PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | z. 52, nr 1147 | 5--14
Tytuł artykułu

Intuicja w zarządzaniu

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Intuition in Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł koncentruje się na zaprezentowaniu kategorii, które warunkują współczesny sukces organizacyjny. Na podstawie przeprowadzonych rozważań o charakterze teoretycznym, do tych czynników zakwalifikowano kreatywność i innowacyjność. Wydaje się, że logiczne postępowania szkoły planistycznej ustępują miejsca intuicyjnym szkołom prostych reguł, czy opcji realnych (te również mogą przyjąć formę filozofii zarządzania, pomimo swojego pierwotnego, analitycznego charakteru). Ponadto, podkreślono w artykule rangę pierwiastka behawioralnego, nadając mu priorytetowe współcześnie znaczenie. (abstrakt oryginalny)
EN
This article focuses on presenting the categories that determine the success of modern organizations. On the basis of theoretical considerations, these factors were classified as creativity and innovation. It seems that the logical procedure in planning school, gives way to simple intuitive rules, and real options (these can also take the form of management philosophy, despite its original, analytical nature). In addition, the article highlights the importance of behavioral elements, giving them an important priority today. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Beinhocker E.D.: The Origin of Wealth. The Radical Remaking of Economics and What It Means for Business and Society, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts 2007.
 • Barron, F.B., Harrington D.M.: Creativity, Intelligence, and Personality. "Annual Review of Psychology", 32, 1981.
 • Brzozowski M., Kopczyński T., Przeniczka J.: Metody organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001.
 • Chesbrough H.: Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology, Harvard Business School Press, Boston 2003.
 • Chesbrough H.: Open Innovation. Where We're Been and Where We're Going, Research-Technology Management 2012.
 • Cohen W.M., Levinthal D.A.: Absorptive Capacity: A New Perspective of Learning and Innovation, Administrative Science Quarterly 35, 1990.
 • Eisenhardt K.M., Sull D.N.: Strategy as Simple Rules, Harvard Business Review, January 2001.
 • Epstein S.: Demystifying Intuition: What It Is, What It Does, and How It Does It, Psychological Inquiry 21, 2010.
 • Foster R., Kaplan S.: Twórcza destrukcja, Galaktyka, Łódź 2003.
 • Hamel G., Breen B.: Zarządzanie jutra. Jakie jest twoje miejsce w przyszłości? Harvard Business School Press, 2008.
 • Jung C.G.: Psychological types, Harcourt, Brace, and Company, New York 1933.
 • Kahneman D.: A Perspective on Judgment and Choice, "American Psychologist" 58, 2003.
 • Kim W.Ch., Mauborgne R.: Blue Ocean Strategy, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts 2005.
 • Krupski R., Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E.: Koncepcje strategii organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
 • Laursen K., Salter A.: Open the Innovation: The Role of Openness in Explaining Innovation Performance among U.K. Manufacturing Firms, "Strategic Management Journal", Vol. 27, No. 2, 2006.
 • Lieberman M.D.: Intuition: A Social Cognitive Neuroscience approach, Psychological Bulletin, 126, 2000.
 • Lundvall B.A. (red.): National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning, Pinter, London 1992.
 • Łobejko S.: Innowacje otwarte źródłem konkurencyjności przedsiębiorstw, [w:] Nowacki R., Staniewski M.W. (red.): Podejście innowacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010.
 • March J.G.: Decisions and Organisations, Blackwell, Oxford, 1988.
 • Miller K.D., Waller H.G.: Scenarios, Real Options and Integrated Risk Management, Long Range Planning 36, 2003.
 • Myers D.G.: Intuition: Its Power and Perils, Yale University Press, New Haven 2002.
 • Peters T.J., Waterman R.H.: In Search of Excellence. Lessons from America's Best Run Companies, Harper&Row, New York 1982.
 • Pietraszek M.: Poradź się intuicji, data publikacji: 24 wrzesień 2012, Zasoby Internetowe: http://bizrun.pl/startuj/rola-intuicji-w-zakladaniu-firmy/, data dostępu 14.01.2013.
 • Policastro E.: Intuition [w:] Runco M.A., Pritzker S.R. (red.): Encyclopedia of Creativity, Vol. 2, Academic Press, San Diego 1999.
 • Polowczyk J.: Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie w ujęciu behawioralnym, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2012.
 • Proctor T.: Twórcze rozwiązywanie problemów, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.
 • Raidl M.H., Lubart T.I.: An Empirical Study of Intuition and Creativity, Imagination, Cognition and Personality, 20, 2000-2001.
 • Stańczyk S.: Triada przewagi konkurencyjnej w obliczu niepewności, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1114 Zarządzanie nr 4, Wrocław 2006.
 • Stańczyk S.: Nurt kulturowy w zarządzaniu, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 • Stańczyk S., Sus A.: Organizacja przyszłości - próba konceptualizacji podstawowych kategorii epistemologicznych, [w:] Innowacyjność we współczesnych organizacjach, Management Forum 2020, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2005.
 • Sus A.: Strategiczny kontekst ryzyka w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, [w:] Strategie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie - komunikacja ryzyka, J. Bizon-Górecka (red.), Wydawnictwo TNOiK, Bydgoszcz 2011.
 • Sus A.: Przyczyny i skutki nietrafności prognoz we współczesnym planowaniu strategicznym, [w:] Współczesne przedsiębiorstwo. Teoria i praktyka, A. Sopińska (red.), Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2012.
 • Sus-Januchowska A.: Ryzyko realizacji strategii błękitnego oceanu, [w:] Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania strategicznego, Wyd. SGH, 2006.
 • Triantis A., Borison A.: Real Options: State of the Practice, "Journal of Applied Corporate Finance", Vol. 14, No. 2, 2001.
 • Westcott M.R., Ranzoni J.H.: Correlates of Intuitive Thinking, "Psychological Reports", No. 12, 1963.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171233737

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.