PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 16 | 281--294
Tytuł artykułu

Mobbing jako przykład nieetycznych zachowań w miejscu pracy

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Mobbing as an Example of Unethical Behaviour at Work
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszej publikacji jest scharakteryzowanie mobbingu jako egzemplifikacji niepożądanych zjawisk w środowisku pracy, dotykających pracownika. Pracodawca jest zobowiązany do kształtowania stosunków wewnątrz zakładu pracy w taki sposób, aby nie dopuszczać do sytuacji umożliwiających występowanie przemocy psychicznej lub innych zjawisk o charakterze patogennym. Może w tym celu posługiwać się instrumentami z obszaru moralności i prawa, np. dysponować instrumentami mieszczącymi się w zakresie jego kierownictwa. (fragment tekstu)
EN
Currently, in the sphere of relationships at work, the issue of behaviours classified as unethical, which cause the violation of the employee's dignity and other personal rights, is increasing. Mobbing is one of the manifestations of such behaviours described in the provisions of the Labour Code. The phenomenon of mobbing refers to the quality of interpersonal relationships at work and affects the operation of the entire organisational structure of the employer. This is the most severe example ofthe violation of personal rights because this is a kind of harassment, namely psychological terror effected by one person or more against (typically) one person. Thus, the subject of the study is an analysis of mobbing especially with regards to the employer's obligation to oppose mobbing practices. Ethical behaviour towards staff is not only the condition of observing the principles of community life in the work environment, but is a building block for creating a positive image ofthe employer in business. Therefore, such behaviours as mobbing, which endanger that image, pose a significant problem for the employer and bring about severe effects, also for finance. (original abstract)
Rocznik
Tom
16
Strony
281--294
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Bibliografia
 • W. Cieślak, J. Stelina, Definicja mobbingu oraz obowiązek pracodawcy przeciwdziałania temu zjawisku (art. 943 k.p.), PiP 2004, z. 12, s. 68.
 • Jan Paweł II, Encyklika Laborem exercens wraz z komentarzem, Kraków 1983, s. 29.
 • A. Świątkowski, Przyszłość prawa pracy, [w:] Polskie prawo pracy w procesie przemian, red. A. Świątkowski, Prace Prawnicze 1991, z. 138, s. 12.
 • Etyka a jakość i efektywność organizacji, red. E. Skrzypek, UMCS, Lublin 2010.
 • L. Zbiegień-Maciąg, Etyka w zarządzaniu, Warszawa 1997, s. 63 i n.
 • A. Dusiński, Zasady etycznego postępowania w firmie, [w:] Europejskie standardy etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu, red. W. Gasparski, Warszawa 2003, s. 170 i n.
 • Komentarz do art. 943 k.p., [w:] Komentarz do ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, R. Celeda, E. Chmielek-Łubińska, L. Florek, G. Goździewicz, A. Hintz, A. Kijowski, Ł. Pisarczyk, J. Skoczyński, B. Wagner, T. Zieliński, LEX/el. 2009.
 • I. Boruta, Ochrona dóbr osobistych pracownika, PiZS 1998, nr 2.
 • J. Jończyk, Spory ze stosunku pracy, Warszawa 1965, s. 133 i n.
 • J.A. Piszczek, Cywilnoprawna ochrona godności pracowniczej, Toruń 1981, s. 30 i n.
 • T. Zieliński [w:] Kodeks pracy. Komentarz, red. L. Florek, Warszawa 2005.
 • T. Liszcz, Prawo pracy, Wydawnictwo LexisNexis, wyd. 3, Warszawa 2006, s. 81 i n.
