PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | nr 1 | 7--20
Tytuł artykułu

Metoda historyczno-psychologiczna w zarządzaniu - zarys koncepcji oraz przykład programu badań

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł jest propozycją wzbogacenia badań nad zarządzaniem o perspektywę historyczno-psychologiczną. Przypomniano w nim najbardziej spektakularne przykłady prac tego typu, zrealizowane przez D. McClellanda, I. Janisa i M. Seligmana. Dyskutowane są w nim również teoretyczne podstawy współpracy historii i psychologii w kontekście problematyki organizacyjnej. Prezentowany tekst zawiera również autorską koncepcję historii psychologicznej i projekt opartego o nią programu badawczego "Zarządzanie wartościami i przekonaniami w turbulentnym otoczeniu organizacji". (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Numer
Strony
7--20
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski; Polska Akademia Nauk
Bibliografia
 • Art., J., Fruyt De. 2001. Psychological history: Towards a Profile of the Beatified Catholic, Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis - Revue belge d'histoire contemporaine, 1-2. Dostępne także na stronie: http://www.flwi.ugent.be/modernhistory/publicaties/Dosc/JanArt.PSYCHOLOGICALHISTORY.doc [04.12.09].
 • Billig M.1996. Arguing and thinking. A rethorical approach to social psychology, Cambridge: Cambridge Univeristy Press.
 • Boye D.M. 2002. Narrative Methods for Organizational and Communication Research, London: SAGE Publications.
 • Borowski E. 1983. Działalność księży pijarów w Drohiczynie nad Bugiem (1774-1845) Studia Teologiczne, nr 1, s. 239-282.
 • Borowski E. 1984. Działalność Towarzystwa Jezusowego w Drohiczynie nad Bugiem. Studia Teologiczne, nr 2, s. 157-185.
 • Borowski E. 1989. Działalność Panien Benedyktynek w Drohiczynie nad Bugiem. Studia Teologiczne. Biał. Droh. Łomż., nr 7, s. 83-135.
 • Borowski E. 2001. Błogosławiony Antoni Beszta Borowski. Kapłan Męczennik z Bielska Podlaskiego w Diecezji Drohiczyńskiej 1880-1943, Drohiczyn: Drohiczyń- ska Kuria Diecezjalna.
 • Borowski E. Ks. Infułat dr Michał Krzywicki. Administrator Apostolski Diecezji Pińskiej, maszynopis udostępniony przez autora.
 • Borowski E., Roskowski Z. 1999. Drohiczyn. Miasto - Diecezja - Ludzie, Drohiczyn: Kuria Diecezjalna w Drohiczynie.
 • Cohen D. 1985. Psychologist on psychology, London.: Ark Paperbacks.
 • Domachowski W. 1984. Syndrom grupowego myślenia, w: Domachowski W., Kowalik St. i J. Miluska, Z zagadnień psychologii społecznej, s. 120-134, Warszawa: PWN.
 • Domańska E. 1999. Mikrohistorie, Poznań: Wyd. Poznańskie.
 • Drucker P.F. 1985. Managing in Turbulent Times, NY: Harper Colophon Books.
 • Geerardyn F. 2000. Conclusion, tekst wygłoszony na konferencji "The Sublime Object of Religion: Psychohistorical Approaches", listopad 2000.
 • Glinka T., Kamiński M., Piasecki M., Przygoda K., Walenciak A. 2000. Podlasie, Warszawa: Sport i Turystyka. MUZA S.A.
 • Grabski A. F. 2003. Dzieje historiografii, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 • Dymkowski M. 2003. Wprowadzenie do psychologii historycznej, Gdańsk: GWP.
 • Jakubowski W. 2000. Chłopi polscy 1944-1948. Perspektywa psychohistoryczna. Pułtusk - Warszawa: Wyd. Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku i Instytut Nauk Politycznych UW.
 • Kłoczowski J. 1991. Dzieje chrześcijaństwa polskiego. Tom II, Paryż: Editions Du Dialogue.
 • Le Roy Ladurie E. 1988. Montaillou, wioska heretyków 1294-1324, Warszawa: PIW.
 • List E. 2002. Mentalitäten des Politischen Katholizismus, W: Art J. i F. Geerardyn (red.). The Sublime Object of Religion. Proceedings of the Second International Conference on Psychological History, "Psychoanalytische Perspectieven." Universiteit Gent, s. 285-308.
