PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 59 | 373--384
Tytuł artykułu

Wypłata dywidendy w świetle finansowych dokonań przedsiębiorstwa - analiza na podstawie przemysłowych spółek giełdowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Payment of Dividends in the Light of the Financial Achievements of Companies - a Case Study of Industrial Listed Companies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Korzyści finansowe z tytułu posiadania akcji uwarunkowane są wzrostem kursów giełdowych oraz wypłatą dywidend. O ile na ceny akcji spółka nie ma bezpośredniego wpływu, to płacenie dywidend stanowi rezultat decyzji dotyczących podziału zysku. Oznacza to, że wypłata dywidendy i jej wysokość zależą od osiąganych przez spółkę wyników finansowych. Tradycyjnym kryterium oceny dokonań przedsiębiorstwa jest zysk netto, będący miernikiem księgowym. Coraz częściej do oceny finansowych dokonań przedsiębiorstwa wykorzystywana jest także kategoria zysku ekonomicznego. Zysk ekonomiczny informuje, w jakim stopniu spółka kreuje wartość dla właścicieli. Celem artykułu jest ocena relacji między poziomem dywidendy a zyskiem księgowym i zyskiem ekonomicznym. Obiektem badania są wybrane spółki giełdowe, które w latach 2010 i 2011 wypłaciły dywidendy. Analiza potwierdziła, że podstawą podjęcia decyzji o wypłacie dywidendy jest generowanie zysku księgowego, jednak wysokość dywidendy nie zależy od poziomu zysku, lecz od wolnych strumieni gotówkowych. W okresie spowolnienia gospodarczego spółki często finansują dywidendę z zysków zatrzymanych, ponieważ mają ograniczony dostęp do atrakcyjnych projektów inwestycyjnych. Na decyzje dotyczące wypłaty dywidendy nie ma wpływu poziom zysku ekonomicznego. abstrakt oryginalny)
EN
The financial benefits of ownership of shares are subject to increases in the stock market and the payment of dividends. While companies have no direct influence on share price, paying the dividends is a result of decisions regarding the distribution of profits. This means that the payment of dividends and the amount paid depend on the company's achieved financial results. The traditional measure of the company's financial results is net profit, which is an accounting measure. More and more often economic profit is used for the assessment of the financial achievements of the company. Economic profit indicates the extent to which a company creates value for owners. The purpose of this article is to assess the relationship between the level of dividends and accounting profit and economic profit. The objects of the study are selected public listed companies, which between 2010 and 2011, paid dividends. The analysis confirmed that the basis for the decision to pay dividends is to generate accounting profits, but the amount of the dividend does not depend on the level of profit, but of free cash flow. During the economic slowdown, companies often fund a dividend from retained earnings, because they have limited access to attractive investment projects. The level of economic profit does not affect the decisions on the dividend payment.(original abstract)
Twórcy
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Bibliografia
 • Downes J., Goodman J.E.: Dictionary of Finance and Investment Terms, Baron's Educational Series, Hauppauge 1991.
 • Dudycz T.: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1995.
 • Duraj A.N.: Czynniki realizacji polityki dywidend przez publiczne spółki akcyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.
 • Duraj J.: Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, PWE, Warszawa 1996.
 • Ekonomiczna Wartość Dodana - EVA®. Ranking Spółek Giełdowych 2011, Value Based Advisors (VBA) - Notoria Serwis, Wrocław 2012.
 • Helfert E.A.: Techniki analizy finansowej, PWE, Warszawa 2004.
 • Paździor A.: Zysk ekonomiczny a wartość rynkowa spółek giełdowych, [w:] Wartość jako kryterium efektywności, red. T. Dudycz, Politechnika Wrocławska, Wrocław 2008.
 • Sierpińska M.: Polityka dywidend w spółkach kapitałowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa- Kraków 1999.
 • Wrońska E.M.: Źródła finansowania wypłat dywidend, [w:] Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, red. J. Duraj, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.
 • Wypych M.: Polityka dywidendy w spółce akcyjnej - uwarunkowania i strategie, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 2007, nr 203.
 • Zarzecki D.: Metody wyceny przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1999.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171234413

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.