PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 3 | 9--27
Tytuł artykułu

Systemowe spojrzenie na europeizację

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
A System Approach to Europeanisation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W literaturze politologicznej termin europeizacja odnosi się najczęściej do dość krótkiego okresu w historii Europy, tj. do integracji politycznej Starego Kontynentu po II wojnie światowej. Odwołuje się także do pojedynczego podmiotu, jakim jest Unia Europejska, uznając, że jest ona zwornikiem i najważniejszym źródłem procesów europeizacji. Jednocześnie rzadko europeizacja ma pogłębioną interpretację polityczną lub historiozoficzną. Najczęściej ogranicza się do proceduralnego i technicznego wymiaru integracji. Jest bardziej związana z technologią zarządzania aniżeli systemowym podejściem do zrozumienia wzajemnych relacji władzy we współczesnej Europie lub ich skutków politycznych i ekonomicznych. Takie podejście jest niejednokrotnie krytykowane, jako ahistoryczne lub zbyt płytkie, i faktycznie redukuje myśl politologiczną na temat integracji europejskiej. (fragment tekstu)
EN
This article presents the main trends of research on the concept of Europeanization. In the last decade it has become one of the main areas of interest of European integration students. The Europeanisation concept is discussed in the context of the leading theories of European integration. The article proposes a look at the Europeanization in relation to the systemic theory in political science. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
9--27
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • H. Wallace, Europeanization and Globalization: Complementary or Contradictory Trends, "New Political Economy" no. 3/2000, vol. 5, s. 369-382.
 • T. Flockhart, Europeanization or EU-ization? The Transfer of European Norms cross Time and Space, "Journal of Common Market Studies" no. 4/2010, vol. 48, s. 787-810.
 • T.A. Börzel, Europeanization: How the European Union Interacts with its Member States w: The Member States of the European Union, eds. S. Bulmer, Ch. Lequesne, New York 2005, s. 45-76.
 • T.A. Börzel, T. Risse: Europeanization: The Domestic Impact of EU Politics w: Handbook of European Union Politics, eds. K.E. Jorgensen, M.A. Pollack, B.J. Rosamond, London 2007.
 • Transforming Europe: Europeanization and Domestic Change, eds. M.G. Cowles, J.A. Caporaso, T. RRisse, New York 2001.
 • The Politics of Europeanization, eds. K. Featherstone, C.M. Radaelli, New York 2003.
 • P. Mair, The Europeanization dimension (Review), "Journal of European Public Policy" no 2/2004, vol. 11, s. 337-348.
 • J.P.Olsen, The many faces of Europeanization, "Journal of Common Market Studies" no. 5/2002, vol. 40, s. 921-952.
 • F. Schimmelfennig, Europeanization beyond Europe, "Living Reviews in European Governance" no. 1/2007, vol. 2.
 • J.W. Scott, The EU and " Wider Europe": Toward an Alternative Geopolitics of Regional Cooperation?, "Geopolitics" 2005, vol. 10, s. 429-454.
 • J. Manners, Normative power Europe: a contradiction in terms?, "Journal of Common Market Studies" no. 2/2002, vol. 40, s. 235-258.
 • P.V. Jakobsen, Small States, Big Influence: The Overlooked Nordic Influence on the Civilian ESDP, "Journal of Common Market Studies" no. 1/2009, vol. 47, s. 81-102.
 • D. Milczarek, Rola międzynarodowa Unii Europejskiej jako "mocarstwa niewojskowego", "Studia Europejskie" nr 1/2003, s. 33-54.
 • J.P. Olsen, Towards a European administrative space?, "Journal of European Public Policy" no. 10 (4)/August 2003, s. 506-531.
 • S. Bulmer, Theorizing Europeanization w: Europeanization: New Research Agendas, eds. P. Graziano, M. Vink, Basingstoke 2007, s. 46-58.
 • D.C. North, Institutions, Economic Growth and Freedom: An Historical Introduction w: The Economic Foundations of Property Rights. Selected Readings, ed. S. Pejovich, Cheltenham - Camberley - Northampton 1997.
 • C.M. Radaelli, R. Pasquier, Conceptual Issues w: Europeanization: New Research Agendas, eds. P. Graziano, M. Vink, Basingstoke, 2007, s. 35-45.
 • R. Ladrech, Europeanization of Domestic Politics and Institutions: The Case of France, "Journal of Common Market Studies" no. 1/1994, vol. 32, s. 69-88.
 • T.A. Börzel, D. Panke, Introduction: what is Europeanization? w: European Union Politics, eds. M. Cini, N. Perez-Solórzano Borragan, Oxford - New York 2010, s. 406-417.
 • K. Dyson, K. Goetz, Living with Europe: Power, constraint, and contestation w: Germany, Europe and the politics of Constraint, eds. K. Dyson, K. Goetz, Oxford 2003, s. 20.
