PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 1-2 | 59--78
Tytuł artykułu

Konsumpcja gospodarstw domowych o niepewnych dochodach w ujęciu tradycyjnych i współczesnych teorii konsumpcji

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W życiu gospodarczym gospodarstwa domowe coraz częściej napotykają wiele niepewności. Dzieje się tak dlatego, ponieważ niepewność jest częścią rzeczywistości w której funkcjonują wszystkie podmioty gospodarujące. Gospodarstwa domowe stają wobec niepewności m.in. dotyczącej kształtowania się ich dochodów i zatrudnienia. Z tego też względu podjęto próbę zdefiniowania tej grupy gospodarstw domowych, koncentrując się wyłącznie na niepewności wynikającej ze stosunku pracy. Kluczowym celem artykułu jest prezentacja spojrzenia na kwestie konsumpcji gospodarstw domowych o niepewnych dochodach w ujęciu tradycyjnych (tj. teoria konsumpcji G.S. Beckera, teoria dochodu względnego J.S. Duesenberry'ego, hipoteza dochodu permanentnego M. Friedmana, hipoteza cyklu życia F. Modiglianiego, R. Brumberga i A.K. Ando) oraz współczesnych teorii konsumpcji (tj. model konsumpcji H.E. Lelanda, teoria oszczędności buforowych Ch.D. Carrolla, behawioralna teoria cyklu życia H.M. Shefrina i R.H. Thalera). W dalszej części tekstu skoncentrowano się na koncepcjach marketingu, a zwłaszcza na zintegrowanych i empirycznych modelach zachowania konsumentów z zakresu consumer behaviour, uważanej za interdyscyplinarną dziedzinę wiedzy. Podsumowanie rozważań i ważniejsze wnioski kończą niniejszy artykuł. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Numer
Strony
59--78
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Ando A., Modigliani F. 1963. The Life - Cycle Hypothesis of Saving: Aggregate Implication and Tests. American Economic Review, t. 53.
 • Andreasen A.R. 1965. Attitudes and consumer behavior: a decision model. w: L.E. Preston (red.) New Research in Marketing, University of California, Berkley, CA: Institute of Business and Economic Research.
 • Antonides G., van Racji F.W. 2003. Zachowania konsumenta. Podręcznik akademicki. Warszawa: WN PWN.
 • Alderfer C.P. 1972. Existence, relatedness and growth. New York: Free Press.
 • Arrow J.K., Hurwicz L. 1956. Reduction of Constrained Maxima to Saddle-Point Problems. Berkeley: University of California Press.
 • Bańbuła P. 2006. Oszczędności i wybór międzyokresowy - podejście behawioralne. Materiały i Studia NBP, z. 208.
 • Bąk E. 2006. Elastyczne formy zatrudnienia, Biblioteka Monitora Prawa Pracy. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Becker G.S. 1976. The Economic Approach to Human Behavior. London - Chicago: The University of Chicago Press.
 • Baumol W. 1972. Economic Theory and Operations Analysis. Englewood Cliffs NJ: Prentice-Hall.
 • Becker G.S. 1990. Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich. Warszawa: PWN.
 • Bettman J.R. 1979. An Information Processing Theory of Consumer Choice. Reading M.A. Menlo Park: Addison-Wesley.
 • Blackwell R.D., Engel J., Kollat D.T. 1978. Consumer Behavior. Hinsdale IL: Dryden Press.
 • Bogunia-Borowska M., Śleboda M. 2003. Globalizacja i konsumpcja: dwa dylematy współczesności, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS.
 • Borkowska S. (red.) 2002. Rynek pracy wobec integracji z Unią Europejską. Warszawa: IPiSS.
 • Browning M., Lusardi A. 1996. Household Saving: Micro Theories and Micro Facts. Journal of Economic Literature, Vol. XXXIV.
 • Browning M., Crossley, T.E. 2001. The Life Cycle Model of Consumption and Saving, The Institute of Fiscal Studies, WPO1/15, maj.
