PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1992 | nr 360 | 146
Tytuł artykułu

Uwarunkowania efektywności pracy w przedsiębiorstwie w gospodarce rynkowej

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Punktem wyjścia rozważeń w tej pracy jest założenie, że efektywność i uwarunkowany nią rozwój tak przedsiębiorstw, jak i całej gospodarki zależy w ostatecznym rachunku od ludzi. "Ludzie mogą ginąc z biedy wśród niezmiernych zasobów naturalnych, mogą też osiągnąć komfort a nawet luksus. w surowym, nieprzyjemnym otoczeniu,, W konsekwencji wzrost efektywności pracy, szczególnie "nieefektywności X" zależy od przedsiębiorczych i innowacyjnych zachowań indywidualnych pracowników, od współdziałania jednostek w ramach grup oraz od współdziałania grup tworzących społeczność przedsiębiorstwa. Innymi słowy, efektywność pracy zależy od modelu zarządzania, determinującego stosunki społeczne. czyli od zakresu i sposobu współdziałania pracowników przedsiębiorstwa. Stosunki społeczne w przedsiębiorstwie mogą się opierać na groźbie, umowie i zintegrowanym współdziałaniu. Groźba jest podstawą stosunków społecznych w "przedsiębiorstwie-maszynie", choć w jakimś stopniu jest ona obecna w pozostałych modelach przedsiębiorstwa, np. groźba zwolnienia z pracy. Groźba. jeżeli nie jest kwestionowana, jest czynnikiem silnie integrującym w warunkach stabilności przedsiębiorstwa i jego otoczenia. W sytuacji braku stabilności, system oparty na groźbie z natury rzeczy przekształca się w dwustronny /pracodawcy - pracownicy/ system wzajemnego straszenia się. Staje się wówczas grą sumującą się ujemnie, w której dynamika prowadzi każdego z uczestników na coraz gorsze pozycje. System umowy właściwy jest dla organicznego modelu przedsiębiorstwa i modelu gry. W pewnym stopniu, system ten charakterystyczny jest dla gospodarki rynkowej jako takiej. gdzie siła robocza jest towarem i przedmiotem wymiany na rynku. System ten z reguły oparty jest na obietnicach. Jest więc ze swej istoty grą sumującą się dodatnio i w związku z tym o wiele bardziej skutecznym czynnikiem organizującym. (fragment tekstu)
Rocznik
Numer
Strony
146
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Ansoff H.I.: Zarządzanie strategiczne. Warszawa 1985.
 • Beiley F.B.: Strategems and Spoils Asocial Anthropology of Politices. Oxford 1969.
 • Benilken H., Greipel P.: Strategioche Organisations -entwicklung. "Zeitschrift Fülhrung + Organzation" 1989, nr 1.
 • Bertalanffy L. von: Ogólna teoria systemów. Warszawa 1984.
 • Bisang P.: Wir müssen das Beziehungsnetz des Unternehmens besser nützen. "Management Zeitschrift-IO", vol. 58, may 1989.
 • Blake R.R., Moutont J.S.: Besseres Management für den technischen Wandel. "Management Zeitschrift-IO", vol. 57, Dezember 1988.
 • Błaszczyk B.: Uczestnictwo pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwami w krajach Europy Zachodniej. Warszawa 1988.
 • Bossak J.: Japonia. Strategia rozwoju w punkcie zwrotnym. Warszawa 1990.
 • Bower J. R., Howat T.M., Fest-cycle capability for competitive power."Harvard Business Review" 1988, vol. 66, nr 6.
 • Crozier M., Friedberg F.: Człowiek i system. Ograniczenia zespołowego działania. Warszawa 1982.
 • Domańska E.: Kapitalizm menedżerski. Warszawa 1986, wyd. II.
 • Friberg E.G.: 1992: Loves Europeans Are Making. "Harvard Business Review" 1939, vol. 67, nr 3.
 • Gabara W., Nauka o organizacji i zarzadzaniu. Kierunki i tendencje. Warszawa 1981.
 • Gaugler E.: Personalmanagement mit International Unterscheiden."Personal" 1988. nr 5.
 • Global Competitiveness. London 1933.
 • Greiner L.E.: Evolution and Revolution as Organisations Graw. "Harvard Business Review" 1972, vol. 50, nr 4.
 • Hess M., "Quality circle" un d Qualittitssicherung. "Personal" 1988, nr 9.
 • Hofstede H.: Culturs Consequences. International Differences in Work-Related Values. Beverly Hills 1984.
 • Holder M., Ritter L.: Corporate Monitoring. Ein Frühwarn -und Chancenerkennungssystem. "Management Zeitschrift-IO" vol, 56, Octooer 1987.
 • Humble J.: Zarządzanie przez określenie celów. Warszawa 1975, wyd. II.
 • JIT und die noue Arbeitskulur. "Fortschrittliche Betriebsführung und Industrial Enginerung" 1987 nr 2.
 • Industrial Relations Systems Worldwide. W: Industrial Relations in a New Age. Economic Social and Management Perspective. London 1986.
