PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2008 | nr 10 | 59--81
Tytuł artykułu

Złość a procesy oceniania i podejmowania decyzji

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Anger and Processes of Judgment Decision Making
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Złość jest jedną z najczęściej doznawanych emocji, ważne jest więc poznanie, jak wpływa ona na dokonywanie ocen i podejmowanie przez ludzi decyzji. Działanie złości można analizować na dwóch poziomach. Pierwszy to wpływ odczuwanej przez jednostkę złości na jej oceny i zachowania. Drugi to wpływ złości odczuwanej przez innych na zachowania jednostki. Badania pokazują, że odczuwana złość prowadzi do bardziej optymistycznych ocen, zarówno zdarzeń przyszłych, jak i zdarzeń z przeszłości. W sytuacji konfliktu interesów rozzłoszczeni przyjmują bardziej rywalizacyjne postawy i nie liczą się z interesami innych. Odczuwana złość prowadzi także do gorszego rozumienia własnych interesów negocjacyjnych, uzyskiwania gorszych wyników w negocjacjach, ale paradoksalnie do większego zadowolenia z uzyskanych wyników. Większe poczucie kontroli nad uzyskiwanymi wynikami prowadzi także do silniejszego przypisywania indywidualnej odpowiedzialności za zachowania szkodzące innym, a także za surowsze karanie takich zachowań. Z kolei badania nad wyrażaniem złości w sytuacjach konfliktów interesów pokazują, że złość jest interpretowana jako sygnał twardości i dużych aspiracji. Prowadzi to do uzyskiwania większych ustępstw, w sytuacjach gdy druga strona konfliktu ma słabą pozycję i zależy jej na osiągnięciu porozumienia. Jednak w sytuacjach, gdy druga strona ma silną pozycję, możliwości działań odwetowych, ekspresja złości jest dla osoby szkodliwa. Osoby takie są bowiem, jeśli partner ma taką możliwość, częściej oszukiwane niż osoby niewyrażające złości. Mają także wyraźnie mniejsze szanse na znalezienie się w koalicji niż osoby niewyrażające złości, choć jeśli im się to udaje, osiągają duże zyski. (abstrakt oryginalny)
EN
Anger is one of the most often experienced emotions, it is therefore important to understand how this emotion influences the process of judgment and decision making. The effect of anger can be analyzed on two levels. One is the question of how the anger an individual is experiencing influences her judgments and behaviours. Another thing is how anger being experienced by other people influences the behaviour of an individual. Research shows that a feeling of anger leads to more optimistic judgments, both of future and past events. When there is a conflict of interests, angry people take on a more competitive attitude and show little consideration for the interests of others. Anger also leads to worse understanding of one's self-interests and results in obtaining worse outcomes in negotiations, but paradoxically, it also brings about greater satisfaction from the outcome obtained. Additionally, a stronger sense of control over outcomes leads to holding the other party responsible for behaviours harmful to others and to being harsher when punishing such behaviours. Research on expressing anger in a situation of conflict shows that anger is interpreted as a sign of toughness and high aspirations. This allows for larger concessions in situations when the other party is in a weak position and/or is determined to reach an agreement. However, when the other party is in a strong position and/or can take severe retaliatory actions, expressing anger can be harmful to the angry person. In such situations the irate person tends to be cheated more often than a calm individual, if the other party can resort to such behaviours. Angry people are also less likely to join a coalition, but when they succeed, they can achieve considerable gains. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
59--81
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Allred, K.G., Mallozzi, J.S., Matsui, F., Raia, C.P. 1997. The influence of anger and compassion on negotiation performance. "Organizational Behavior and Human Decision Processes" 70: 175-187.
 • Averill, J.R. 1982. Anger and aggression: An essay on emotion. New York: Springer-Verlag.
 • McDaniels, T.L., Axelrod, L.J., Cavanagh, N.S., Slovic, P. 1997. Perception of ecological risk to water environments. "Risk Analysis" 17: 341-352.