 • McEwan T. 2001. Managing Values and Beliefs in Organizations, Harlow: Pearson Eduction.
 • McCloskey D. N. 1986. The Rhetoric of Economics, Brihton; Havester.
 • Milkovich G.T., Boudreau 1988. Personnel Management. Piano: Business Pub. Inc.
 • Ochinowski T. 1997. Metoda psychohistoryczna a badawcze problemy zarządzania. Zarządzanie i Edukacja, nr 2-3, s. 153-180
 • Ochinowski T. 2002a. Biografistyka historyczna i psychologia. Metodologiczne przestrzenie współpracy. W: Straś-Romanowska, M. (red.) Szkice psychologiczne, sprawozdania z badań i aplikacje. Prace Psychologiczne, t.V. Acta Universitatis Wratislaviensis No 2420, s. 235-250;
 • Ochinowski T. 2002b. Individual level in multidimensional approach to psychological history. An example of Polish Jesuit Władysław Gurgacz (1914-1949) in front of Stalinist Court. Referat wygłoszony na konferencji "Biography - History - Psychoanalysis", Gandawa, listopad 2002.
 • Ochinowski T. 2002c. Więzienne losy Kazimierza Pużaka jako problem badawczy historii psychologicznej, w: Drozdowski M. M. (red.) Od Edwarda Abramowskiego do Jana Józefa Lipskiego. TMH. Komisja Badania Dziejów Warszawy IH PAN, Typografika, Warszawa, s. 116-125.
 • Ochinowski T. 2004. O użyteczności i bezużyteczności psychologii w badaniach historycznych. Wybrane opnie historyków polskich od lat czterdziestych do dziewięćdziesiątych XX wieku, w: Wierzbicki A. (red.) Klio Polska. Studia i materiały z dziejów historiografii polskiej po II wojnie światowej, s. 81-114, Warszawa: Wydawnictwo Neriton.
 • Ozorowski E. 1983. Krzywicki Michał, w: L. Grzebień (red.) Słownik polskich teologów katolickich. Tom 6, s. 247, Warszawa: ATK.
 • Oettingen G. 1995. Explanatory Style in the Context of Culture w: Buchanan McClellan, G. i M. E. P. Seligman (red.) Explanatory Style, s.209-224, Hillsdale, New Jersey. LEA, Publisher.
 • Pawelec T. 2004. Dzieje i nieświadomość. Założenia teoretyczne i praktyka badawcza psychohistorii, Katowice: Wyd. US.
 • Reivich K. 1995., The Measurement of Explanatory Style, w: Buchanan McClellan G. i M.E.P. Seligman (red.) Explanatory Style, s.21-47, Hillsdale, New Jersey. LEA, Publisher.
 • Runyan W. Mc. 1988. Reconceptualizing the Relationships Between History and Psychology, w: Runyan W.Mc. (red.) Psychology and Historical Interpretation, s.247-295, New York: Oxford University Press.
 • Seligman M.E.P. 1993. Optymizmu można się nauczyć, Poznań: Media Rodzina of Poznań.
 • Seligman M.E.P., Csikszentmihalyi. 2000. Positive Psychology. An Introduction, American Psychologist, nr 1, s. 5-14.
 • Spendel Z. 1994. Podmiotowość człowieka a psychologia historyczna, Katowice: Wyd. Uniwersytetu Śląskiego.
 • Szmatka J. 1989. Małe struktury społeczne. Wstęp do mikrosocjologii strukturalnej, Warszawa: PWN.
 • Topolski J. 1996. Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej, Warszawa: Rytm.
 • Topolski J. 1998. Od Achillesa do Beatrice de Planissolles. Zarys historii historiografii, Warszawa: Rytm.
 • Wyszyński S. "Pro memoria 1948/49 i 1952-53", maszynopis udostępniony przez Instytut Prymasowski Stefana Kardynała Wyszyńskiego zespołowi redakcyjnemu przygotowującemu wydanie tego tekstu.
 • Zieja J.1993. Życie ewangelią. Spisane przez Jacka Moskwę, Paris: Editions Du Dialogue.
 • Zullow H.M. 1995. Pessimistic Rumination in American Politics and Society w: Buchanan McClellan G. i Seligman M.E.P. (red.) Explanatory Style, s. 187-208, Hillsdale, New Jersey. LEA, Publisher.
 • Żaryn J. 1997. Kościół a władza w Polsce 1945-1950, Warszawa: DiG.
 • Żurek J. 2002. Borysiewicz Wiktor, w: Myszor J. (red. nauk.) Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945-1989. Tom I, s. 24-28, Warszawa: Verbinum.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171234631

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.