 • Cambell J.Y., Deaton A. 1989. Why is Consumption So Smooth?. The Review of Economic Studies, Vol. 56, No. 3.
 • Chamberlin E.H. 1937. Monopolistic or Imperfect Competition?, Quarterly Journal of Economics, No 51.
 • Carroll Ch.D. 1992. The Buffer Stock Theory of Saving: Some Macroeconomics Evidence. Brookings Papers of Economic Activity.
 • Carroll Ch.D. 1997. The Buffer-Stock Theory of Saving and the Life-Cycle/Permanent Income Hypothesis. The Quarterly Journal of Economics, Vol. 112, No.1.
 • Deaton A. 1991. Saving and Liquidity Constraints. Econometrica, Vol. 59, No. 5.
 • Deaton A. 1992. Understanding Consumption. Oxford: Oxford University Press.
 • Duesenberry J.S. 1952. Income, Saving and the Theory of Consumer Behavior. Harvard-Cambridge MA: Harvard University Press.
 • Encyklopedia - Prawo nie tylko dla prawników (2002) Bielsko Biała.
 • Engel J.F., Kollat D.T., Blackwell R.D. (1973) Consumer Behavior. New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc.
 • Fishbein M., Ajzen I. 1975. Belief, Attitude, Intention and Behavior: An Introduction to Theory and Research. Reading, MA: Addison-Wesley.
 • Flavin M. 1981. The Adjustment of Consumption to Changing Expectations About Future Income. The Journal of Political Economy, Vol. 89, No. 5.
 • Friedman M. 1957. A Theory of Consumption Function, Princeton: Princeton University Press.
 • Gajewski S. 1987. Hierarchia i intensywność potrzeb konsumpcyjnych gospodarstw domowych (determinanty, zróżnicowanie i mechanizmy rozwoju), Łódź: Wydawnictwo UŁ.
 • Gajewski S. 1994. Zachowanie się konsumenta a współczesny marketing, Łódź: Wydawnictwo UŁ.
 • Galbraith J.K. 1979. Ekonomia a cele społeczne, Warszawa: PWN.
 • Galbraith J.K. 1991. Ekonomia w perspektywie. Krytyka historyczna. Warszawa: PWN.
 • Grzybowski M., Zięba A. 1996. Współczesne systemy partyjne wybranych państw europejskich. Kraków: Wydawnictwo Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Hall R.E. 1978. Stochastic Implication of the Live Cycle-Permanent Hypothesis: Theory and Evidence. The Journal of Political Economy, Vol. 86, No. 6.
 • Hansen F. 1972. Consumer Choice Behavior. A Cognitive Theory. New York: The Free Press.
 • Helgeson J.G. 1984. Trends in a Consumer Behavior Literature - a Content Analysis. Journal of Consumer Research, No. 10.
 • Hodoly A. 1971. Gospodarstwo domowe i jego rola społeczno-ekonomiczna, Warszawa: KiW.
 • Howard J.A., Sheth J.N. 1969. The Theory of Buyer Behavior, New York: John Wiley and Sons.
 • Hurwicz L. 1973. The design of mechanisms for allocation. American Economic Review, No. 63.
 • Hurwicz L., Richter, M.K. (1978) Ville Axioms and Consumer Theory. Econometrica, No. 4.
 • Katona G. 1975. Psychological Economics, Amsterdam-London-New York: Elsevier Scientific Publishing Company.
 • Janoś-Kresto M., Mróz, B. (red.) 2006 Konsument i konsumpcja we współczesnej gospodarce. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Kahneman D., Tversky, A. 1979. Prospekt Theory: An Analysis of Decision Under Risk. Econometrica, Vol. 47, No 2.
 • Kollat J., Blackwell R., Kollat D. 1978. Consumer Behavior, Hinsdale: The Dryden Press.
 • Kozłowski P. 2004. Gospodarska nieformalna w Polsce. Dynamika i funkcje instytucji, Warszawa: INE PAN.
 • Leibenstein H. 1988. Poza schematem homo oeconomicus. Warszawa: PWN.
