PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | R. 10, nr 1, cz. 2 | 179--191
Tytuł artykułu

Zapotrzebowanie na kwalifikacje i kompetencje w kontekście rozwoju branż przyszłości na przykładzie woj. Podlaskiego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Demand for Future Skills and Competency in Relation to the Development of the Growing Industries Based on Example from Podlaskie Voivodship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niedopasowanie struktury popytu i podaży na rynku pracy wynikające z braku korelacji między potrzebami pracodawców a kwalifikacjami i kompetencjami pracowników jest jednym z głównych, newralgicznych obszarów, któremu badacze zjawisk społecznych poświęcają ostatnio wiele uwagi. Aktualne zapotrzebowanie na kwalifikacje i kompetencje wskazuje odmienną sytuację, jaka może mieć miejsce w przyszłości. Obecnie największą absorpcję wolnych zasobów siły roboczej obserwuje się w branżach o strategicznym znaczeniu dla województwa podlaskiego, tj. w przemyśle, handlu i budownictwie, gdzie wysoko wykwalifikowani pracownicy uzyskują pracę poniżej swoich kompetencji. W przyszłości rozwój gospodarki będzie zależny od procesów innowacyjnych, w tym w dużej mierze od jakości kapitału mierzonego stopniem kompetencji człowieka, tj. stopniem jego wykwalifikowania. Niewątpliwie sektorami, które już dzisiaj adoptują najnowocześniejsze osiągnięcia techniki są dziedziny powiązane z informatyką. Należy dodać, że w wyniku podziału pracy będzie miała miejsce dalsza specjalizacja w tym zakresie, a co za tym idzie popyt na pracowników będzie bardziej wysublimowany. Uogólniając, poszukiwani będą pracownicy do konkretnej branży o ściśle ustalonym profilu zawodowym. (oryginalny abstrakt)
EN
The aim of this article is to present the demand for the future skills and competency in the context of the developing industry in Podlaskie Voivodship. The current demand for the labour force in desired professions, qualifications and competency were explained in this article. Likewise, the research indicated possible future growing industries in Podlaskie Voivodship and as a result of the development of those industries the article explains the demand for future personnel. (original abstract)
Rocznik
Strony
179--191
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet w Białymstoku
Bibliografia
 • Analiza rozkładu oraz charakteru popytu na zawody i kwalifikacje w woj. podlaskim w ujęciu regionalnym i lokalnym w I półroczu 2011r. (2011), WUP w Białymstoku, CKU w Białymstoku, Białystok.
 • Biuletyn Statystyczny Województwa Podlaskiego, II kwartał 2011r. (2011) , Urząd Statystyczny w Białymstoku, Białystok.
 • Bjørnăvold J. i P. Tissot, Glossary on Identification, Assessment and Validation of Qualifications and Competences; Transparency and Transferability of Qualifications. Working Document, CEDEFOP, Thessaloniki 2000 European Training Foundation. Glossary of labour market terms and standard and curriculum development terms. Turin (www.etf.it/etfweb.nsf/pages/downloadgen).
 • Czarnik S., Dobrzyńska M. i inni (2010), Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce., Raport podsumowujący pierwszą edycję badań realizowaną w 2010r., PARP, Warszawa.
 • Diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na lokalnych i regionalnych rynkach pracy. Przegląd rozwiązań w wybranych krajach UE i w Polsce, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Warszawa 2009.
 • Kanarski L., Przywództwo we współczesnych organizacjach (2005), Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
 • Komunikat Komisji Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu (2010), Bruksela; dostęp: http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf
 • Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej woj. podlaskiego (2011), nr 6/2011, Urząd Statystyczny w Białymstoku, Białystok.
 • Matusiak K. B. (red.) (2009), Foresight kadr nowoczesnej gospodarki, PARP, Warszawa.
 • Plawgo B., Kornecki J., Wykształcenie pracowników a pozycja konkurencyjna przedsiębiorstw (2010), PARP, Warszawa.
 • przekł. Boy-Żeleński T., Myśli Pascala. Biblioteka filozofów (2008) , Hachette, Warszawa.
 • Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w woj. Podlaskim w I półroczu 2011r. (2011), WUP w Białymstoku, Białystok.
 • Startery Podlaskiej Gospodarki. Analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego. Sektor: biotechnologii (2011); Sektor produkcji oprogramowania komputerowego (2011), WUP w Białymstoku, Białystok.
 • Startery Podlaskiej Gospodarki. Analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego. Sektor call center (2010); Sektor produkcji bielizny (2010); Sektor rehabilitacji geriatrycznej (2010); Sektor żywności lecznicze j (2010), WUP w Białymstoku, Białystok.
 • Startery Podlaskiej Gospodarki. Analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego. Sektor rehabilitacji geriatrycznej (2009); Sektor producentów sprzętu medycznego (2009), WUP w Białymstoku, Białystok.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171234035

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.