PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 51 | 489--505
Tytuł artykułu

Modele biznesowe formą tworzenia wartości dodanej w grupach kapitałowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Business Models as a Form of Creating Added Value in Capital Groups
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Tworzenie grup kapitałowych czy konsolidacja branży zyskują na znaczeniu, jeśli powiększają wartość dla klienta, bez której nie ma wartości dodanej. Podporządkowane temu celowi są akwizycje wymagające zarówno umiejętnej koordynacji działań oraz sprawnego wykorzystania zasobów w najważniejszych obszarach łańcucha wartości, jak i równoważenia wahań przyszłych przepływów pieniężnych. Podjęte przez autorkę badania umożliwiły zaprezentowanie różnorodnych strategii inwestycyjnych w ramach dominujących modeli biznesowych grup kapitałowych. Modele biznesowe oparto na wielowymiarowym aspekcie rozpatrywania szans i zagrożeń proponowanych kierunków rozwoju złożonej organizacji. Pozwoliły wskazać działania generujące dotychczas niewykorzystaną wartość oraz uporządkować system pomiaru dokonań oparty na kluczowych czynnikach sukcesu grup kapitałowych. Udzielając kolejno odpowiedzi na pytania dotyczące: kryteriów budowy systemu mierników realizacji celów strategicznych organizacji, wyboru właściwego instrumentarium w modelach biznesowych czy ich implikacji dla praktyki gospodarczej, wyjaśniono propozycję autorskiego podejścia do koncepcji zarządzania wartością dodaną w grupach kapitałowych. (abstrakt oryginalny)
EN
Creating capital groups and sector consolidation are gaining significance, if they increase the value the client gets, without which there is no added value. Acquisitions serve to achieve this goal. They require competent coordination of actions, efficient resource utilization in the most important areas of value chain and ability to balance fluctuations in future cash flows. The author's research allowed presenting various investment strategies within the dominant business models in capital groups. Business models were based on the multi-dimensional aspect of opportunities and threats in the proposed directions of development in a complex organization. They allowed to indicate operations that had previously generated an unused value and systemize achievement measurement system based on key factors of success in capital groups. By answering questions regarding: criteria for constructing a measurement system of strategic goals achievement in an organization, choosing appropriate instruments in business models or their implementation in economic practice, a proposal of an original, author's approach to the concept of the added value management in capital groups has been explained.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Bagban K.: Kombination und Wechselwirkung der Steuerung. Eine relationale Analyse der Mehrwertschaffung im Koncern, Gabler Verlag Springer Fachmedien, Wiesbaden GmbH 2010.
 • Bastian H., Born K.: Der integrierte Touristikkonzern, Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH, München 2004.
 • Beatty J.: Świat według Petera F. Druckera, Studio Emka, Warszawa 2004.
 • Black A., Wright P., Bachman J.E.: W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000.
 • Coenenberg A.E., Salfeld R.: Wertorientierte Unternehmensführung. Vom Strategien-entwurf zur Implementierung, Schӓffer-Poeschel Verlag, Stuttgart 2011.
 • Determinanty i modele wartości przedsiębiorstw, red. W. Skoczylas, PWE, Warszawa 2007.
 • Drucker P.: Natchnienie i fart czyli Innowacja i przedsiębiorczość, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2004.
 • Eayrs W., Ernst D., Prexl E.: Corporate Finance Training. Planung, Bewertung und Finanzierung von Unternehmen, Schӓffer-Poeschel Verlag, Stuttgart 2011.
 • Finanse we współczesnych procesach kreowania wartości, red. W. Caputa, D. Szwajca, Cedetu, Warszawa 2008.
 • Frost J., Morner M.: Konzernmanagement. Strategien für Mehwert, Gabler GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden 2010.
 • Hirth J., Przywara R.: Planungshilfe für technologieorientierte Unternehmens-gründungen. Ein erfahrungsbasierter Leitfaden für Naturwissenschaftler und Ingenieure, Springer Verlag, Berlin Heidenberg 2007.
 • Hüttenrauch M., Baum M.: Effziente Vielfalt. Die dritte Revolution in der Automobilindustrie, Springer- Verlag, Berlin Heidelberg 2008.
 • Katzengruber W.: Die neuen Verkӓufer. Strategien für die Zukunft, Wiley-VCH Verlag, Weinheim 2006.
 • Kotler P.: Marketing. Analiza Planowanie Wdrażanie i Kontrola, Wydawnictwo FELBERG SJA, Warszawa 1999.
 • Müller-Stewens G., Brauer M.: Corporate Strategy & Governance. Wege zur nachhaltigen Wertsteigerung im diversifizierten Unternehmen, Schӓffer-Poeschel Verlag, Stuttgart 2009.
 • Muszyński M.: Aktywne metody prowadzenia strategii przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2006.
 • Ringlstetter M., Klein B.: Konzernmanagement. Strategien und Strukturen, Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart 2010.
 • Robert M.: Nowe myślenie strategiczne. Czyste i proste, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2006.
 • Schwenker B., Bӧtzel S.: Auf Wachstumskurs. Erfolg durch Expansion und Effizienzsteigerung, Springer Verlag, 2006.
 • Simon H.: Zarządzanie cenami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 • Strategor: Zarządzanie firmą. Strategie Struktury Decyzje Tożsamość, PWE, Warszawa 1996.
 • Tubielewicz A.: Zarządzanie strategiczne w biznesie międzynarodowym, Wydawnictwo Naukowo- Techniczne, Warszawa 2004.
 • Unternehmensbewertung. Moderne Instrumente und Lӧsungsansӓtze, red. F. Richter, CH. Timmreck, Schӓffer-Poeschel Verlag, Stuttgart 2004.
 • Wachstumstartegien internationaler Unternehmungen. Internes vs. externes Unternehmenswachstum, red. M. Glaum, U. Hommel, D. Thomaschewski, Schӓffer Poeschel Verlag, Stuttgart 2002.
 • Wartini-Twardowska J., Twardowski Z.: Systemowe ujęcie procedur analizy finansowej. Wybrane zastosowania w zarządzaniu grupą kapitałową, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011.
 • Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa, red. B. Dobiegała-Korona, A. Herman, Centrum Doradztwa i Informacji Difin Sp. z o.o., Warszawa 2006.
 • Wycena i zarządzanie wartością firmy, red. A. Szablewski, R. Tuzimek, Poltex, Warszawa 2004.
 • Wycena przedsiębiorstwa. Od teorii do praktyki, red. M. Panfil, A. Szablewski, Wydawnictwo Poltex, Warszawa 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171234025

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.