PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | nr 2 | 52--64
Tytuł artykułu

Zarządzanie rozwojem obszarów wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem programu SAPARD

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Nieustannie wzrasta znaczenie polityk rozwoju o charakterze terytorialnym, w tym dotyczących obszarów wiejskich, w aktywności Unii Europejskiej na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Modelowy program stymulowania pomysłów przedsiębiorczych na wsi stanowi Inicjatywa Wspólnotowa LEADER, we wdrażaniu której "stare" kraje członkowskie dysponują wieloma cennymi doświadczeniami, często możliwymi do przeszczepienia na grunt polski. Pierwszym, zakrojonym na dużą skalę programem zarządzania rozwojem obszarów wiejskich w Polsce był SAPARD, współfinansowany ze środków unijnych. Pomimo początkowych trudności z jego implementacją wyzwolił imponującą dynamikę po stronie wnioskodawców, w rezultacie czego złożono ponad 31 tys. wniosków o wsparcie różnego rodzaju inwestycji. Nasz sposób rozumienia mechanizmów zarządzania obszarami wiejskimi wzbogacają teoretyczne koncepcje typów kapitału, w tym kapitału społecznego i ludzkiego. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Numer
Strony
52--64
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Andrychowicz A., Drygas M., Lisztwan I. 2000. Wybrane problemy przygotowania Polski do wykorzystania środków pomocowych Unii Europejskiej z programu SAPARD. Wieś i Rolnictwo, nr 2, s. 60-77.
 • Atterton J. 2001. The Role of Civil Society and the Business Community in Rural Restructuring, Aberdeen: The Arkleton Centre for Rural Development Research.
 • Audretsch D., Keilbach M. 2004. Does entrepreneurship capital matter? Entrepreneurship: Theory & Practice, tom 28, nr 5, s. 419-430.
 • Bartkowski J., Cetner G., Kęszycka A. i in. 2002. Przewodnik dla ubiegających się o dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych z Programu SAPARD, Warszawa: Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich i Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 • Becchetti L., Trovato G. 2002. The Determinants of Growth for Small and Medium Sized Firms. The Role of the Availability of External Finance, Small Business Economics, tom 19, s. 291-306.
 • Bratnicki M., Strużyna J. 2001. Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny, Katowice: Akademia Ekonomiczna.
 • Bryła P. 2003a. Czy Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej jest spójna? w: Stępień-Kuczyńska A. (red.) Europa Środkowa i Wschodnia wobec współczesnych wyzwań integracyjnych, s. 419-430. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Bryła P. 2003b. Raising the competitiveness of the agri-food sector in the Lodz region with the use of SAPARD. w: Grochowalska J., Jura J., Gawrońska-Nowak B., Walerysiak G. (red.) Open Minds. Europe in a Global World - blending differences, s. 21-26. Warszawa-Łódź: CASE i Uniwersytet Łódzki.
 • Bryła P. 2003c. Spojrzenie krytyczne na Wspólną Politykę Rolną pod względem kosztów, efektywności i sprawiedliwości. Zagadnienia ekonomiki rolnej, nr 1, s. 120-126.
 • Bryła P. 2004. Warunki integracji polskiego rolnictwa z Unią Europejską. w: Domański T. (red.) Polskie przedsiębiorstwa, regiony i rolnictwo w procesie integracji europejskiej, seria Euromarketing, s. 129-150. Łódź: Wydawnictwo Biblioteka.
 • Chloupkova J., Svendsen G., Svendsen G. 2003. Building and destroying social capital: the case of cooperative movements in Denmark and Poland, Agriculture and Human Values, tom 20, s. 241-252.
 • Cholewicka-Goździk K. (red.) 1997. Marketing w agrobiznesie, Warszawa: FAPA.
 • Daniel A., Asby J. 1990. A community-led initiative - the Narberth example. w: Vyakarnam S. (red.) When the harvest is in. Developing rural entrepreneurship, Londyn: Intermediate Technology Publications.
 • Drygas M. 2002. Pomoc Unii Europejskiej instrumentem modernizacji polskiej wsi i rolnictwa - bariery i zagrożenia procesu absorpcji wsparcia finansowego. Wieś i Rolnictwo nr 3.
 • Falk I., Kilpatricks S. 1999. What is Social Capital? A study of interaction in a rural community, Launceston: University of Tasmania.
 • Grochowska R., Płonka B. 2002. Program LEADER instrumentem aktywizacji społeczności lokalnych - wnioski dla Polski. Wieś i Rolnictwo, nr 4, s. 36-55.