 • Bodenhausen, G.V. 1993. Emotions, arousal, and stereotypic judgments: A heuristic model of affect and stereotyping. W: D.M. Mackie i D.L. Hamilton (red.). Affect, Cognition and Stereotyping: Interactive Processes in Group Perception (s. 13-37). San Diego, CA: Academic Press.
 • Bright, D., Goodman-Delahunty J. 2006. Gruesome evidence and emotion: anger, blame, and jury decision-making. "Law and Human Behavior" 30 (2): 183-202.
 • Butt A.N., Choi, J.N., Jaeger, A.M. 2005. The effects of self-emotion, counterpart emotion, and counterpart behavior on negotiator behavior: a comparison of individual-level and dyad-level dynamics. "Journal of Organizational Behavior" 26: 681-704.
 • Chertkoff, J.M. 1971. Coalition formation as a function of differences in resources. "Journal of Conflict Resolution" 15: 371-383.
 • Clore, G.L., Ortony, A. 1991. What more is there to emotion concepts than prototypes? "Journal of Personality and Social Psychology" 60: 48-50.
 • De Dreu, C.K.W., Carnevale, P.J.D., Emans, B.J.M., Van De Vliert, E. 1994. Effects of gain-loss frames in negotiation: Loss aversion, mismatching, and frame adoption. "Organizational Behavior and Human Decision Processes: 60: 90-107.
 • De Dreu, C.K.W., Carnevale, P.J. 2003. Motivational bases of information processing and strategy in conflict and negotiation. W: M.P. Zanna (red.), Advances in experimental social psychology (Vol. 35, s. 235-291). New York: Academic Press.
 • De Dreu, C.K.W., & Van Kleef, G.A. 2004. The influence of power on the information search, impression formation, and demands in negotiation. "Journal of Experimental Social Psychology" 40: 303-319.
 • Ekman, P. 1993. Facial expression and emotion. "American Psychologist" 48: 384-392.
 • Ellsworth, P.C., Smith, C.A. 1988. From appraisal to emotion: differences among unpleasant feelings. "Motivation and Emotion" 12: 271-302.
 • Espinoza, F., Fedorikhin, A., Srivastava, J. 2006. Anger in ultimatum bargaining: Emotional outcomes lead to irrational decisions. "Advances in Consumer Research" 33: 264-265.
 • Fischhoff, B., Gonzalez, R.M., Lerner, J.S., & Small, D.A. 2005. Evolving judgments of terror risks: foresight, hindsight, and emotion. "Journal of Experimental Psychology: Applied" 11 (2): 124-139.
 • Friedman, R., Anderson, C., Brett, J., Olekalns, M., Goates, N., & Lisco, C.C. 2004. The positive and negative effects of anger on dispute resolution: Evidence from electronically mediated disputes. "Journal of Applied Psychology" 89: 369-376.
 • Frijda, N.H. 1987. Emotion, cognitive structure, and action tendency. "Cognition and Emotion" 1 (2): 115-143.
 • Frijda, N.H. 1986. The emotions. Cambridge, England: Cambridge University Press.
 • Goldberg, J.H., Lerner, J.S., Tetlock, P.E. 1999. Rage and reason: the psychology of the intuitive prosecutor. "European Journal of Social Psychology" 29: 781-795.
 • Gonzalez, R.M., Lerner, J.S., Moore, D.A., & Babcock, L. 2004. Mad, mean, and mistaken: The effects of anger on strategic social perception and behavior. Referat zaprezentowany na International Association of Conflict Management. Pittsburgh, Pennsylvania.
 • Goodwin, S.A., Gubin, A., Fiske, S.T., Yzerbyt, V.Y. 2000. Power can bias impression processes: Stereotyping subordinates by default and by design. "Group Processes and Intergroup Relations" 3: 227-256.
 • Hansen, C.H., & Hansen, R.D. 1988. Finding the face in the crowd: an anger superiority effect. "Journal of Personality and Social Psychology" 54: 917-924.
 • Haviland, J.M., Lelwica, M. 1987. The induced affect response: 10-week-old infants" responses to three emotion expressions. "Developmental Psychology" 23: 97-104.
