PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 51 | 705--712
Tytuł artykułu

Efekty oceny sprawozdawczej prac B+R w podmiotach sektora obronnego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Results of Evaluation of R&D in Defense Sector Entities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Sektor obronny postrzegany jest jako najbardziej zaawansowany technologicznie. Realizowane w jego ramach prace badawcze i rozwojowe uważane są za najbardziej innowacyjne, wspomagające pozycjonowanie rynkowej przewagi konkurencyjnej i stymulujące rozwój technologiczny firm z nimi powiązanych. Wzrost znaczenia zasobów niematerialnych odgrywa coraz większa rolę, zarówno w samym zarządzaniu podmiotem, jak i w wycenie zasobów kapitału intelektualnego. Wartości niematerialne i prawne stanowią istotny, a jednocześnie bardzo skomplikowany obszar rachunkowości, z uwagi na problemy z ich zdefiniowaniem, jak i niepewności pomiaru ich wartości oraz oszacowania okresów eksploatacji. Celem pracy jest zwrócenie uwagi na problematykę wyceny oraz prezentacji prac badawczych i rozwojowych w aspekcie możliwości ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym, a także ukazanie wielorakiego efektu sprawozdawczego za pomocą narzędzi polityki bilansowej podmiotu sektora obronnego. Konkluzja rozważań zmierza do stwierdzenia, że trudno ocenić udział "zaawansowania rozwojowego" podmiotu sektora obronnego na podstawie podstawowych danych o pracach B+R, wynikających ze sprawozdań finansowych, zalecana jest informacja uzupełniająca w tym zakresie. Znaczenie informacji uzupełniającej szczegółowy status prac badawczo-rozwojowych jest kluczowe dla poprawnego procesu zarządzania w podmiocie realizującym prace B+R.(abstrakt oryginalny)
EN
Defensive sector is seen as the most advanced technologically. Research and development work realized there is considered to be the most innovative, supporting competitive advantage and stimulating technological development of companies associated with them. The increase in the importance of intangible assets plays an increasing role in entity's management and the valuation of intellectual capital resources. Intangible assets are an important and at the same time very complicated area of accounting, due to problems with their definition and uncertainty of measuring their values and the estimating the periods of service. The purpose of this study is to draw attention to the problem of valuation and presentation of research and development in terms of their recognition in the financial statements, as well as presenting the multi-purpose reporting effect using the balance policy of the defense sector. The discussion arrives at the conclusion that it is difficult to assess the share of "the development progression level" of the defense sector on the basis of the basic data about the work of R&D,the resulting from the financial statements - complementary information is recommended in this respect. The importance of information supplementing a detailed status of research and development is crucial for correct management process in R&D unit.(original abstract)
Twórcy
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej SA
Bibliografia
 • Dobija D.: Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Wyd. WSzPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2003.
 • Gołębiowski G.: Tłaczała A.: Analiza finansowa w teorii i praktyce, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010.
 • Grosse T.G.: Jak rozwijać gospodarkę opartą na wiedzy w Polsce, [w:] Analizy i Opinie nr 24, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa czerwiec 2004.
 • Janasz W.: Innowacyjność polskich przedsiębiorstw przemysłowych, [w:] Innowacje w rozwoju przedsiębiorczości w procesie transformacji, Warszawa 2004.
 • Jaruga A.: Międzynarodowe Standardy Rachunkowości a ustawa o rachunkowości - podobieństwa i różnice, red. Jaruga A., Stowarzyszenie Księgowych w Polsce ZG COSZ, Warszawa 2004.
 • Kardasz R.: Współpraca między wojskiem a przemysłem z punktu widzenia spółki przemysłu obronnego, materiały konferencyjne z Konferencji Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego "Pieniądze dla armii, zamówienia dla firm" MSPO, Kielce, 6 września 2010.
 • Krajewski M.: Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwach, ODDK, Gdańsk 2008.
 • Micherda B., Górka Ł., Grafowska-Kaczmarczyk E, Szulc M.: Sprawozdania finansowe i ich analiza, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, Warszawa 2009.
 • Sprawozdanie finansowe bez tajemnic, red. G. Świderska, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2004.
 • Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 r. o rachunkowości (DzU 2009, nr 152) oraz MSR 38.
 • Wójtowicz P.: Oszukańcza sprawozdawczość finansowa w świetle teorii kontraktów, [w:] Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki, tom I, Koncepcje rachunkowości, red. A. Messner, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171234115

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.