 • E. Bomberg, J. Peterson, Policy Transfer and Europeanization: Passing the Heineken Test?, "Queen's Papers on Europeanization" no. 2/2000, http://www.qub.ac.uk [dostęp 27.02.2012].
 • D.M.Trubek, L.G.Trubek, Hard and Soft Law in the Construction of Social Europe: the Role of the Open Method of Co-ordination, "European Law Journal" no. 3/2005, vol. 11, s. 343-364.
 • S. Bulmer, S. Padgett, Policy Transfer in the European Union: An Institutionalist Perspective, "British Journal of Political Science" no. 1/2005, vol. 35, s. 103-126.
 • A.E. Toller, Measuring and Comparing the Europeanization of National Legislation: A Research Note, "Journal of Common Market Studies" no. 2/2010, vol. 48, s. 417-444.
 • S. Hix, The Political System of the European Union, Basingstoke 1999, s. 3.
 • H. Wallace, W. Wallace, M.A. Pollack, An Overview w: Policy-Making in the European Union, eds. H. Wallace, W. Wallace, M.A. Pollack, Oxford 2005, s. 3.
 • S. Brouard, O. Costa, E. Kerrouche, The Europeanization of French Lawmaking: Levels, Modes and Institutional Impact, maszynopis 2007.
 • E. Page, The Impact of European Legislation on British Public Policy Making: A Research Note, "Public Administration" 1998, vol. 76, s. 803-809.
 • J. Blom-Hansen, J.G. Christensen, Den Europaeiske forbindelse, Aarhus 2004.
 • M. Bovens, K. Yesilkagit, The EU as Lawmaker: The Impact of EC-directives on National Regulation in the Netherlands, "Public Administration" no. 1/2010, vol. 88, s. 57-74.
 • M. Wiberg, Lainsäädäntömme EU-vaikutteisuus luultua oleellisesti pienempää?, "Oikeus" no. 2/2004, vol. 33, s. 200-206.
 • W. Müller, M. Jenny, From the Europeanization of Law-Making to the Europeanization of National Legal Orders: The Case of Austria, "Public Administration" no. 1/2010, vol. 88, s. 36-56.
 • T.G. Grosse, Europeizacja administracji. Nowe metody zarządzania w nowych państwach członkowskich Unii Europejskiej w: Nowe metody zarządzania w państwach Unii Europejskiej, red. L. Kolarska-Bobińska, Warszawa 2009, s. 101-131.
 • F. Schimmelfennig, H. Scholtz, EU Democracy Promotion in the European Neighbourhood, "European Union Politics" no. 2/2008, vol. 9, s. 187-215.
 • U. Sedelmeier, Europeanisation in new member and candidate states, "Living Reviews in European Governance" no. 1/2011, vol. 6, http://www.livingreviews.org [dostęp 27.02.2012].
 • M.W.Bauer, Ch. Knill, D. Pitschel, Differential Europeanization In Eastern Europe: The Impact of Diverse EU Regulatory Governance Patterns, "Journal of European Integration" no. 4/2007, vol. 29, s. 405-423.
 • T.A. Börzel, European Governance. Negotiation and Competition in the Shadow of Hierarchy, "Journal of Common Market Studies" no. 2/2010, vol. 48, s. 191-219.
 • V. Rant, The 2007-13 Financial Perspective: Domination of National Interests, "Journal of Common Market Studies" no. 2/2010, vol. 48, s. 347-372.
 • A. Dür, G. Mateo, Bargaining Power and Negotiation Tactics: The Negotiations on the EU's Financial Perspective 2007-13, "Journal of Common Market Studies" no. 3/2010, vol. 48, s. 557-578.
 • S.D. Krasner, Sovereignty. Organized Hypocrisy, New Jersey 1999.
 • M. Höpner, A. Schäfer, A New Phase of European Integration. Organized Capitalism In Post-Ricardian Europe, MPIfG Disscussion Paper 07/04, 2007.
 • D. Toshkov, Embracing European Law: Compliance with EU Directives In Central and Eastern Europe, "European Union Politics" no. 3/2008, vol. 9, s. 379-402.
 • T.G. Grosse, Demokratyczna czy technokratyczna legitymizacja Unii Europejskiej?, "Nowa Europa" nr 1 (6)/2008, s. 286-321.
 • Ch. Lord, A Democratic Audit of the European Union, New York 2004.
 • P. Norris, Representation and the Democratic Deficit, "European Journal of Political Research" no. 2/1997, vol. 32, s. 273-282.
 • J. Blondel, R. Sinnott, P. Svensson, People and Parliament in the European Union: Participation, Democracy and Legitimacy, Oxford 1998.
 • Ch. Crombez, The Democratic Deficit in the European Union. Much Ado about Nothing?, "European Union Politics" no. 1/2003, vol. 4, s. 101-120.
 • J.H.H. Weiler, U.R. Haltern, F. Mayer, European Democracy and Its Critique, "West European Politics" no. 3/1995, vol. 18, s. 4-39.