 • Japanese Perforrnance. W: Industrial Relations in a New Age. Economic Social and Management Perspective. London 1986.
 • Jermakowicz W., Struktury organizacyjne, efektywność organizacji kreatywnych i produkcyjnych. Seria: "Prace Instytutu Nauk Ekonomiczno-społecznych Politechniki Warszewskiej" Warszawa 1979.
 • Kieżun W., Podstawy organizacji i zarzadzania. Warszawa 1977.
 • Korczagine O.: Japonija - uskorenije podjoma. "Mirowaja Ekonomika i Mieżdunarodnyje Otnoszenija" 1988, nr 4.
 • Kosaka H., Arcaas R.R., Fit,patrick J.F., Wolfe K.I., Corporative Analisis on U.S. and Japan Management Systems. Chicago 1980.
 • Kozielecki J.: Koncepcje psychologiczne człowieka. Warszawa 1980.
 • Koźmiński A.K.: Analiza systemów organizacjia8. Warszawa 1976, wyd. II.
 • Koźmiński A.K , Zawiślak A.M., Pewność I gra. Wstęp do teorii zachowań organizacji. Warszawa 1982.
 • Lippiff G.I., Schmidt W.A.: Crisis in Developing Organization. "Harvard Business Review" 1967, vol. 45, nr 6.
 • Majka J., Praca w własność w "Laboren Exercens". "Chrześcijanin w świecie". Zeszyty ODiSS, marzec 1983.
 • Managing the Diversiffield Corporation: The Tension Facing the Chief' Executive. "Long Range Planning". vol. 21/4, August 1988.
 • Matczewski A.: Zarządzanie produkcją przemysłową. Problemy ,metody, środki. Warszawa 1990, s. 53-62.
 • Mazur M., Cybernetyka i charakter. Warszawa 1976.
 • Meec J.F.: Changing Concept of Management. "G.A.M. Adw Management Journal" October 1972.
 • Mil R.: Exellente Unternehmen: der Veg zur pitze . "Der Organisator" August 1988.
 • Nowakowski M.K., Japońskie przedsiębiorstwo na rynkach światowych. Warszawa 1990.
 • Obłój K.: Zaradzanie. Ujęcie praktyczne. Warszawa 1988.
 • Ohmae K.: Managing in a Borderless World. "Harvard Business Review" 1989, vol. 67, nr 3.
 • Organizacja przedsiębiorstw : teorie - praktyka. Warszawa 1972.
 • Pfriem R.: Oko -Regeln für Manager. "Die Zeit" V 1987 nr 23.
 • Piotrowski W.: Gry i interesy w teorii organizacji i zarządzania. Warszawa 1990.
 • Płoszajski P.: Paradygmat nauk organizacyjnych w: kierunku nowej metafory. "Organizacje i kierowanie" 1988. nr 1-4.
 • Peters T.J., Weterman R.H.: W poszukiwaniu doskonałości. /cz.2/ Kryteria sukcesu. "Wektory" 1986, nr 9.
 • Porter M..E.; From Competitive Advantage to Corporate Strategy "Harvard Business Review" 1987, vol. 65, nr 3.
 • Qualit ät als Unternchmensziel. Erfolg hängt von der Uberzeugskraft des Managements ab. "VDI Nachrichten" 1988, nr 35.
 • Reimann B.C., Wiener Y.: Corporate Culture: Avoiding the Elitism Trap. "Business Eorizons, vol. 66, nr 2.
 • Sajkiewicz A.: Harmonizacja pracy, Czynniki społeczne , ekonomiczne i organizacyjne. Warszawa 1986.
 • Sajkiewicz A., Makowski K., Rybak M.: Imperatyw efektywności. W: Myśl społeczna i ekonomiczna wobec współczesnych problemów Polski. Warszawa 1988, s. 6.
 • Schelty Y.K.: Prodttct Quality and Competitive Strategy. "Business Horizons" 1987. vol. 65, nr 3.
 • Sekret japońskiego sukcesu. Kostowska-Watanabe E. (red.). Warszawa 1990.
 • Seyna E.J.; MBO - The Fad That Changed Managament. "Long Range Planning" ,vol. 19/4. October 1986.
 • Shomoya Y.: Genadai o Bukka. Tokyo 1973.
 • Starr M.K. Garber H. N., Business in Japan and the United States of America. Some Implications for Management Science and Operation Research. "Omega" 1987, vol. 15. nr 5.
 • Systemy wartości a wzory konsumpcji społeczeństwa polskiego. Warszawa 1980.
 • Wastun I., I.; Probleme Vermeiden. : "Technisc he Rundschan" 1988, nr 20.
 • Wawrzyniak B.; Organizacja formalna zakładu pracy. Warszawa 1972.
 • Wawrzyniak B., Przebudowa zarządzania przedsiębiorstwem . "Organizacja i Kierowanie" 1990. Nr 1-2.
 • Wawrzyniak B.: Szkoła zarządzania. Warszawa 1987.
 • Webb R.A., : Zasady zrządzania organizacjami. Warszewa 1990.
 • Wheatley M., Variable• FactoR. "Management Today" February 1909.
 • Whitney D.E.: Manufacturing by design. "Harvard Business Review" 1968. Vol. 66, nr 4.
 • Wildemann H., Das JIT - Konzept als Wattbewerbsfaktor. "Fortschrittliche Betriebsfuhrung und Industrial Engineering" 1987, nr 2.
 • Współczesne koncepcje zarządzania. • Koźmiński A.K./red/ Warszawa 1987. wyd. II.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171234713

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.