PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 13 | 289--298
Tytuł artykułu

Polityka rachunkowości jako instrument kreowania wizerunku przedsiębiorstwa w okresie kryzysu gospodarczego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Accounting Policy as a Tool for Creating Corporate Image in a Period of Economic Crisis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Prawo bilansowe nie może stworzyć idealnego modelu, swego rodzaju wzorca rachunkowości dla każdego podmiotu gospodarczego, ponieważ jednostki gospodarcze prowadzą zróżnicowaną działalność gospodarczą oraz funkcjonują w różnych warunkach. Z tego też względu dopuszczono, aby to właśnie kierownictwo przedsiębiorstwa, uwzględniając specyfikę działalności przedsiębiorstwa, dobrało zasady rachunkowości spośród wielu dopuszczonych prawem, aby jak najrzetelniej przedstawić obraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w sprawozdaniu finansowym. Jednakże ta dopuszczalność dokonywania wyboru zasad rachunkowości stwarza również możliwość kreowania obrazu przedsiębiorstwa, jego "upiększania", a w skrajnych przypadkach swoistego fałszowania tego wizerunku. Problem manipulowania wizerunkiem przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu polityki rachunkowości istnieje i nabiera na znaczeniu zwłaszcza w czasie kryzysu gospodarczego, gdy sytuacja przedsiębiorstw się pogarsza. Kierownictwo przedsiębiorstwa oceniane przez pryzmat sprawozdań finansowych może bowiem wykorzystywać politykę rachunkowości przedsiębiorstwa dla własnych celów. Jednym ze sposobów eliminowania działań mających na celu "upiększanie" wizerunku przedsiębiorstwa i manipulowanie wynikiem finansowym w sprawozdaniu finansowym może być wprowadzenie ograniczonej ilości dopuszczalnych prawem rozwiązań związanych z wyborem zasad rachunkowości. Jednakże takie działania w zasadzie zaprzeczają sensowi istnienia polityki rachunkowości. Wydaje się, że w miarę skutecznym rozwiązaniem może okazać się zlecenie biegłemu rewidentowi zbadania i oceny przyjętej polityki rachunkowości przedsiębiorstwa w trakcie badania sprawozdania finansowego. Jednakże ostateczny efekt zależeć będzie od rzetelności przeprowadzanego badania sprawozdania finansowego. (abstrakt autora)
EN
The balance sheet law cannot create an ideal accounting model for all business entities which carry out diversified activities in different economic conditions. Therefore, company management boards have the right to choose their own legally accepted accounting principles in order to present a reliable picture of their financial condition in financial statements. However, the freedom to choose accounting principles may also lead to creating an unreliable company image, and in some extreme cases to presenting a false picture of the company's condition. The problem of manipulating the company's image with the use of accounting policies becomes visible especially at the time of crisis, when business conditions tend to deteriorate. Company boards, assessed on the basis of financial statements, can make use of financial statements for their personal gains. One of the ways to counteract the overrating of company performance and financial statement manipulation is to introduce a limited number of legally accepted accounting principles. Such measures, however, contradict the idea of accounting policies. A reasonably effective solution is the certified auditor's assessment of the adopted accounting policy, performed in the course of auditing financial statements. The ultimate result, however, depends on the reliability of the performed audit. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
289--298
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
  • Cebrowska T. [2001], Badanie polityki rachunkowości - nowe wyzwanie dla audytora [w:] Rewizja sprawozdań finansowych a rozwój podmiotów gospodarczych, Referaty i komunikaty na II Doroczną Konferencję Auditingu, Jachranka k. Warszawy, 22-24 listopada 2001 r., KIBR, Warszawa.
  • Hendriksen E.A., van Breda M.F. [2002], Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Jarugowa A., Walińska E. [1997], Roczne sprawozdania finansowe - ujęcie księgowe a podatkowe, ODDK, Gdańsk.
  • Rachunkowość finansowa - ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne [2010], red. E. Walińska, Wolters Kluwer, Warszawa.
  • Rachunkowość finansowa i podatkowa [2006], red. T. Cebrowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Rachunkowość w teorii i praktyce. Rachunkowość finansowa [2007], red. W. Gabrusewicz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
  • Sawicki K. [1997], Polityka bilansowa a badanie rocznych sprawozdań finansowych, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej, nr 40, SKwP, Warszawa.
  • Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej [2007], red. B. Micherda, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
  • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Dz.U. z 2002 r., nr 76, poz. 694 z późn. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171233731

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.