PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 51 | 267--280
Tytuł artykułu

Alternatywna Koncepcja pomiaru efektywności zysków jako kryterium oceny działalności banków

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Concept of Profit Efficiency Measurement in the Imperfect Competitive Conditions of Banks
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jednym ze sposobów pomiaru ekonomicznej efektywności banków i ich oddziałów jest podejście ekonometryczne oparte na stochastycznych funkcjach granicznych. W podejściu tym mogą być rozważane trzy podstawowe funkcje celów: funkcja kosztów, funkcja przychodów oraz funkcja zysków. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie alternatywnej (w stosunku do formuły standardowej) koncepcji pomiaru efektywności zysków, stanowiącej ważne kryterium oceny działalności banków. W artykule zostały również przedstawione wyniki badań empirycznych dotyczące pomiaru efektywności zysków na przykładzie oddziałów wybranego banku komercyjnego. W części teoretycznej artykułu, po wprowadzeniu, zostały przedstawione przesłanki powstania alternatywnej koncepcji pomiaru efektywności zysków, a następnie postać alternatywnej formuły granicznej funkcji zysków. Formuła ta jest stosowana w warunkach niedoskonałej konkurencji banków. Przedmiotem części empirycznej jest zastosowanie powyższego modelu do oceny efektywności zysków oddziałów wybranego polskiego banku. W wyniku przeprowadzonych obliczeń otrzymano wskaźniki poziomu efektywności zysków oraz rankingi badanej grupy oddziałów w poszczególnych kwartałach. Ze względu na zastosowanie zbyt uproszczonej metody estymacji (Skorygowana Metoda Najmniejszych Kwadratów), otrzymane wskaźniki efektywności są zaniżone i niewystarczająco dokładne do dalszej analizy. Natomiast sporządzone na ich podstawie rankingi są już wiarygodne i mogą być wykorzystane do dalszej oceny i porównań, co należy uznać za istotną korzyść badawczą. (abstrakt oryginalny)
EN
One of the ways of measuring economic efficiency of banks and their branches is the econometric approach based on stochastic frontier functions. The econometric approach may involve three basic aim functions: cost function, revenue function and profit function. The main goal of the article is to presents the alternative (in contrast to standard) concept of profit efficiency measurement as a way of an evaluation important criterion of company activities. The theoretical part of the article, after an introduction, presents the reasons to come into being of alternative concept of profit efficiency measurement and then presents the form of alternative stochastic frontier profit function. This form is applied when the perfect competition conditions aren't fulfilled. The subject of the empirical part is a practical application of mentioned model in evaluation of profit efficiency of branches of selected Polish bank. The results of calculations indicate indexes of level profit efficiency and ranks of the tested branch group in individual quarters of the year. On account of using an oversimplified method of estimation (Corrected Ordinary Least Squares), the derived indexes of efficiency are too low and insufficiently precise for further analysis. However, the ranks made on their basis are already reliable and could be used for further evaluation and comparisons, which should be recognized as an essential benefit of this research.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Berger A.N.: Distribution - Free Estimates of Efficiency in the U. S. Banking Industry and Tests of the Standard Distributional Assumptions, "Journal of Productivity Analysis" 1993, Vol. 4.
 • Berger A.N., Humphrey D.: The Dominance of Inefficiencies Over Scale and Product Mix Economies in Banking, "Journal of Monetary Economics" 1991, Vol. 28.
 • Berger A.N., Humphrey D.B., Pulley L.B., Do Consumers Pay for One - top Banking? Evidence from an Alternative Revenue Function, "Journal of Banking and Finance" 1996, No. 20.
 • Berger A.N., Mester L.J.: Inside the Black Box: What Explains Differences in the Effeciencies of Financial Institutions? " Journal of Banking and Finance" 1997, Vol. 21.
 • Berger A.N., Udell G: Relationships:Lending and Lines of Credit in Small Firm Finance, "Journal of Business" 1995, Vol. 68.
 • Boyd J., Prescott E.: Financial Intermediary - Coalitions, "Journal of Economic Theory" 1986, Vol. 38.
 • Ferrier G.D., Lovell C.A.K.: Measuring Cost Efficiency in Banking: Econometric and Linear Programming Evidence, "Journal of Econometrics" 1990, Vol. 46.
 • Humphrey D.B., Pulley L.B.: Banks' Responses to Deregulation: Profits, Technology and Efficiency, Journal of Money, "Credit and Banking" 1997, 1.
 • Marzec J., Osiewalski J.: Pomiar efektywności kosztowej banków: zarys metodologii, Folia Oeconomica Cracoviensia, Kraków 1996-1997, Vol. 39-40.
 • Marzec J.: Produkty i czynniki produkcji w badaniach efektywności kosztowej banków, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Wrocław 1998.
 • Marzec J., Produkty, czynniki produkcji i funkcja kosztów w badaniach efektywności kosztowej banków, "Ekonomista" 1999, nr 3.
 • Nowa encyklopedia powszechna, PWN, Warszawa 1995.
 • Osiewalski J., Marzec J.: Bayesian Analysis of Cost Efficiency with an Application to Bank Branches, Global Trends and Changes in European Banking, red. Miklaszewska E., Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1998.
 • Osiewalski J., Marzec J.: Bayesowska analiza efektywności kosztowej oddziałów banku: założenia i wyniki, Prognozowanie w zarządzaniu firmą, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Wrocław 1998.
 • Osiewalski J., Marzec J.: Nowoczesne metody Monte Carlo w bayesowskiej analizie efektywności kosztowej banków, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 797, Wrocław 1998.
 • Petersen M., Rajan R.: Benefits of Firm - Creditor Relationships: Evidence from Small Business Date, "Journal of Finance" 1994, Vol. 49.
 • Rogers K.E.: Nontraditional Activities and the Efficiency of US Commercial Banks, "Journal of Banking and Finance" 1998, Vol. 22.
 • Timme S.G., Yang W.K., On the Use of a Direct of Efficiency in Testing Structure - Performance Relationships, Working Paper (Georgia State University) 1991.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171233911

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.