PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | R. 10, nr 1, cz. 2 | 245--255
Tytuł artykułu

Znaczenie finansowania rozwoju współpracy pomiędzy jednostkami badawczo - rozwojowymi a mikro-, małymi i średnimi przedsiębiorstwami w Polsce ze środków Unii Europejskiej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Importance of EU's Funding in Developing Cooperation between Research - Development Units and Micro, Small and Medium Enterprises in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest pokazanie znaczenia finansowania ze źródeł zewnętrznych, a w szczególności środków pochodzących z Unii Europejskiej dla pobudzenia współpracy pomiędzy jednostkami badawczo - rozwojowymi a mikro-, małymi i średnimi przedsiębiorstwami w Polsce. Pierwsza części artykułu oparta jest na analizie źródeł literaturowych dotyczących skali współpracy pomiędzy jednostkami badawczo - rozwojowymi, a przedsiębiorstwami w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Zestawione zostają główne bariery współpracy istniejące pomiędzy sektorami oraz zostają pokazane skutki niewystarczającej współpracy dla rozwoju przedsiębiorstw. W dalszej części artykuły zostają pokazane trzy różnego typu projekty współpracy Politechniki Krakowskiej z przedsiębiorstwami. Pierwszym z nich jest projekt finansowany ze źródeł krajowych programu "Bon na innowacje" i stanowi przykład finansowania badań prowadzonych dla mikroprzedsiębiorstwa z województwa małopolskiego. Projekt ten został zakończony i rozliczony. Drugim projektem jest inicjatywa finansowana z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki praktyk i staży studenckich w przedsiębiorstwach z całej Polski. Projekt ten obecnie jest w trakcie realizacji. Trzecim omawianym przykładem jest podjęcie współpracy ze średnim przedsiębiorstwem w ramach przygotowania wniosku aplikacyjnego do uruchomionego pod koniec 2011 roku programu "Voucher badawczy" finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa kujawsko - pomorskiego. Projekt ten został złożony i pod-czas pisania artykułu dokumentacja projektowa była w trakcie oceny. Zastosowane metody badawcze to: analiza krytyczna źródeł literaturowych oraz opis i analiza trzech przypadków (case study) na podstawie wywiadów oraz obserwacji. (oryginalny abstrakt)
EN
The aim of the article is to show the possibilities for financing cooperation between science and business using external funds, especially funds from the European Union programs. In Poland, this type of cooperation is not realized on a sufficient scale. The article presents examples of three different types of projects. Moreover it attempts to analyze the reasons for insufficient use of cooperation between sectors. Methods used in the research work are literature studies and case studies of project co-financed by external sources. (original abstract)
Rocznik
Strony
245--255
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Bibliografia
 • Ernst & Young Business Advisory .Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową (2010), Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2020, http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/Finansowanie/fundusze_europejskie/PO_KL/Projekty_systemowe/20100727_Strategia_rozwoju_SW_w_Polsce_do_2020_roku_war_2.pdf.
 • European Innovation Scoreboard (EIS), 2009, 2010
 • Gacki G. (2007), OECD: innowacyjność w Polsce, http://www.egospodarka.pl/23120,OECDinnowacyjnosc-w-Polsce,1,39,1.html
 • Głodek P., Matusiak K. B. (2008), Transfer technologii, w: Innowacje i transfer technologii, Matusiak K.B. (red.), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa
 • Herstad S. J., Bloch C., Ebersberger B.,Velde E. (2010), National innovation policy and global open innovation: exploring balances, tradeoffs and complementarities, Science and Public Policy, 37(2)
 • Korniejenko K. (2010), Możliwości dofinansowania transferu technologii i wiedzy naukowo - technicznej z jednostek naukowo badawczych do sektora MSP w Polsce, w: Problemy Gospodarki światowej, Kuczmarska M. i Pietryka I. (red.), PTE Oddział w Toruniu, Toruń.
 • Korniejenko K. (2011) Możliwości finansowania w oparciu o fundusze europejskie rozwiązań innowacyjnych w sektorze MSP, w: Współczesne modele biznesu - diagnoza i perspektywy, Antonowicz P (red.), Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot s.37 - 49
 • Maastricht Economic (2010), Innovation Union Scoreboard 2009. The Innovation Union's performance scoreboard for Research and Innovation, http://www.proinno-europe.eu/metrics.
 • Maastricht Economic (2011), Innovation Union Scoreboard 2010. The Innovation Union's performance scoreboard for Research and Innovation, http://www.proinno-europe.eu/metrics.
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Wdrożeń i Innowacji (2006), Bariery współpracy przedsiębiorców i ośrodków naukowych, http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/24/08/24087/20070213_raport_bariery_wspolpracy.pdf.
 • Sokół A. (2009), Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sfera B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce, http://www.instytut.info/Vkonf/site/33.pdf.
 • Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (wersja jedenasta) z 2 września 2010 r., http://www.poig.gov.pl/Dokumenty/Lists/Dokumenty%20programowe/Attachments/110/uszcz_POIG_v8_120609.pdf.
 • Szostak E. (2008), Trudności w nawiązywaniu współpracy przedsiębiorstw i sfery B+R, w: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. Tom II, Sokołowski J. (red.), Jelenia Góra
 • Zarząd Województwa Małopolskiego (2011), Uszczegółowienie MRPO 2007-2013, http://www.mcp.malopolska.pl/MCP/MRPO_na_lata_20072013,32.html.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171234069

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.