 • Leibenstein H. 1982. Ekonomia przyszłości. Warszawa: PWN.
 • Leland H.E. 1968. Saving and Uncertainty: The Precautionary Demand for Saving. The Quarterly Journal of Economics, Vol. 82, No. 3.
 • Leland H.E. 1968. Saving and Uncertainty: The Precautionary Demand for Saving. The Quarterly Journal of Economics, Vol. 82, No. 3.
 • Lesourne J. 1977. A Theory of the Individual for Economic Analysis, Nort-Holland Publishing Company, Amsterdam: North Holland Publishing Company.
 • Maslow A.H. 1963. Theory of Human Motivation. w: Sutermeister R.A., People and Productivity, New York: McGraw-Hill Book Company.
 • Max-Neef M. 1991. Human Scale Development. Conception, Application and Further Reflections, New York-London: Apex Press.
 • Mayer T. 1972. Permanent Income, Wealth and Consumption: A Critique of the Permanent Income Theory, the Life-Cycle Hypothesis and Related Theories. Berkeley: University of California Press.
 • McClellan D.C. 1975. Power: the inner experience. New York: Halstead.
 • Miller G.A., Galanter E., Pridram K.H. 1960. Plans and the Structure of Behavior, London-New York: Holt, Reinehart, Winston.
 • Modigliani F., Brumberg E. 1990. Utility Analysis and the Consumption Function: An Interpretation of Cross - Section Data. w: Kurihary K.K. (red.) Post-Keynesian Economics. Rutgers University Press.
 • Mowen J.C. 1993. Consumer Behavior, New York- London: Macmillan.
 • Nicosia F.M. 1966. Consumer Decision Processes: Marketing and Advertising Implications, Englewood Cliffs, New York: Prentice-Hall.
 • Ostasiewicz W. 2003. Niepewność i ryzyko, Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 • Peter J.P., Olson J.C. 1987. Consumer Behavior, Homewood I11: IRWIN.
 • Philipson J.B. 1937. Consumption Standards and Housing. Annals of American Academy of Political and Social Science, Vol. 190, New York: Current Developments in Housing.
 • Robinson J.V. 1969. Preface The Economics of Imperfect Competition, second edition, London: Macmillan.
 • Romer D. 2000. Makroekonomia dla zaawansowanych, Warszawa: WN PWN.
 • Rothman R.A. 1987. Working. Sociological Perspectives, New York: Prentice Hall.
 • Sagan A. 2004. Modele zachowań konsumenta, http://www.cem.pl/artyk009.html z dnia 18.06.2004 r.
 • Schiffman L.G., Kanuk L.L. 1987. Consumer Behavior, Englewood Cliffs, New York: Prentice-Hall.
 • Shefrin H.M., Thaler R.H. 1988. The Behavioral Life-Cycle Hypothesis. Economic Inquiry, No. 26.
 • Światowy G. 2006. Zachowania konsumenckie, Wrocław: Wydawnictwo AE we Wrocławiu.
 • Thaler R.H. 1986. The Psychology of Economics Conference Handbook. Journal of Business, Vol. 59, No. 4, Part 2.
 • Zalega T. 2003a. Kierunki rozwoju rynku pacy w epoce cywilizacji informacyjnej. Nowe Życie Gospodarcze, nr 3.
 • Zalega T. 2003b. Wpływ globalizacji na rynek pracy. Nowe Życie Gospodarcze, nr 4.
 • Zalega T. 2005. Rynek pracy w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej w: Nowak A.Z. (red.) Fenomen transformacji. Próba analizy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 • Zalega T. 2007. Konsumpcja - podstawy teoretyczne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 • Zalega T. 2008a. Mikroekonomia, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 • Zalega T. 2008b. Konsumpcja w gospodarstwach domowych o niepewnych dochodach, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Zalega T. 2008c. Gospodarstwa domowe o niepewnych dochodach a teorie konsumpcji. Ekonomista, nr 6.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171234311

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.