PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 51 | 661--673
Tytuł artykułu

Wartość godziwa w rachunkowości jako koncepcja wyceny aktywów niematerialnych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Fair Value in Accounting as a Concept of Intangible Assets Valuation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Stosowanie wartości godziwej do wyceny w rachunkowości należy interpretować jako możliwość zaspokojenie potrzeb odbiorców informacji pochodzących ze sprawozdań finansowych, którzy oczekują aktualnych wartości prezentowanego majątku. Wartość godziwą należy utożsamiać z pewnym sposobem postępowania w wycenie, traktując ją jako koncepcję, która pozwala w zależności od sytuacji i wielu czynników, oszacować wartość poszczególnych składników majątkowych, odnosząc się do ponoszonych kosztów, osiąganych przychodów, przyszłych przepływów pieniężnych, czy uwarunkowań rynkowych. Pomimo wielu wad i zalet, wartość godziwa jest istotnym instrumentem wyceny, który jest brany pod uwagę w opracowywanym prospektywnym modelu rachunkowości. Wartość godziwą można stosować do wyceny m.in. aktywów niematerialnych ujawnianych i nieujawnianych w rachunkowości. Krajowe i międzynarodowe uregulowania prawne zezwalają w niektórych sytuacjach na wycenę aktywów niematerialnych w wartości godziwej. Wartość godziwą można traktować jako koncepcję wyceny aktywów niematerialnych nieujawnianych w rachunkowości, która oszacowuje ich wartość wykorzystując metody wyceny spoza typowego instrumentarium rachunkowości oraz instrumenty charakterystyczne dla rachunkowości. (abstrakt oryginalny)
EN
The application of fair value for the purposes of valuation in accounting should be interpreted as an opportunity to meet the needs of financial statement information addressees, who expect upto- date values of the presented assets. Fair value should be identified as a certain method in valuation and be regarded as the concept which allows, depending on the situation and many other factors, to estimate the value of particular assets referring e.g. to the costs covered, revenues obtained, future cash flow or market determinants. In spite of its numerous advantages and disadvantages fair value represents the crucial valuation instrument taken into consideration in the prospective accounting model under preparation. Fair value may be applied, among others, for the valuation of intangible assets, disclosed and undisclosed, in accounting. National and international legal regulations allow, in some situations, for intangible assets valuation in fair value. Fair value may be referred to as the concept of undisclosed intangible assets valuation, which estimates their value by applying valuation methods outside the typical accounting tools, as well as applying traditional accounting instruments. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Gmytrasiewicz M.: Teoria rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, [w:] Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro, red. T. Cebrowska, A. Kowalik, R. Stępień, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007.
 • Itami H., Roeh T.W.: Mobilizing invisible assets, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts and London, England 1987.
 • Jędrzejczyk M.: Estymacja wartości godziwej. Podejście symulacyjne, PWE, Warszawa 2011.
 • Kabalski P.: Polityka rachunkowości w spółce stosującej MSSF, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, Warszawa 2009.
 • Kamela-Sowińska A.: Rachunkowość na zakręcie, [w:] Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro, red. T. Cebrowska, A. Kowalik, R. Stępień, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007.
 • Karmańska A.: Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości finansowej, Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o.o., Warszawa 2009.
 • Mazur A.: Ustalenie wartości godziwej aktywów niematerialnych nabytych w drodze połączenia jednostek gospodarczych, [w:] Wartości niematerialne i prawne - ujmowanie i prezentacja, red. T. Cebrowska, W. Dotkuś, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 190, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 • Mazur A.: Wartość godziwa, "Rachunkowość" 2010, nr 1.
 • Micherda B.: Ustalenie wartości głównym posłaniem rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, tom 53 (109), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2009.
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), tom I, II, MSR 38, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007.
 • Nowy standard MSSF 13 "Wycena wartości godziwej", Biuletyn MSSF Naprzeciw standardom, wydanie 06/2011, wrzesień 2011, http://www.iasplus.com/europe/1106plifrsnewsletter.pdf (26.01.2012).
 • Sadowski P.: Rozliczenie różnicy między ceną przejętej spółki a wartością godziwą jej aktywów netto, "Rachunkowość" 2011, nr 1.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 2009, nr 152, poz. 1223 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o rachunkowości, DzU 2000, nr 113, poz. 1186.
 • Walińska E.M.: Bilans jako fundament sprawozdawczości finansowej w kontekście zmian współczesnej rachunkowości, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2009.
 • Walińska E.: Sprawozdawczość finansowa XXI wieku - bez granic?, [w:] Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro, red. T. Cebrowska, A. Kowalik, R. Stępień, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171234095

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.