2004], Zalecenie komisji z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie 2004/913/WE, Dz.Urz. UE, 29.12.2004 r.
 • Komisja Europejska [2005], Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczące roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), Dz.Urz. UE, 25.02.2005 r.
 • Komisja Europejska [2009], Zalecenie Komisji z dnia 30 kwietnia 2009 r. uzupełniające zalecenia 2004/913/WE i 2005/162/WE w sprawie systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na rynku regulowanym 2009/385/WE, Dz.Urz. UE, 15.05.2009 r.
 • Minister Finansów [2009], Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Dz.U. nr 33, poz. 259.
 • Nogalski B., Dalej R. [2006], Kodeks dobrych praktyk jako narzędzie budowania zaufania na rynku kapitałowym [w:] Tendencje zmian w nadzorze korporacyjnym, red. S. Rudolf, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • OECD [2004], Zasady nadzoru korporacyjnego OECD.
 • Postrach K. [2004], Kierunki poprawy transparentności w spółkach publicznych [w:] Ekonomiczne i społeczne problemy nadzoru korporacyjnego, red. S. Rudolf, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Recommendations on Corporate Governance [2011], Industry Self Regulation and Guidance, January.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Dz.U. nr 33, poz. 259.
 • Sprawozdanie zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z 2010 r. [2010], Giełda Papierów Wartościowych SA, Warszawa.
 • Sprawozdanie zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z 2011 r. [2011], Giełda Papierów Wartościowych SA, Warszawa.
 • Starnawska S. [2004], Konstruowanie systemu wynagradzania jako narzędzia nadzoru łaścicielskiego [w:] Ekonomiczne i społeczne problemy nadzoru korporacyjnego, red. S. Rudolf, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • The UK Corporate Governance Code [2010], Financial Reporting Council, June.
 • Urbanek P. [2006], Wynagrodzenia zarządu w spółkach kapitałowych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, Stan prawny na dzień 2 stycznia 2011 r., Dz.U. z 2002 r. nr 72, poz. 665.
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, Dz.U. z 2000 r., nr 94, poz. 1037 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, Dz.U. z 2009 r., nr 77, poz. 649; z 2010 r., nr 182, poz. 1228.
 • Wieczorek A. [2012], Komitet audytu i komitet ds. wynagrodzeń w polskich bankach publicznych, Studia Prawno-Ekonomiczne, T. LXXXV, Łódź.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171233647

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.