PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | nr 1 | 40--48
Tytuł artykułu

Systemy udzielania pomocy publicznej w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawione są systemy udzielania pomocy publicznej w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Autor analizuje działanie poszczególnych systemów z punktu widzenia dwóch podstawowych celów regulacji pomocy publicznej, jakimi są: ochrona konkurencji przed negatywnym oddziaływaniem państwa oraz rozwiązywanie określonych problemów społeczno-gospodarczych poprzez udzielanie pomocy publicznej. Realizacji pierwszego celu mają służyć odpowiednie regulacje prawa wspólnotowego - reguły dopuszczalności pomocy publicznej, które wyznaczają jednocześnie granice autonomii państw członkowskich w zakresie tworzenia prawa stanowiącego podstawę dla realizacji drugiego celu. Mając to na uwadze niezwykle ważną kwestią jest przedstawienie relacji prawa wspólnotowego i regulacji krajowych na tej płaszczyźnie, która określa zakres autonomii państw członkowskich w zakresie konstruowania krajowych systemów udzielania pomocy publicznej. Wnioski płynące z analizy poszczególnych systemów pomocowych stanowią podstawę dla konstrukcji polskiego sytemu udzielania pomocy publicznej, który sprzyjałby realizacji dwóch podstawowych celów regulacji pomocy publicznej. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Numer
Strony
40--48
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski, doktorant
Bibliografia
 • Communication to the Council on Commission policy on sectoral aid schemes, COM (78) 221 final - May 1978.
 • Communication from the Comission the Cuncil - Progress report concerning the reduction and reorientation of state aid, Brukslea 16.10.2002, COM (2002) 555.
 • Dudzik S. 2002. Pomoc państwa dla przedsiębiorstw publicznych w prawie Wspólnoty Europejskiej - między neutralnością a zaangażowaniem, Kraków: Zakamycze.
 • Dudzik S. 2004. Współpraca państw członkowskich i instytucji wspólnotowych w sprawach pomocy państwa dla przedsiębiorstw. Zagadnienia podstawowe. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, nr 1.
 • Fornalczyk, A. (red.) 1998. Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw w Unii Europejskiej i w Polsce, Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej.
 • Mik C. 2002. Europejskie prawo wspólnotowe. Zagadnienia teorii i praktyki, t. I, Warszawa: C. H. Beck.
 • Pełka P., Stasiak M, 2002. Pomoc publiczna dla przedsiębiorców w Unii Europejskiej, Warszawa: Difin.
 • Płowiec U. 1999. Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw w krajach Unii Europejskiej - wnioski dla Polski. w: Kawecka-Wyrzykowska (red.) Polski przemysł w obliczu członkostwa w Unii Europejskiej, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 20001 roku, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa październik 2002.
 • Shaw J. 2000. Law of the European Union, Palgrave.
 • Sobczak K. 2001. Działalność gospodarcza. Uregulowania prawne, Warszawa: Wydawnictwa Prawnicze PWN.
 • Stasiak M. Cel: przyśpieszać rozwój gospodarczy, Rzeczpospolita 7 lipca 2000.
 • Tadeusiak M. Pomoc publiczna - przegląd przepisów prawa polskiego w: Fornalczyk, A. (red.) 1998. Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw w Unii Europejskiej i w Polsce, Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej.
 • Temple Lang J. 1990. Community Constitutional Law: Article 5 EEC Treaty, Common Market Law Review, nr 27.
 • Temple Lang J. 1998. The Duties of National Autorities Under Community Constitutional Law, ELRev., nr 23.
 • Ustawa z 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, Dz.U. z 2004 roku, Nr 123, poz. 1291.
 • Orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości: 77/69 Commission v. Belgium, [1970]ECR 237.
 • Orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości: 8/70 Commission v. Italy, [1970]ECR 961.
 • Orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości: 51-54/71 International Fruit Company v. Produktschap voor Grrenten en Fruit, [1971]ECR 1107.
 • Orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości: 102/79 Commission v. Belgium, [1980]ECR 1473.
 • Orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości: 28/81 Commission v. Italy, [1981]ECR 2577.
 • Orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości: 33/90 Commission v Italy, [1991]ECR I-5987.
 • Orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości: C-72-73/91 Firma Sloman Neptun Schiffahrts AG v See- betriebstrat Bodo Ziesemer der Sloman Neptun Schiffarts, [1993] ECR I-887.
 • Orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości: C-295/97 Industrie Aeronautische e Meccanishe Rinaldo Piaggio SpA v International Factors Italia, Dornier Luftfahrt GmbH, Ministerio della Difensa, [1999] ECR I-3735.
 • www.budeskartellamt.de
 • www.ks.dk/english/stateaid/
 • www.konkure.lt/english/about/regulations.htm
 • www.publicaid.gov.cy
 • www.uokik.gov.pl
 • BGB1.I
 • Danish Competition Law
 • Traktat Rzymski - Traktat z 25 marca 1957 roku o Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171234641

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.