 • Hemenover, S.H., & Zhang, S. 2004. Anger, personality and optimistic stress appraisals. "Cognition and Emotion" 18: 363-382.
 • Johnson, E.J., & Tversky, A. 1983. Affect, generalization, and the perception of risk. "Journal of Personality and Social Psychology" 45: 20-31.
 • Johnson-Laird, P.N., & Oatley, K. 1992. Basic emotions, rationality, and folk theory. "Cognition and Emotion" 6: 201-223.
 • Kassinove, H., Roth, D., Owens, S.G., Fuller, J.R. 2002. Effects of trait anger and anger expression style on competitive attack responses in a wartime prisoner's dilemma game. "Aggressive Behavior" 28: 117-125.
 • Keltner, D., Robinson, R.J. 1997. Defending the status quo: power and bias in social conflict. "Personality and Social Psychology Bulletin" 23: 1066-1077.
 • Keltner, D., Haidt, J. 1999. Social functions of emotions at four levels of analysis. "Cognition and Emotion" 13: 505-521.
 • Klinnert, M., Campos, J., Sorce, J., Emde, R., Svejda, M. 1983. Emotions as behavior regulators: Social referencing in infants. W: R. Plutchik & H. Kellerman (red.), Emotion theory, research, and experience: Vol. 2. Emotions in early development. New York: Academic Press, s. 57-68.
 • Knapp, A., Clark, M. 1991. Some detrimental effects of negative mood on individuals" ability to solve resource dilemmas. "Personality and Social Psychology Bulletin" 17: 678-688.
 • Knutson, B. 1996. Facial expressions of emotion influence interpersonal trait inferences. "Journal of Nonverbal Behavior" 20: 165-182.
 • Kopelman, S., Rosette, A.S., & Thompson, L. 2006. The three faces of Eve: An examination of the strategic display of positive, negative, and neutral emotions in negotiations. "Organizational Behavior and Human Decision Processes" 99: 81-101.
 • Kravitz, D., Gunto, S. 1992. Decisions and recipients in ultimatum bargaining games. "The Journal of Socio-Economics" 21: 65-84.
 • Kruglanski, A.W., Webster, D.M. 1996. Motivated closing of the mind: "Seizing" and "freezing". "Psychological Review" 103: 263-283.
 • Lazarus, R.S. 1991 b. Progress on a cognitive-motivational-relational theory of emotion. "American Psychologist" 46 (8): 819-834.
 • Lerner, J.S., & Keltner, D. 2000. Beyond valence: toward a model of emotion-specific influences on judgment and choice. "Cognition and Emotion" 14 (4): 473-493.
 • Lerner, J.S., & Keltner, D. 2001. Fear, anger, and risk. "Journal of Personality and Social Psychology" 81 (1): 146-159.
 • Litvak, P., Lerner, J. 2007. When anger yields financial rewards. Poster zaprezentowany na konferencji SJDM.
 • Lerner, J.S., Tetlock, P.E. 1999. Accounting for the effects of accountability. "Psychological Bulletin" 125 (2): 255-275.
 • Loewenstein, G., Lerner J. S. 2003. The role of affect in decision making. W: R. Davidson, H. Goldsmith, i K. Scherer (red.), Handbook of Affective Science. Oxford: Oxford University Press, s. 619-642.
 • Morris, M.W., Keltner, D. 2000. How emotions work: an analysis of the social functions of emotional expression in negotiations. "Research in Organizational Behavior" 22: 1-50.
 • Oatley, K., Johnson-Laird, P.N. 1996. The communicative theory of emotions: empirical tests, mental models, and implications for social interaction. W: L.L. Martin, i A. Tesser (red). Striving and feeling: Interactions among goals, affect, and self-regulation. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, s. 363-393).
 • Ortony, A., Clore, G.L., Collins, A. 1988. The cognitive structure of emotions. New York: Cambridge University Press.