 • F.W. Scharpf, Governing in Europe: Effective and Democratic?, Oxford 1999.
 • V.A. Schmidt, The European Union: Democratic Legitimacy in a Regional State?, "Journal of Common Market Studies" no. 5/2004, vol. 42, s. 975-997.
 • V.A. Schmidt, Democracy in Europe. The EU and National Polities, Oxford - New York 2006.
 • G. Majone, Regulating Europe, London - New York 1996.
 • B. Eberlein, D. Kerwer, New Governance in the European Union: A Theoretical Perspective, "Journal of Common Market Studies" no. 1/2004, vol. 42, s. 121-142.
 • T. Risse, M. Kleine, Assessing the Legitimacy of the EU's Treaty Revision Methods, "Journal of Common Market Studies" no. 1/2007, vol. 45, s. 69-80.
 • J.G. March, J.P. Olsen, Rediscovering institutions: The organizational basis of politics, New York 1989, s. 160.
 • A. Moravcsik, M.A. Vachudova, National Interests, State Power, and EU Enlargement, "East European Politics and Societies" no. 1/2003, vol. 17, s. 42-57.
 • T.A. Börzel, U. Sedelmeier, The EU Dimension in European Politics w: Developments in European Politics, eds. P.M. Heywood, E. Jones, M. Rhodes, U. Sedelmeier, Basingstoke, New York 2006.
 • U. Sedelmeier, Europeanisation in new member and candidate states, "Living Reviews in European Governance" no. 3/2006, vol. 1, s. 5.
 • M. Thatcher, Delegation to Independent Regulatory Agencies: Pressures, Functions and Contextual Mediation, "West European Politics" no. 1/2002, vol. 25, s. 125-147.
 • C. Radaelli, Policy Transfer in the European Union, "Governance" no. 1/2000, vol. 13, s. 25-43.
 • M. Thatcher, A. Stone Sweet, Theory and Practice of Delegation to Non-Majoritarian Institutions, "West European Politics" no. 1/2002, vol. 25, s. 1-22.
 • T.G. Grosse, Europa na rozdrożu, Warszawa 2008, rozdz. 5.
 • G. Marks, D. McAdam, Social Movements and the Changing Structure of Political Opportunity In the European Union, "West European Politics" no. 2/1996, vol. 19, s. 249-278.
 • F. Schimmelfennig, U. Sedelmeier, Introduction: Conceptualizing the Europeanization of Central and Eastern Europe w: The Europeanization of Central and Eastern Europe, eds. F. Schimmelfennig, U. Sedelmeier, New York 2005, s. 20.
 • P.J. DiMaggio, W.W. Powel, The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields w: The New Economic Sociology. A Reader, ed. F. Dobbin, Oxford 2004.
 • A. Lasas, Restructuring victims: EU and NATO enlargements through the lenses of collective guilt, "Journal of European Public Policy" no. 1/2008, vol. 15, s. 98-116.
 • W. Jacoby, The Enlargement of the European Union and NATO: Ordering from the Menu in Central Europe, New York 2004, s. 20-40.
 • P. Sztompka, Socjologia zmian społecznych, Kraków 2005, rozdz. 9.
 • J. Czaputowicz, Teorie stosunków międzynarodowych. Krytyka i systematyzacja, Warszawa 2007, rozdz. 4.2.2.
 • J.E. de Neve, The European Onion? How Differentiated Integration is Reshaping the EU, "Journal of European Integration" no. 4/2007, vol. 29, s. 503-521.
 • C.M. Radaelli, T. Exadaktylos, New Directions in Europeanization Research w: Research Agendas in EU Studies. Stalking the Elephant, eds. M. Egan, N. Nugent, W.E. Pater- son, Basingstoke 2010, s. 190.
 • A.M.Cirtautas, F. Schimmelfennig, Europeanisation Before and After Accession: Conditionality, Legacies and Compliance, "Europe-Asia Studies" no. 3/2010, vol. 62, s. 421-441.
 • L. V. Bertalanffy, Ogólna teoria systemów. Podstawy, rozwój, zastosowania, Warszawa 1984.
 • I. Wallerstein, The Decline of American Power, New York 2003.
 • G. Modelski, Long Cycles In World Politics, Seattle 1987.
 • R. Cox, Production, Power and World Order: Social Forces in the Making of History, New York 1987. R.Gilpin, The Political Economy of International Relations, Princeton 1987, s. 119.
 • R. Keohane, The Theory of Hegemonic Stability and Changes in International Economic Regimes, 1967-1977 w: Change in the International System, eds. O.R. Holsti, R.M. Siverson, A. George, Boulder 1980.
 • S. Krasner, State Power and the Structure of International Trade, "World Politics" no. 3/1976, vol. 28, s. 317-347.
 • J. Angnew, S. Corbridge, Mastering Space. Hegemony, Territory and International Political Economy, Routledge 1995, s. 16-19.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171234455

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.