 • T. Wyka, Prawne pojęcie mobbingu i jego skutki zdrowotne, [w:] Wieloaspektowość mobbingu w stosunkach pracy, red. C. Szmidt, T. Wyka, POLTEXT, Warszawa, s. 123.
 • H. Szewczyk, Zadośćuczynienie pieniężne za krzywdę w postaci rozstroju zdrowia i odszkodowanie za szkodę wywołaną mobbingiem w stosunkach pracy , Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, Kraków 2003/2004, s. 138-139.
 • B. Surdykowska, Autonomiczne porozumienie ramowe dotyczące nękania i przemocy w pracy, Monitor Prawa Pracy 2007, nr 10
 • B. Surdykowska, Dialog społeczny wokół zagrożeń psychospołecznych, PiZS 2011, nr 7.
 • M. Gersdorf, K. Rączka, J. Skoczyński, Kodeks pracy. Komentarz, Wydawnictwo Lexis Nexis, Warszawa 2007, s. 57.
 • M. Zych, Mobbing w polskim prawie pracy, Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2007, s. 39-40.
 • H. Leymann, The Mobbing Encyklopedia, 1996, http://www.leymann.se.
 • A. Bechowska-Gebhardt, T. Stalewski, Mobbing patologia zarządzanie personelem, Difin, Warszawa 2004, s.16.
 • W. Bańka, Operacyjne kierowanie pracownikami w organizacjach, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007, s. 241.
 • M. Gładoch, Mobbing a praca pod kierownictwem pracodawcy, PiZS 2006, nr 4, s. 18
 • B. Bury, Uporczywość i długotrwałość zachowania jako elementy składowe prawnej definicji mobbingu, MPP 2007, nr 2, s. 71 i n.
 • H. Szewczyk, Pojęcie mobbingu w świetle art. 943 Kodeksu pracy, [w:] Ochrona praw człowieka w świetle przepisów prawa pracy i zabezpieczenia społecznego. Referaty i wystąpienia zgłoszone na XVII Zjazd Katedr/Zakładów Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, Kraków 7-9 maja 2009 r., red. A.M. Świątkowski, Warszawa 2009, s. 124 i n.
 • M. Zych, Normatywna definicja mobbingu, MPP 2006, nr 4, s. 194
 • G. Jędrejek, Cywilnoprawna odpowiedzialność za stosowanie mobbingu, wyd. 2, Warszawa 2010, s. 36.
 • H. Szewczyk, Prawna ochrona przed mobbingiem w pracy, KPP 2006, nr 2, s. 258 i n.
 • H. Szewczyk, Ochrona dóbr osobistych pracownika (uwagi de lege lata i de lege ferenda) - cz. 2, PiZS 2010, nr 1, s. 8.
 • J. Penc, Kreowanie zachowań w organizacji, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2001, s. 124.
 • Z. Ratajczak, Psychologia pracy i organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 106-111.
 • J. Marciniak, Przeciwdziałanie mobbingowi w miejscu pracy. Poradnik dla pracodawcy, ABC a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2008, s. 42.
 • A. Kijowski, G. Goździewicz, Komentarz do art. 943 k.p. [w:] Kodeks pracy. Komentarz 2009, red. L. Florek, Wolters Kluwer Business, Warszawa 2009, s. 585-586.
 • B. Radzka, Kultura organizacyjna a mobbing [w:] Wieloaspektowość mobbingu w stosunkach pracy, red. C. Szmidt, T. Wyka, POLTEXT, Warszawa, s. 32 i n.
 • M. Warszewska-Makuch, Mobbing w pracy - przyczyny i konsekwencje, Bezpieczeństwo Pracy 2005, nr 3, s. 6.
 • K. Kmiecik-Baran, J. Rybicki, Mobbing zagrożenie współczesnego miejsca pracy, Pomorski Instytut Demokratyczny, Gdańsk 2003, s. 39-41.
 • W. Ratyński, Psychologiczne i socjologiczne aspekty zarządzania, C.H. Beck, Warszawa 2005, s. 164-165.
 • D. Dörre-Nowak, Komentarz do art. 943 k.p., [w:] Komentarz. Kodeks Pracy 2009, red. B. Wagner, ODDK Gdańsk 2009, s. 507.
 • W. Muszalski, Prawo pracy. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 365-366.
 • A. Abramowska, M. Nałęcz, Prawna regulacja mobbingu, Monitor Prawa Pracy, Nr 7/2004, s. 182.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171234773

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.