 • Pillutla, M.M., & Murnighan, J.K. 1996. Unfairness, anger, and spite: Emotional rejections of ultimatum offers. "Organizational Behavior and Human Decision Processes" 68 (3): 208-224.
 • Shaver, P., Schwartz, J., Kirson, D., O'Connor, C. 1987. Emotion knowledge: Further exploration of a prototype approach. "Journal of Personality and Social Psychology" 52: 1061-1086.
 • Sinaceur, M., & Tiedens, L.Z. 2006. Get mad and get more than even: When and why anger expression is effective in negotiations. "Journal of Experimental Social Psychology" 42: 314-322.
 • Slovic, P. 1987. Perception of risk. "Science" 236: 280-285.
 • Smith, C.A., Ellsworth, P.C. 1985. Patterns of cognitive appraisal in emotion. "Journal of Personality and Social Psychology" 48 (4): 813-838.
 • Steinel, W., Van Kleef, G.A., & Harinck, F. 2008. Are you talking to me?! Separating the people from the problem when expressing emotion in negotiation. "Journal of Experimental Social Psychology" 44: 362-369.
 • Suleiman, R. 1996. Expectations and fairness in a modified ultimatum game. "Journal of Economic Psychology" 17: 531-554.
 • Tooby, J., Cosmides, L. 1990. The past explains the present: emotional adaptations and the structure of ancestral environments. "Ethnology and Sociobiology" 11: 375-424.
 • Thompson, L., Hastie, R. 1990. Social perception in negotiation. "Organizational Behavior and Human Decision Processes" 47: 98-123.
 • Tversky, A., & Kahneman, D. 1981. The framing of decisions and the psychology of choice. "Science" 211 (4481): 453-458.
 • Van BeestI, Van Dijk E, Wilke HAM 2004 a. The interplay of self-interest and equity in coalition formation. "European Journal of Social Psychology" 34: 547-565.
 • Van Beest, I., Van Kleef, G.A., & Van Dijk, E. 2008. Get angry, get out: The interpersonal effects of anger communication in multiparty negotiation. "Journal of Experimental Social Psychology" 44: 993-002.
 • Van Dijk, E., Van Kleef, G.A., Steinel, W., Van Beest, I. 2008. A social functional approach to emotions in bargaining: When communicating anger pays and when it backfires. "Journal of Personality and Social Psychology" 94 (4): 600-614.
 • Van Kleef, G.A., De Dreu, C.K. W., Pietroni, D., Manstead, A.S.R. 2006. Power and emotion in negotiations: Power moderates the interpersonal effects of anger and happiness on concession making. "European Journal of Social Psychology" 36: 557-581,
 • Van Kleef, G.A., & Côté, S. 2007. Expressing anger in conflict: When it helps and when it hurts. "Journal of Applied Psychology" 92: 1557-1569.
 • Van Kleef, G.A., De Dreu, C.K.W., & Manstead, A.S.R. 2004 a. The interpersonal effects of anger and happiness in negotiations. "Journal of Personality and Social Psychology" 86: 57-76.
 • Van Kleef, G.A., De Dreu, C.K.W., & Manstead, A.S.R. 2004 b. The interpersonal effects of emotions in negotiations: A motivated information processing approach. "Journal of Personality and Social Psychology" 87: 510-528.
 • Vinacke, W.E., Arkoff, A. 1957. An experimental study of coalitions in the triad. "American Sociological Review" 22: 406-414.
 • Webster, D.M., Kruglanski, A.W. 1994. Individual differences in need for cognitive closure. "Journal of Personality and Social Psychology" 67: 1049-1062.
 • Webster, D.M. 1993. Motivated augmentation and reduction of the overattribution bias. "Journal of Personality and Social Psychology" 65: 261-271.
 • Webster, D.M., Richter, L., & Kruglanski, A.W. 1996. On leaping to conclusions when feeling tired: Mental fatigue effects on impressional primacy. "Journal of Experimental Social Psychology" 32: 181-195.
 • Weinstein, N.D. 1980. Unrealistic optimism about future life events. "Journal of Personality and Social Psychology" 39: 806-820.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171233817

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.