PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | R. 10, nr 1, cz. 2 | 99--110
Tytuł artykułu

Uwarunkowania rozwoju klastrów w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Conditions for Development of Clusters in Special Economic Zones in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym wyzwaniem, przed jakim stoją obecnie gospodarki wszystkich krajów jest globalizacja. Proces globalizacji nie wyklucza jednak gospodarki o silnym charakterze regionalnym i lokalnym. Regiony i ich rozwój poddane zostały regułom gospodarki rynkowej i wolnej konkurencji. Mechanizm wolnego rynku ma jednak wiele ograniczeń, co w konsekwencji doprowadza do występowania tzw. zawodności rynku, której przejawem są różnice w rozwoju regionalnym, będące przesłankami dopuszczającymi interwencję państwa w ramach polityki regionalnej. Formą interwencjonizmu państwowego w Polsce są m.in. specjalne strefy ekonomiczne. Jedną z koncepcji, na jakich opiera się obecnie działalność SSE w Polsce jest rozwój klastrów. Celem artykułu jest przedstawienie czynników warunkujących powstanie i rozwój klastrów w polskich SSE. W artykule omówione zostały teoretyczne zagadnienia związane z problematyką regionu, polityki regionalnej, klastrów oraz powstaniem i funkcjonowaniem specjalnych stref ekonomicznych. W dalszej części artykułu dokonana została charakterystyka polskich stref ekonomicznych oraz przedstawiono efekty ich funkcjonowania, w kontekście ich wpływu na powstanie i rozwój klastrów. (oryginalny abstrakt)
EN
Globalization is the major challenge the economies of all countries currently face. The process of globalization, however, does not exclude an economy of strong regional and local character. The regions and their development became subject to the rules of market economy and free competition. However, the mechanism of an open market has a lot of limitations which consequentially leads to occurrence of so-called market failure the manifestation of which are differences in regional development constituting grounds to allow for intervention of a country within the framework of regional policy. Special economic zones are a form of state interventionism in Poland. Development of clusters is one of the concepts the operation of SEZs in Poland is currently based on. The aim of this article is to present factors conditioning emergence and development of clusters in Polish SEZs. In the article, the theoretical issues connected with subject matter of a region, regional policy, clusters as well as emergence and functioning of special economic zones were discussed. In further section of the article a characterization of Polish economic zones was conducted and results of their functioning in the context of their impact on emergence and development of clusters were presented. (original abstract)
Rocznik
Strony
99--110
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Zielonogórski
Bibliografia
 • Ambroziak A. (2009), Krajowa pomoc regionalna w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce, SGH, Warszawa.
 • Asheim B. (2006), Clusters and Regional Development (Regions and Citites), Taylor & Franicis.
 • Bladocha B. (2008), Specjalne strefy ekonomiczne w strategii rozwoju województwa dolnośląskiego, w: Unia Europejska. Społeczne i gospodarcze aspekty integracji, Biegański Z., Jackowicz J. (red.), Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie, Warszawa.
 • Klasik A. (2006), Przedsiębiorczość i konkurencyjność a rozwój regionalny - wprowadzenie, w: Przedsiębiorczość i konkurencyjność a rozwój regionalny, Klasik A (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Kładź K., Kowalski A.M. (2010), Stan rozwoju klastrów w Polsce, w: Polska, raport o konkurencyjności 2010: klastry przemysłowe a przewagi konkurencyjne, Weresa M. (red.), Instytut Gospodarki Światowej SGH, Warszawa.
 • Kosiedowski W. (2005), Wprowadzenie do teorii i praktyki rozwoju regionalnego, w: Samorząd terytorialny w procesie rozwoju regionalnego i lokalnego, Kosiedowski W.(red.), TNOiK, Dom Organizatora, Toruń.
 • KPMG (2011), Specjalne strefy ekonomiczne - edycja 2011, Warszawa.
 • Kundera J., Szmyt W. (2008), Leksykon polityki regionalnej Unii Europejskiej, Wolter Kluwer businnes Warszawa.
 • Mayer B. (1999), Gospodarka przestrzenna: mechanizmy rozwoju, teorie i systemy, PTO, Szczecin.
 • Ministerstwo Gospodarki (2009a), Kierunki i polityka rozwoju klastrów w Polsce - projekt, Warszawa.
 • Ministerstwo Gospodarki (2009b), Koncepcja rozwoju specjalnych stref ekonomicznych, Warszawa.
 • Ministerstwo Gospodarki (2011), Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych - stan na 31 grudnia 2010, Warszawa.
 • Ministerstwo Gospodarki, Kierunki rozwoju klastrów w Polsce: Klastry a SSE:http://www.mg.gov.pl/files/upload/11786/Tekst3%20Klastryaspecjalnestrefyekonomiczne.pdf.
 • Paczoski A. (2010), Kreowanie regionalnej i lokalnej polityki gospodarczej na podstawie teorii i koncepcji rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Palmen L., Baron M. (2008), Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce, PARP, Warszawa.
 • Pasieczny J. (2006), Czynniki i uwarunkowania procesu tworzenia i rozwoju klastrów, w: Klastry jako narzędzia lokalnego i regionalnego rozwoju gospodarczego, Bojar E. (red.), Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin.
 • Porter M. (2008), On Competition Updated and Expanded Edition, Harvard Business School, Londyn.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi, Dz.U. nr 226, poz. 1651.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych, Dz.U. nr 232, poz. 1548.
 • Szewczuk A., Kogut-Jaworska M., Zioło M. (2011), Rozwój lokalny regionalny: teoria i praktyka, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Sztefko J. (2010), Wprowadzenie do zagadnień specjalnych stref ekonomicznych, w: Prawne i podatkowe aspekty prowadzenia działalności w specjalnych strefach ekonomicznych, Tałasiewicz A. (red.), ABC a Wolter Kluwer business, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, Dz.U. 2007, nr 42, poz. 274 z późn. zm.
 • Wlaźlak K. (2010), Rozwój regionalny jako zadanie administracji publicznej, Oficyna a Wolter Kluwer businnes, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171233953

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.