PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | R. 10, nr 1, cz. 2 | 111--121
Tytuł artykułu

Analiza elementów polityki i źródeł wsparcia rozwoju klastrów w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Analysis of Policies and Instruments Employed to Support Development of Clusters in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł porusza tematykę implementacji i wspierania rozwoju klastrów poprzez kreowanie odpowiedniej polityki rozwoju w Polsce. Jej celem zasadniczym nie jest rozwój klastra sam w sobie, lecz trwałe podniesienie poziomu konkurencyjności lokalnej, regionalnej czy narodowej gospodarki. Doświadczenia wskazują na skupianie działań w pierwszej kolejności na funkcjonowaniu sieci powiązań, innowacyjności oraz kapitale ludzkim. Komisja Europejska upatruje w klastrach potencjału dla skutecznego podnoszenia konkurencyjności gospodarek i regionów UE. Stąd wynika obecność działań typowych dla polityki rozwoju opartej o klastry we wspólnotowej polityce strukturalnej na lata 2007-2013. Potwierdza to dokument konsultacyjny KE Innovate for a competitive Europe oraz działanie 4.2. stwierdzające bezpośrednio, że fundusze strukturalne mają wspomagać internacjonalizację klastrów regionalnych. Artykuł zawiera charakterystykę działań określanych jako polityka klastrowa oraz analizę jej elementów jak też form wsparcia przy wykorzystaniu funduszy unijnych z poprzedniego okresu programowania oraz w perspektywie do 2013 roku. Wszelkie badania i raporty wskazują na brak jednoznacznego i sprawdzonego sposobu realizacji polityki klastrowej. Stąd jej specyfika oraz wybrany model powinny być dostosowane do warunków gospodarczych i instytucjonalnych naszego kraju. Mimo licznych ekspertyz opracowanych na temat wsparcia rozwoju klastrów oraz dobrych praktyk w zakresie inicjatyw klastrowych, nie opracowano jak dotąd spójnej polityki rozwoju opartej o klastry zintegrowanej z polityką innowacyjną naszego kraju. Podejmowane działania ograniczają się do wykorzystania środków unijnych oraz trwających prac nad opracowaniem strategii rozwojowych na kolejne lata. (oryginalny abstrakt)
EN
This paper explores various aspects of working out and implementing development policies based on clusters (cluster-based policies - CBPs). The clusters are a recognized tool that can be employed for increasing competitiveness of enterprises and the whole regions as well. However, one should remember that there is no such thing as one, proven and universal model of improving competitiveness of economies through stimulation of clustering processes. Therefore, continuous monitoring of emerging cluster initiatives as well as evaluation and, if needed, adjustment of adopted cluster-based policies with active participation of regional authorities is crucial to ensure lasting growth of competitiveness both particular enterprises and the national economy as a whole. (original abstract)
Rocznik
Strony
111--121
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Lubelska
Bibliografia
 • Bojar E., Kwietniewska-Sobstyl M. (2010), Cluster-based Policy - experiences of selected countries, w: Skawińska E. (red.) Competitiveness management, Politechnika Poznańska, Poznań.
 • Bojar E., Kwietniewska-Sobstyl M. (2011), Klaster jako przełomowa koncepcja organizacji działalności gospodarczej skoncentrowanej regionalnie, w: (red.) R. Borowiecki, L. Kiełtyka, Przełomy w zarządzaniu. Zarządzanie procesowe, Wydawnictwo Dom Organizatora, TNOiK, Toruń.
 • Bojar E., Olesiński Z. (2007), The emergencje and development of cluster in Poland, Difin, Warszawa.
 • Bojar E., Stachowicz J. (red.) (2008), Sieci proinnowacyjne w zarządzaniu regionem wiedzy, Lublin.
 • Brodzicki T., Szultka S. (2002), Koncepcja klastrów a konkurencyjność przedsiębiorstw, w: Organizacja i Kierowanie, Nr 4 (110).
 • Brodzicki T., Szultka S., Tamowicz P. (2004), Wojnicka E., Polityka wspierania klastrów, Najlepsze praktyki, Rekomendacje dla Polski, Niebieskie Księgi 2004, Rekomendacje Nr 11, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 • http://www.efs.gov.pl
 • http://www.klastry.org
 • http://www.mg.gov.pl
 • http://www.parp.gov.pl
 • http://www.polskawschodnia.gov.pl
 • Lechwar M., Jastrzębska W.(2008), Uwarunkowania ekonomiczne funkcjonowania klastrów w sektorze rolno-spożywczym; programy wsparcia finansowego klastrów; wybrane aspekty, w: Bobrecka-Jamro D., Szponar-Krok E., Jastrzębska W., Tuziak B. (red.), Klastry w agrobiznesie, Difin, Warszawa.
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2008), Szczegółowy opis osi priorytetowych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej z dnia 1 października 2007, Warszawa.
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2010), Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Warszawa.
 • Palmen L., Baron M. (2008), Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce, PARP, Warszawa.
 • Pander W., Stawicki M. (2008), Wytyczne i kierunki wspierania klastrów i inicjatyw klastrowych w Polsce w nowej perspektywie finansowej (2007-2013), [w:] W. Pander, M. Stawicki (red.), Metody ewaluacji polityk wspierania klastrów ze środków strukturalnych, Warszawa.
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (2007), Europejska sieć doskonałości na rzecz zarządzania, współpracy i promocji klastrów, oryginał: CLOE - Cluster linked over Europe, A European Network of Excellence for Cluster Management, Matching and Promotion, Seria Innowacje.
 • Sosnowska A., Łobejko S. (2007), PARP, Ekspertyza: Efektywny model funkcjonowania klastrów w skali kraju i regionu, Radom.
 • Staszewska J. (2009), Klaster perspektywą dla przedsiębiorców na polskim rynku turystycznym, Difin, Warszawa.
 • Szultka S., Brodzicki T., Wojnicka E. (2004), Klastry - trochę teorii, w: Klastry. Innowacyjne wyzwanie dla Polski, (red. Szultka S.), IBnGR Gdańsk.
 • Warzybok B. (2008), Przykłady zagranicznych instrumentów i kierunków wspierania gron przedsiębiorczości oraz identyfikacja dotychczasowych kierunków wspierania inicjatyw klastrowych, w: Stawicki M., Pander W. (red.), Metody ewaluacji polityk wspierania klastrów ze środków strukturalnych, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171233957

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.