PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 51 | 811--821
Tytuł artykułu

Fuzje i przejęcia w warunkach liberalnej gospodarki

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Mergers and Acquisitions in a Liberal Economy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Liberalizm przejawia się w wielu wersjach. W swojej najbardziej radykalnej formie, głoszonej przez F. Hayeka, zawiera sprzeciw przeciw jakiejkolwiek formie ingerencji państwa w życie gospodarcze, jako sprzeczne z naczelną zasadą wolności człowieka. Ważnym nurtem liberalizmu pozostaje monetaryzm, reprezentowany najpełniej przez M. Friedmana. Podobnie, jak po okresie Wielkiej Depresji, gdy metodą przezwyciężenia kryzysu było odejście od liberalizmu na rzecz keynesizmu, tak i teraz, gdy gospodarka światowa ciągle jeszcze nie uporała się ze skutkami kryzysu finansowego lat 2008-2010, antyliberalne idee kreowania popytu za pomocą ekspansji fiskalnej i poluzowania polityki monetarnej (programy stymulowania gospodarki i quantitative easing) stają się na powrót atrakcyjne. Potencjalne próby wprowadzenia antyliberalnych koncepcji do polskiej gospodarki nie zahamowały przepływu kapitału. Dynamiczny wzrost konkurencji zagranicznej powoduje, że stale zwiększa się rywalizacja między przedsiębiorstwami o miejsce na rynku. Rozwija się również dynamicznie rynek kontroli, w ramach którego ma miejsce transfer własności przez fuzje i przejęcia. W roku 2011 zanotowano w Polsce rekordową wartość wszystkich transakcji fuzji i przejęć, wynoszącą łącznie 48,5 mld zł. W Polsce rynek stoi przed dalszymi wyzwaniami dla fuzji i przejęć, chociaż istnieją trudności w ocenie poszczególnych zagadnień oraz w prawidłowym formułowaniu dokumentów transakcyjnych ze względu na udział zagranicznych podmiotów gospodarczych, często wywodzących się z grup kapitałowych, mających swoje korzenie w systemach common law. Prowadzi to do przyjmowania akceptowanych przez nie rozwiązań, co wiąże się z wprowadzeniem do polskiej praktyki prawniczej instrumentów prawnych zaczerpniętych z obcych systemów prawnych. (abstrakt oryginalny)
EN
Liberalism has a number of manifestations. In its most radical variety, propounded by F. Hayek, it encompasses objections against any form of state intervention in economic life as it violates the chief principle of human freedom. Monetarism, most fully represented by M. Friedman, remains another major trend in liberalism. Just like after the Great Crisis, tackled by abandoning liberalism in favour of Keynesianism, now that the global economy is still struggling with the aftermath of the financial crisis of 2008-2010, anti-liberal ideas of creating demand by fiscal expansion and quantitative easing are becoming attractive again. Potential attempts at introducing anti-liberal concepts to Polish economy have not impeded capital flows. Dynamic growth of foreign competition causes businesses to compete for their market standing ever more fiercely. The control market is also experiencing a dynamic growth as ownership is transferred by mergers and takeovers. 2011 saw a record-breaking PLN 48.5 billion value of merger and takeover transactions in Poland. This market faces more challenges though it is difficult to evaluate individual cases and to correctly phrase transaction documents due to involvement of foreign corporate entities, often members of capital groups rooted in common law systems. As a result, their solutions are accepted and legal instruments from alien law systems are introduced in the Polish legal practice.(original abstract)
Twórcy
autor
 • Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego
 • Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego
Bibliografia
 • Bannock G., Baxter R., Davis E.: The Penguin Dictionary of Economics, Penguin Books, London 1992.
 • Barłowski M., Grykiel J., Kosiarz M., Libiszewski K., Zielińska-Barłożek I.: Transakcje przejęć i fuzji, LexisNexis Polska Sp. z o.o., Warszawa 2011.
 • Birsdall N., Fukuyama F.: The Post-Washington Consensus, "Foreign Affairs" 2011, Vol. 90, No. 2.
 • Brigham E.F.: Podstawy zarządzania finansami, t. III, PWE, Warszawa 1997.
 • Duliniec E.: Marketing międzynarodowy, PWE, Warszawa 2009.
 • Duraj J.: Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, PWE, Warszawa 1997.
 • Frąckowiak W.: Istota i motywy fuzji i przejęć przedsiębiorstw, [w:] Fuzje i przejęcia, red. W. Frąckowiak, PWE, Warszawa 2009.
 • Frejtag-Mika E., Mika T.: Instruments of Financing Development Assistance to Developing Countries, [w:] The Key Factors of Business and Socio-Economic Development During the Global Crisis, red. J. Seep, D. Frear, W. Taylor, Wilkes, USA, University Wilkes-Barre 2009.
 • Hollensen S.: Global Marketing. A Decision-Oriented Approach, Prentice Hall, Harlow 2007.
 • Karnaszewski P.: W kraju dojrzałych przejęć, "Forbes" 2012, nr 2.
 • Kołodko G.W.: Neoliberalizm i systemowy kryzys globalnej gospodarki, [w:] Globalizacja, kryzys i co dalej, red. G.W. Kołodko, Poltext, Warszawa 2010.
 • Kołodko G.W.: Wędrujący świat, Prószyński i S-ka, Warszawa 2008.
 • Komentarz do ustawy o rachunkowości, red. T. Kiziukiewicz, LexisNexis, Warszawa 2006.
 • Mika T., Frejtag-Mika E.: Finances of Transnational Corporations in Conditions of Globalization, [w:] The Key Factors of Business and Socio-Economic Development During the Global Crisis, red. J. Sepp, D. Frear, W. Taylor, COPE International, Wilkes-Barre 2009.
 • Mika T.: Sources of International Financial Crises and Methods of their Relieving, [w:] New World Order: Economic, Social and Political Tendencies at the Beginning of Third Millennium, red. S. Rudolf, Łódź University Press, COPE International, Santiago de Chile 2005.
 • Mika T.: Strategia wejścia przedsiębiorstw na rynki zagraniczne - przejęcia, "Marketing i Rynek" grudzień 2010.
 • Orłowski W.: Świat do przeróbki, Agora, Warszawa 2011.
 • Orłowski W.: W pogoni za straconym czasem, PWE, Warszawa 2010.
 • Ratajczak M.: Nurt liberalny w ekonomii, [w:] Liberalizm we współczesnej gospodarce, red. W. Jarmołowicz, M. Ratajczak, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2008.
 • Reed S.F, Reed L.A.: The Art of M&A. A Merger and Acquisition Buyout Guide, Irvin, New York 2007.
 • Rynek fuzji i przejęć (M&A). Polska na tle Europy Środkowo-Wschodniej I półrocze 2010, Raport KPMG Corporate Finance, KPMG 2010.
 • Sadowski Z.: W poszukiwaniu drogi rozwoju, PAN, Warszawa 2006.
 • Socha J.: Rok fuzji i przejęć, "Forbes" 2012, nr 3.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171234201

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.