PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 59 | 21--37
Tytuł artykułu

Sprawozdanie z całkowitych dochodów jako nowy element sprawozdania finansowego - wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Comprehensive Income Statement as a New Element of Financial Statements - Selected Theoretical and Practical Aspects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Sprawozdanie z całkowitych dochodów jest "najmłodszym" składnikiem sprawozdania finansowego wymaganego przez Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Obowiązek jego sporządzania wprowadziła Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (International Accounting Standards Board - IASB) od 1 stycznia 2009 roku. Wprowadzenie wyniku całościowego miało na celu zwiększenie użyteczności i przejrzystości prezentowania informacji o dokonaniach jednostki. Ponadto, jak podaje literatura przedmiotu, wprowadzenie ostatecznie kategorii comprehensive income jest ściśle związane z coraz szerszym zastosowaniem w ostatnich latach wartości godziwej jako podstawy wyceny składników aktywów i zobowiązań jednostek gospodarczych. W niniejszym artykule skoncentrowano się na wybranych aspektach teoretycznych i praktycznych dotyczących sprawozdania z dochodów całkowitych. Metodą badawczą zastosowaną w artykule były studia literaturowe, analiza regulacji dotyczących sprawozdania z całkowitych dochodów (głównie Międzynarodowy Standard Rachunkowości 1 Prezentacja sprawozdań finansowych) oraz analiza wyników badań autorów polskich i zagranicznych. (abstrakt oryginalny)
EN
The Comprehensive income statement is 'the youngest' element of financial statements required by the International Financial Reporting Standards (IFRS). The obligation of its drafting was introduced by the IASB (International Accounting Standards Board) on January 1st 2009. Comprehensive income was introduced to increase the usefulness and transparency of individual entities' results presentation. According to scientific literature, the eventual introduction of the comprehensive income category is closely linked to the wider use of fair value as a basis for the valuation of assets and liability components of business entities. This article focuses on some theoretical and practical aspects of the statement of comprehensive income. It also presents the results of foreign and Polish research on the presentation of comprehensive income and its decision-making usefulness. The research method used in the article used in the article consisted in performing literature studies, analyzing regulations regarding the statement of comprehensive income (mainly the International Accounting Standard 1 Presentation of Financial Statements) as well as analyzing the results of research conducted by Polish and foreign authors.(original abstract)
Twórcy
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Bibliografia
 • Bek-Gaik B.: Prezentacja informacji o dokonaniach spółki w sprawozdaniu finansowym - podejście standardowe czy indywidualne?, [w:] S. Sojak (red.): Rachunkowość - Dylematy praktyki gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012.
 • Biddle G., Choi J.H.: Is Comprehensive Income useful?, "Journal of Contemporary Accounting & Economics" 2006 (June), Vol. 2, No. 1.
 • Chambers D., Linsmeier T.J., Shakespeare C., Sougiannis T.: An Evaluation of SFAS No. 130. Comrehensive Income Disclosures, "Journal of Business Finance and Accounting" 2007, Vol. 27 (9-10).
 • Comprehensive Income (Topic 220). Reporting of Amounts Reclassified Out of Accumulated Other Comprehensive Income, Accounting Standards Update, FASB, February 2013.
 • Dhaliwal D., Subramanyam K. R., Trezevant R.: Is Comprehensive Income Superior to Net Income as a Measure of Firm Performance?, "Journal of Accounting and Economics" 1999 (January), Vol. 26.
 • Ferraro O.: Comprehensive Income in Italy: Reporting Preferences and its Effects on Performance Indicators, "Journal of Modern Accounting & Auditing" 2011 (December), Vol. 7, Issue 12.
 • Gierusz J., Gawrońska J.: Ewolucja pojęcia wyniku finansowego a pomiar jego jakości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2012, t. 66 (122).
 • Goncharov I., Hodgson A.: Measuring and Reporting Income in Europe, "Journal of International Accounting Research" 2011, Vol. 10.
 • Grabiński K.: Sprawozdanie z zysku całkowitego a bieżący zysk operacyjny - użyteczność decyzyjna w świetle badań naukowych, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2012, t. 66 (122).
 • Hendriksen E., van Breda M.: Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Hirst D.E., Hopkins P.E.: Comprehensive Income Disclosure and Analysts' Valuation Judgements, "Journal of Accounting Research" 2007, Vol. 36, Issue 3.
 • Kanagaretman K., Mathieu R., Shehata M.: Usefulness of Comprehensive Income Reporting in Canada, "Journal of Accounting and Public Policy" 2009, Vol. 28.
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, IFRS Foundation, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2011, MSR 1.
 • Międzynarodowy Standard Rachunkowości 1 Prezentacja sprawozdań finansowych, 2007, [w:] Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1274/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 339/3, z dnia 18.12.2008 r.
 • Newberry S.: Reporting Performance: Comprehensive Income and its Components, "ABACUS" 2003, Vol. 39, No. 3.
 • O'Hanlon J.F., Pope P.F.: The Value Relevance of U.K. Dirty Surplus Accounting Flows, "British Accounting Review" 1999, Vol. 31.
 • Rees L.L., Shane P.B.: Academic Research and Standard-Setting: The Case of Other Comprehensive Income, "Accounting Horizons" 2012, Vol. 26, No. 4.
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 475/2012 z dnia 5 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 1 oraz Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 19.
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 475/2012 z dnia 5 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 1 oraz Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 19.
 • Statement of Financial Accounting Standards No. 130 Reporting Comprehensive Income 1997, Financial Accounting Standards Board, 1997.
 • Szychta A.: Dochody całkowite w sprawozdaniach finansowych największych spółek notowanych na GPW w Warszawie, Acta Universitatis Lodziensis, "Folia Oeconomica" 2012, nr 263.
 • Szychta A.: Pomiar i prezentowanie wyniku całościowego spółki kapitałowej w sprawozdaniu finansowym, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2010, t. 59 (115).
 • Szychta A.: Wynik całościowy w sprawozdaniach finansowych spółek publicznych, [w:] I. Sobańska, M. Turzyński (red.): Rachunkowość, audyt i kontrola w zarządzaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.
 • Walińska E., Bek-Gaik B.: Sprawozdanie z całkowitych dochodów w praktyce polskich spółek giełdowych, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2011, t. 62 (118).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171234239

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.