PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | R. 10, nr 1, cz. 2 | 143--153
Tytuł artykułu

Znaczenie i rozwój klastrów w województwie łódzkim

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Role and Development of Clusters in Lodzkie Province
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Dotychczasowe badania dotyczące klastrów ukazują głównie pozytywny wpływ tych podmiotów, również na rozwój regionu. Uzasadnionym wydaje się więc potraktowanie klastra jako perspektywy dla polskich przedsiębiorstw. Szczególne znaczenie zjawisko to może odgrywać w regionach słabiej rozwiniętych, którym, mimo procesu transformacji, wciąż brakuje własnego kapitału inwestycyjnego. Słowo "klaster" w języku polskim pojawiło się jako eufoniczna forma angielskiego rzeczownika cluster. W bezpośrednim tłumaczeniu oznacza ono "grono", "kiść". Termin ów pojawił się w gospodarkach uprzemysłowionych, charakteryzując grupy kooperacyjne wyspecjalizowanych przedsiębiorstw, powiązanych z zapleczem naukowo - badawczym i administracją samorządową. Niniejszy artykuł przedstawia znaczenie i rolę klastrów w województwie łódzkim. Praca składa się z pięciu rozdziałów. W pierwszym z nich dokonano krótkiej charakterystyki województwa łódzkiego. Drugi został poświęcony zdefiniowaniu pojęcie klastra i określeniu jego podstawowych cech. Trzecia część prezentuje wybrane czynniki wpływające na rozwój grona. Uwzględniono w niej w sposób szczególny województwo łódzkie. Czwarty rozdział pracy przybliża istotę sformułowanej w 2007 r. "Strategii rozwoju klastra łódzkiego na lata 2007 - 2015". W ostatniej części przedstawiono trzy przykłady gron z województwa łódzkiego. (oryginalny abstrakt)
EN
The aim of this article is to present the role and development of clusters in Lodzkie province. The article consists of five parts. The first one is a short description of Lodzkie province. The next two parts are dedicated to the phenomenon of cluster. The author presents definitions and common features of clusters and the factors affecting cluster development. The fourth part focuses on the strategy of cluster in Lodz. In the last one the author provides examples of clusters operating in the region. (original abstract)
Rocznik
Strony
143--153
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Społeczna Akademia Nauk
Bibliografia
 • Benchmarking klastrów w Polsce - 2010. Raport z badania (2010), PARP, Warszawa.
 • Bigaj M. (2010), Czynniki rozwoju klastrów, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" nr 7/2010.
 • Biuletyn Statystyczny Województwa Łódzkiego III kwartał 2011 (2011), Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź.
 • Boosting Innovation: The Cluster Approach (1999), OECD, Paris.
 • Czapiński J., Panek T. (red.) (2011), Diagnoza społeczna. Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.
 • Development of clusters and networks of SMEs (2001), The UNIDO Programme, Wien.
 • Doing Business 2012. Doing business in a more transparent world (2012), The World Bank, Washington.
 • Ekspertyza - analiza sektora MSP na terenie województwa łódzkiego (2010), Urząd Marszałkowski w Łodzi, Łódź.
 • European Trend on Innovation (2003), European Commission, Brussels.
 • Final Report of the Expert Group on Enterprise Clusters and Networks (2003), European Commission, Brussels.
 • Grycuk A. (2003), Koncepcja gron w teorii i praktyce zarządzania, "Organizacja i Kierowanie" nr 3 (113).
 • Hołub - Iwan J., Małachowska M. (2008), Rozwój klastrów w Polsce. Ra-port z badań, Szczecińska Fundacja Talent-Promocja-Postęp, Szczecin.
 • Jabłoński M. (2010), W labiryncie klastrów, www.pi.gov.pl
 • Kładź K., Kowalski A.M. (2010), Stan rozwoju klastrów w Polsce, w: Polska - raport o konkurencyjności 2010. Klastry przemysłowe a przewagi konkurencyjne, Weresa M.A. (red.), SGH, Warszawa.
 • Mikołajczyk B., Kurczewska A., Fila J. (2009), Klastry na świecie. Studia przypadków, Difin, Warszawa.
 • Nauka i technika w Polsce w 2009 roku (2011), GUS, Warszawa.
 • Ocena funkcjonowania klastrów województwa łódzkiego - studia przypadków w kontekście realizacji RPO WŁ. Raport końcowy (2009), PAG Uniconsult, Łódź.
 • Ocena stanu realizacji 3, 4, 5 i 6 priorytetu PO IG w połowie okresu programowania. Raport końcowy (2011), PAG Uniconsult, Warszawa.
 • Porter M.E. (2001), Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.
 • Raport Polska 2011. Gospodarka-Społeczeństwo-Regiony (2011), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Raporty na temat wielkich miast Polski - Łódź (2011), PwC, Warszawa.
 • Rąplewicz A. (2008), Finansowanie klastrów ze środków unijnych, "Euro-ekspert" nr 1.
 • Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2005 (2005), GUS, Warszawa.
 • Rokoszewski K. (2007), Koncepcja klastrów a zarządzanie przedsiębiorstwami w układach regionalnych, w: Kierunki i metody zarządzania przedsiębiorstwem, Kowalczewski W., Matwiejczuk W. (red.), Difin, Warszawa.
 • Skawińska E., Zalewski R.I. (2009), Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów. Świat-Europa-Polska, PWE, Warszawa.
 • Staszewska J. (2009), Klaster perspektywą przedsiębiorców na polskim rynku turystycznym, Difin, Warszawa.
 • Strategia zarządzania marką Łódź na lata 2010-2016 (2011), Urząd Miasta Łodzi, Łódź.
 • Uchwała Rady Miejskiej w Łodzi nr IX/155/07 z dnia 11 kwietnia 2007 roku w sprawie przyjęcia programu pn. "Strategia rozwoju klastra w Łodzi na lata 2007-2015".
 • Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy, Dz.U. Nr 4, poz. 28 z późn. zm.
 • Uwarunkowania rozwoju klastrów w województwie łódzkim (2007), BPPWŁ, Łódź.
 • www.bioenergiadlaregionu.eu
 • www.kignet.pl
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171233997

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.