PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | 4 | nr 6 Patriotyzm i tożsamość | 11--29
Tytuł artykułu

Patriotyzm jako propozycja w określeniu misji i wizji zarządzania kadrami służby cywilnej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Patriotism as a Proposal for Defining the Mission and Vision of the Civil Service Personnel Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł jest próbą zastanowienia się nad patriotyzmem jako postawą wymaganą wśród polskich urzędników. Konkretnie odnosi się do problematyki Strategii zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej, będącej przedmiotem kolejnych dokumentów o charakterze normatywnym (obecny odnosi się do planu na lata 2011-2020). Autor stawia tezę o potrzebie wykorzystania postawy patriotyzmu przy definiowaniu misji i wizji polskiej służby cywilnej. Jego zdaniem, obecną strategię zarządzania kadrami służby cywilnej charakteryzuje pewien minimalizm, który zarówno w świetle obowiązującej Konstytucji RP, jak i współczesnych teorii zarządzania (ze szczególnym uwzględnieniem teorii zarządzania poprzez misje), nie wydaje się uzasadniony. Natomiast jako propozycję bardziej adekwatną, choć niepozbawioną trudności, proponuje sięgnięcie po patriotyzm jako postawę pozwalającą na określenie bogatszej treściowo misji i wizji polskiej służby cywilnej. (abstrakt oryginalny)
EN
This article is an attempt to reflect on patriotism as a required attitude among Polish officials. This especially relates to the issue of the human resource management strategy in the Polish civil service, which is subject to the following normative documents: the current plan for the years 2011-2020. The author argues for the need to use the definition of a patriotic attitude when framing the mission and vision of the Polish civil service. In his view, the current strategy of the civil service personnel management is characterised by a certain minimalism, which, in light of both the current Constitution and modern management theory (with particular emphasis on the management through missions), does not seem to be well-founded. However, a more adequate proposal, though not one without some difficulty, suggests that patriotism, as an attitude, allows for a richer content of the mission and vision of the Polish civil service. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
4
Strony
11--29
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
Bibliografia
 • Hausner, ]., (red.), 2006, Administracja publiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Armstrong, M., 201 la, Zarządzanie ludźmi. Praktyczny przewodnik dla menedżerów liniowych, przekł. G. Skoczylas, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
 • Armstrong, M., 201 lb, Zarządzanie zasobami ludzkimi, przekł. M. Klimowicz, M. Patkaniowski, I. Podsiadło, L. Wójcik, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Cardona, P, Garda-Lombardia, P, 2008, jak rozwijać kompetencje przywódcze, przekł. M. Bortnowska, Wydawnictwo M, Kraków.
 • Cardona, P, Rey, C., 2009, Zarządzanie poprzez misje, przekł. M. Justyna, Wolters Kluwer, Kraków.
 • Cichocki, M., 2009-2010, Szkice z polskiej podmiotowości, "Teologia Polityczna", nr 5, s. 55-71.
 • Crozier, M., Friedberg, E., 1982, Człowiek i system. Ograniczenia działania zespołowego, przekł. K. Bolesta-Kukułka, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Drucker, R, 1998, Praktyka zarządzania, przekł. T. Basiuk, Z. Broniarek, J. Gołębiowski, Czytelnik, Nowoczesność, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 • Ekes, ]., 2010, Złota demokracja, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków.
 • Jamka, M., 2011, Zaufanie w budowie, "Rzeczpospolita" z 7 listopada.
 • Jan Paweł II, 2005, Pamięć i tożsamość, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM), 2011, Strategia zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej na lata 2011-2020, Warszawa.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U., nr 78, poz. 483 z późn. zm.).
 • Marchlewski, W, 2010, Propozycje wizji, misji, celów strategicznych, wskaźniki do pomiaru stopnia realizacji celu/celów strategicznych oraz obszary interwencji strategicznej służby cywilnej, KPRM, Warszawa.
 • Marchlewski, W, 2009, Strategia Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Służbie Cywilnej. Metodologia, KPRM, Warszawa.
 • Merta, T, 2011a, Państwo czy atrapa? Piętnaście lat II i III RP, w: tegoż, Nieodzowność konserwatyzmu. Pisma wybrane, Teologia Polityczna, Muzeum Historii Polski, Warszawa.
 • Merta, T., 2011b, Patriotyzm Jutra, w: tegoż, Nieodzowność konserwatyzmu. Pisma wybrane, Teologia Polityczna, Muzeum Historii Polski, Warszawa.
 • Społeczny wizerunek służby cywilnej, 2011, Warszawa.
 • Stelmach, ]., Brożek, B., 2004, Metody prawnicze, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Zakamycze.
 • Winczorek, P, 2000, Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Liber, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171234083

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.