PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2006 | nr 6 | 59--80
Tytuł artykułu

O blokowaniu list w wyborach samorządowych 2006 roku i o racjonalności partii politycznych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
On List Apparentment in 2006 Local Elections and on the Rationality of Political Parties
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł poświęcony jest analizie skutków wprowadzenia w ordynacji wyborczej do sejmików województw instytucji grupowania list (bloki) i kilku innych zmian też mających znaczące konsekwencje. Analiza skutków nowych rozwiązań instytucjonalnych wymagała przede wszystkim porównania wyników poszczególnych partii z wynikami jakie te partie osiągnęłyby pod rządami "starej" ordynacji, przy założeniu, iż zmiana ordynacji nie wywołała zmiany preferencji wyborców. Zmiana prawa wyborczego istotnie wpłynęła na wyniki poszczególnych partii, mierzone liczbą uzyskanych mandatów. Następnie autorzy przeanalizowali kilka alternatywnych strategii koalicyjnych dostępnych partiom, stawiając w tym kontekście problem efektywności działań aktorów zbiorowych, którymi są partie polityczne. Wykazali, iż wyniki badanych wyborów w znacznie większym stopniu zależały od strategii koalicyjnych niż od reguł wyborów. Nie wszyscy aktorzy wyborczej gry wykazali się efektywnością w realizacji głównego celu, którym była maksymalizacja liczby zdobytych mandatów, ale ocena efektywności wypada nieco odmiennie przy założeniu, że istotnym celem (chociaż nierównoważnym) była maksymalizacja wyniku bloku. Niepokojącą właściwością nowej ordynacji okazało się naruszenie w 26% okręgów zasady monotoniczności rozkładu mandatów ze względu na rozkład głosów. Autorzy w zakończeniu formułują propozycję zmian ordynacji, która zachowując bloki lepiej przenosi profile indywidualnych preferencji na decyzję społeczną. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents an analysis of the effects of the list apparentment institution introduced in the electoral rule for the sejmik of voivodship (regional council) and of some other changes which also had significant consequences. The effect analysis of these institutional solutions required primarily a comparison of specific political parties' election results with the results these parties would have got under the "old" electoral rule, assuming no change in voters' preferences resulting from the change in law. The electoral rule amendment had a significant impact on the results of specific parties, as measured by the number of mandates gained. Then, the authors investigated a number of alternative coalition strategies available to political parties, elaborating on the issue of effectiveness in actions undertaken by collective actors such as political parties. The authors proved that the results of the elections concerned depended on coalition strategies, rather than on election rules. Some players in the electoral game failed to achieve effectiveness in the attainment of the ultimate objective, i.e. to maximise the number of mandates gained, but the assessment of effectiveness provides different results if we assume that an important objective (though not equally important) was to maximise the results of the relevant bloc formed by apparentment. A matter of concern in the new electoral rule is the violation in 26% of constituencies of the monotonny criterion in the distribution of mandates resulting from the distribution of votes. In their concluding remarks, the authors put forward a proposal for a change in the electoral rule that better reflects the profiles of individual preferences in the social choice, while maintaining the apparentment institution. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
59--80
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Gebethner, Stanisław. 1992. Sejm rozczłonkowany: wytwór ordynacji czy polaryzacji na polskiej scenie politycznej. W: S. Gebethner, J. Raciborski (red.) Wybory '91 a polska scena polityczna. Warszawa: Wydawnictwo Fundacji Inicjatyw Społecznych "Polska w Europie", s. 51-80.
 • Grzelak, Paweł, Radosław Markowski. 1999. Identyfikacja partyjna Polaków: uniwersalia a specyfika lokalna. W: R. Markowski (red.) Wybory parlamentarne 1997. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN i Fundacja im. Friedricha Eberta, s. 47-80.
 • Haman, Jacek. 2003. Demokracja, decyzje, wybory. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Hechter, Michael, Satoshi Kanazava. 2006. Teoria racjonalnego wyboru a socjologia. W: A. Jasińska-Kania, L.M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski (wyb. i opr.) Współczesne teorie socjologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Kamiński, Marek M. 1998. Strategiczne konsekwencje łączenia i dzielenia. "Studia Socjologiczne" 3 (150): s. 19-47.
 • Kamiński, Marek M., Grzegorz Lissowski, Piotr Swistak. 1998. The ''revival of communism" or the effect of institutions?: The 1993 Polish parliamentary elections. "Public Choice" 97: s. 429-449.
 • Kot, Michał. 2002. Czy partie uczą się? Ocena skuteczności partii politycznych w trakcie gry o ordynację wyborczą w 2001 roku. "Studia Socjologiczne" 3: 93-113.
 • Lissowski, Grzegorz. 2001. Problemy i metody teorii wyboru społecznego. W: G. Lissowski (red) Elementy teorii wyboru społecznego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 9-46.
 • Maravall, Jose M., Adam Przeworski. Introduction. W: J. M. Maravall, A. Przeworski (red) Democracy and the Rule of Law. Cambridge: Cambridge University Press, s. 1-19.
 • Nohlen, Dieter. 2005. Prawo wyborcze i system partyjny. O teorii systemów wyborczych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Nurmi, Hannu. 2001. Wprowadzenie do analizy procedur głosowania. W: G. Lissowski (red) Elementy teorii wyboru społecznego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Raciborski, Jacek. 2001. Antynomie konstytucyjnych wartości w polskim prawie wyborczym. "Studia Prawnicze" 1(147): s. 5-22.
 • Raciborski, Jacek. 2005. Rywalizacja czy kooperacja. O listach partyjnych w wyborach parlamentarnych. W: U. Jakubowska, K. Skarżyńska (red) Demokracja w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Academica, s. 222-231.
 • Raciborski, Jacek. 2006. Teoria demokracji a reguły wyborów. "Nauka" 3: s. 27-44.
 • Raciborski, Filip. 2005. Czy wyborcy preferują mężczyzn. W: R. Siemieńska (red) Płeć - wybory - władza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Riker, Wiliam. 1962. The Theory of Political Coalition. New Haven: Yale University Press.
 • Sen, Amartya. 2001. Racjonalność i wybór społeczny. W: G. Lissowski (red) Elementy teorii wyboru społecznego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 47-84.
 • Straffin, Philip D. 2001. Teoria gier. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Young, Peyton. 2003. Sprawiedliwy podział. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Zaleśkiewicz, Tomasz. 2006. Czy nieracjonalność może być racjonalna? Klasyczne i alternatywne modele wyboru i zachowania w n-osobowych grach ekonomicznych. W: E. Aranowska, M. Goszczyńska, Człowiek wobec wyzwań i dylematów współczesności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171233697

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.