PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 16 | 159--169
Tytuł artykułu

Podatki z perspektywy katolickiej nauki społecznej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Taxes from a Catholic Social Teaching Point of View
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Podatki są ściśle związane z funkcjonowaniem państwa, które z moralno-społecznego punktu widzenia zawsze powinno być ukierunkowane na dobro wspólne. Realizując tę zasadę państwo wspiera poprawę dobrobytu obywateli, oferując im ze zgromadzonych podatków swoje usługi, takie jak: bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne, oświata, kultura, infrastruktura, świadczenia socjalne i inne. Ukształtowanie właściwego w wymiarze prawnym i moralnym systemu podatkowego oraz mechanizmu wydatkowania środków budżetowych ma także dużą wagę ze względu na znaczenie dla całej gospodarki. Ponadto państwowy system fiskalny dotyka każdego obywatela nie tylko w sensie prawnym jako płatnika podatków, ale również rodzi pewne zobowiązanie moralne w sumieniu i dlatego zagadnienie to ma także istotny wymiar indywidualno-etyczny. Niniejszy artykuł podejmuje powyższe kwestie, analizując z perspektywy etycznej trzy następujące zagadnienia: (1) współczesny kontekst społeczny rozważań na temat zobowiązań wobec państwa, (2) państwo i jego cele, oraz (3) moralne aspekty obowiązku płacenia podatków. (fragment tekstu)
EN
Taxes are closely related to the functioning of the state. From the moral and social point of view, it should always be directed towards the common good. Implementing this principle, the state supports the improvement of citizens' welfare. Provides them with collected taxes their services, such as internal and external security, education, culture, infrastructure, social services and others. The formation of fair tax system and the mechanism of budgetary resources also has great importance because of the importance of the whole economy. In addition, the state's fiscal system applies to every citizen as a taxpayer. Therefore, this issue also has important ethical dimension of individuality. The article focuses on these issues, emphasizing an ethical perspective the following three issues: (1) The social context of contemporary reflections on the obligations to the state, (2) the state and its goals, and (3) the moral aspects of the duty to pay taxes. (original abstract)
Rocznik
Tom
16
Strony
159--169
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska
Bibliografia
 • A. Mikos-Sitek, Podatek, [w:] Leksykon obywatela, red. S. Serafin, B. Szmulik, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2008, s. 727.
 • A. Mikos-Sitek,Funkcje podatków, [w:] Leksykon obywatela, red. S. Serafin, B. Szmulik, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2008, s. 722.
 • A. Mikos-Sitek,System podatkowy, [w:] Leksykon obywatela, red. S. Serafin, B. Szmulik, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2008, s. 730.
 • A. Mikos-Sitek,Zasady podatkowe, [w:] Leksykon obywatela, red. S. Serafin, B. Szmulik, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2008, s. 732.
 • P. Słabek, Wstęp, [w:] Ojciec Święty Jan Paweł II o państwie, oprac. P. Słabek, Wydawnictwo "M", Kraków 2001, s. 20-22.
 • G. Noszczyk, Państwo, [w:] Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania społecznego, red. A. Zwoliński, POLWEN, Radom 2005, s. 340-341.
 • Jan XXIII, Encyklika Pacem in terris 54.
 • Paweł VI, Encyklika Populorum progressio 21.
 • Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis 17.
 • Jan Paweł II, Encyklika Centesimus annus 48.
 • W. Piwowarski, Zasada pomocniczości, [w:] Słownik katolickiej nauki społecznej, red. Idem, PAX, PALABRA, Warszawa 1993, s. 197-198
 • M. Wojciechowski, Państwo, gospodarka, przedsiębiorczość: oświetlenie biblijne i teologiczne, "Cywilizacja. O nauce, moralności, sztuce i religii" 2007, nr 20, s. 197.
 • Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae 20.
 • A. Mikos-Sitek, Obowiązek podatkowy, [w:] Leksykon obywatela, red. S. Serafin, B. Szmulik, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2008, s. 723.
 • J. Wiemeyer, Podatki jako problem etyczno-społeczny, [w:] Katolicka nauka społeczna. Podstawowe zagadnienia z życia gospodarczego, red. J. Kupny, S. Fel, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2003, s. 199
 • J. Höffner, Chrześcijańska nauka społeczna, Kraków [b.r.], s. 221.
 • D. Dańkowski, Podatki i moralność, "Znak" 1998, nr 2 (513), s. 76-77.
 • A. Szostek, Pogadanki z etyki, Biblioteka "Niedzieli", Częstochowa 1993, s. 21.
 • T. Ślipko, Zarys etyki szczegółowej, t. 2, WAM, Karków 1982, s. 137.
 • A. Dylus, Płać podatki! Elementy etyki podatkowej, [w:] Kościół i pieniądze, red. H. Seweryniak, Płockie Wydawnictwo Diecezjalne, Płock 1993, s. 54.
 • J. Rawls, Teoria sprawiedliwości, Warszawa 1994, s. 498-539.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171234757

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.