 • Guba W. 2001. Problem oszacowania wysokości środków na wsparcie rozwoju wsi w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej. Wieś i Rolnictwo, nr 4, s. 119-136.
 • Keeble D., Tyler P., Broom G., Lewis J. 1992. Business Success in the Countryside: the Performance of Rural Enterprise, Londyn: HMSO.
 • Kilkenny M., Nalbarte L., Besser T. 1999. Reciprocated community support and small town - small business success. Entrepreneurship & Regional Development, tom 11, s. 231-246.
 • Komisja Europejska 2003. Rural development in the European Union, Luksemburg: Oficyna Wydawnicza Wspólnot Europejskich.
 • Kosicka M. 1999. Program SAPARD jedną z szans poprawy sytuacji w rolnictwie w wiejskich gospodarstwach domowych. Wieś i Rolnictwo, nr 4.
 • Koppa T., Siskonen P. 2002. Rola ośrodków akademickich i społeczności lokalnej w rozwoju przedsiębiorczości. w: Kłodziński M. i B. Fedyszak- Radziejowska (red.) Przedsiębiorczość wiejska w Polsce i krajach Unii Europejskiej, s. 193-201. Warszawa: IRWiR PAN.
 • Michael A. 2003. UK Rural Policy: a Holistic Approach. w: OECD. The Future of Rural Policy. From Sectoral to Place-based Policies in Rural Areas, Paryż.
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2002. SAPARD. Program Operacyjny dla Polski. Wersja z 20 marca 2002 r., Warszawa.
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2003. Informacja o stanie realizacji programu SAPARD na dzień 30 maja, Warszawa.
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2004a.
 • Informacja o stanie realizacji programu SAPARD na dzień 30 czerwca, Warszawa.
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 2004b. Komunikat w sprawie zakończenia zawierania umów w programie SAPARD, Warszawa, 8 listopada.
 • Moseley M. 2003. Rural Development. Prinicples and Practice, Londyn: Sage Publications.
 • Najwyższa Izba Kontroli. 2000. Informacja o wynikach kontroli działań administracji rządowej w zakresie pozyskiwania i wykorzystania środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej, DAiIE/41004/99, Warszawa.
 • O'Brien D. 2000. Social Capital and Community Development in Rural Russia, http://poverty.world-bank.org.
 • Pantoja E. 2000. Exploring the Concept of Social Capital and its Relevance for Community-Based Development: The Case of Coal Mining Areas in Orissa, India, Waszyngton: Bank Światowy.
 • Pomajda W., Woicka-Bekas E. i in. 2002. Programy pomocy dla rolnictwa 1990-2002, Warszawa: FAPA.
 • Rainey D., Robinson K., Allen I., Christy R. 2003. Essential forms of capital for sustainable community development. American Journal of Agricultural Economics, tom 85, nr 3, s. 708-715.
 • Rowiński J. 1999. Polskie członkostwo w Unii Europejskiej - ekonomiczne aspekty adopcji Wspólnej Polityki Rolnej, referat wygłoszony na konferencji nt. "Przyszłość obszarów wiejskich w Czechach, na Węgrzech i w Polsce w poszerzonej Europie", Warszawa, 3-4 grudnia.
 • Senior Nello S. 2002. Food and Agriculture in an Enlarged EU, RSC No. 2002/58, Florencja: European University Institute.
 • Smolarek M. 2003. Wybrane możliwości wsparcia finansowego małych i średnich przedsiębiorstw na terenach wiejskich. w: Michalak J. (red.) Przedsiębiorczość - zagadnienia wybrane, s. 93-105. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.
 • Szopiński W. 2002. Procesy integracyjne w agrobiznesie. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 941.
 • Welch F. 1970. Education in production. Journal of Political Economics, nr 1, s. 35-59.
 • Westlund H., Bolton R. 2003. Local social capital and entrepreneurship. Small Business Economics, tom 21, s. 77-113.
 • Westlund H., Forsberg A., Hockertin C. 2002. Social Capital and Local Development in Swedish Rural Districts, 42nd Congress of the European Regional Science Association, Dortmund.
 • Witosław K. 2002. Grupy producentów rolnych - szansą na usprawnienie działalności gospodarstw produkcyjnych w Polsce. Zagadnienia doradztwa rolniczego, nr 1.
 • Zdanowicz A., Dalton G. 2000. SAPARD i inne formy pomocy dla rolnictwa w Polsce. w: Majewski E., Dalton G. (red.) Strategiczne opcje dla polskiego sektora agrobiznesu w świetle analiz ekonomicznych, Warszawa: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171234545

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.