PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 262 Efektywność - konceptualizacja i uwarunkowania | 96--109
Tytuł artykułu

Metody jakościowe w zarządzaniu wiedzą i ocenie kapitału intelektualnego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Qualitative Methods in Knowledge Management and Intellectual Capital Assessment
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zarządzanie wiedzą oraz kapitałem intelektualnym ma współcześnie charakter strategiczny i bezpośrednio wpływa na tworzoną w przedsiębiorstwach wartość. Dlatego też tak istotne jest odpowiednie podejście do oceny niematerialnych zasobów przedsiębiorstwa, które niejako z definicji wymykają się powszechnemu podejściu ilościowemu. Metodami predysponowanymi do takich badań są metody jakościowe, a szczególnie antropologiczne. Dzięki traktowaniu kultury organizacyjnej jako dynamicznej sieci znaczeń pozwalają one na badanie wiedzy organizacyjnej w odniesieniu do rzeczywistych praktyk i relacji, w których uczestniczą pracownicy i interesariusze. Dlatego uwzględnienie fenomenologicznego i konstruktywistycznego paradygmatu metod jakościowych wydaje się konieczne do kompleksowego i skutecznego zarządzania kapitałem intelektualnym.(abstrakt oryginalny)
EN
Contemporary knowledge management and intellectual capital management has a strategic character, and directly influences the value created in enterprises, and their competitive advantage. Therefore, the key issue is a proper approach to research and the evaluation of enterprise's intangible resources that to some extent evade the commonly applied quantitative approach. The methods predisposed to such research are qualitative methods, and in particular, anthropological methods. Since they treat organizational culture as a dynamic network of meanings, they allow for analyzing organizational knowledge with respect to the actual practices and relations, the participants of which are employees and stakeholders. This is why taking into account the phenomenological and constructivist paradigm of qualitative methods seems to be necessary for a comprehensive evaluation of cultural, social and individual interactions that constitute an important aspect of effective intellectual capital management.(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Wrocławska
Bibliografia
 • Baba M.L., The anthropology of work in the Fortune 1000: A critical retrospective, "Anthropology of Work Review" 1998, vol. 18, no. 4.
 • Baba M.L., Anthropology and business, [w:] H.J. Birx (ed.), Encyclopedia of Anthropology, Sage Publications, Thousand Oaks 2006.
 • Born G., Uncertain Vision: Birt, Dyke and the Reinvention of the BBC, Secker & Warburg, London 2004.
 • Bukh P.N., The relevance of intellectual capital disclosure: a paradox?, "Accounting, Auditing & Accountability Journal" 2003,vol. 16, no. 1.
 • Chrostowski A., Kostera M., Etnografia jako narzędzie diagnostyczne w procesie doradztwa naukowego, "Problemy Zarządzania" 2011, t. 9, nr 2 (32).
 • Cisek S., Metodologia mieszana w badaniach nauki o informacji i bibliotekoznawstwa, [w:] M. Kocójowa (red.), Biblioteki, informacja, książka: interdyscyplinarne badania i praktyka w 21 wieku, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ, Kraków 2010.
 • Clark V.L, Creswell J.W., The Mixed Methods Reader, Sage Publications, Thousand Oaks 2008.
 • Cook T.D., Reichordt C.S., Qualitative and Quantitative Methods in Evaluation Research, Sage, Beverly Hills 1979.
 • Cox A., Reproducing knowledge: Xerox and the story of knowledge management, "Knowledge Management Research & Practice" 2007, vol. 5.
 • Czerniawska B., Antropologia i teoria organizacji. Wczoraj i dziś, "Problemy Zarządzania" 2011, vol. 9, nr 2 (32).
 • Dudycz T., Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2005.
 • Dzidowski A., Antropologia wizualna organizacji, "Problemy Zarządzania" 2011, t. 9, nr 2 (32).
 • Eckman A., Lindlof T., Negotiating the Gray Lines: an ethnographic case study of organizational conflict between advertorials and news, "Journalism Studies" 2003, vol. 4, no. 1.
 • Fazlagić A., Metody jakościowe w pomiarze kapitału intelektualnego, eGov.pl, 16.12.2005.
 • Golafshani N., Understanding reliability and validity in qualitative research, "The Qualitative Report" 2003, vol. 8, no. 4.
 • Grossman M., McCarthy R.V., Qualitative approaches to knowledge management assessment, "Issues in Information Systems" 2005, vol. VI.
 • Herman A., Kapitał intelektualny i jego liczenie, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie" 2008, nr 3.
 • Hunter G., Evans A., Price J., Internal Intellectual Assets: A management interpretation, "Journal of Information, Information Technology and Organizations" 2011, vol. 6.
 • Intellectual Capital Statements - The New Guideline, Danish Ministry of Science, Technology and Innovation, www.vtu.dk/icaccounts, 2003.
 • Izmałkowa J., Etnografia wewnątrz firmy, "Marketing w Praktyce" 2003, nr 3.
 • Izmałkowa J., Odkrywanie Ameryki, czyli rola etnografii w tworzeniu innowacji, Brief.pl, 2007.
 • Jarugowa A., Fijałkowska J., Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym - koncepcje i praktyka, ODDK, Gdańsk 2002.
 • Johansson U., Woodilla J., Towards a better paradigmatic partnership between design and management, International DMI Education Conference 2008.
 • Konecki K.T., Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, PWN, Warszawa 2000.
 • Konecki K.T., Kulturowe uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi. Sprzężenia zwrotne w działaniu, "Przegląd Socjologiczny" 2002, LI/2.
 • Kostera M., Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych, PWN, Warszawa 2003.
 • Kostera M. (red.), Etnografia organizacji. Badania polskich firm i instytucji, GWP, Gdańsk 2011.
 • Kunasz M., Klasyfikacja metod oraz narzędzi pomiaru kapitału intelektualnego i aktywów niematerialnych, [w:], K. Grysa (red.), Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych, Sceno, Kielce 2007.
 • Lample L., Squire S., Johnsrud C., Ethnographic-based approaches to knowledge capture, Proceedings of 13th International Association for Management of Technology (IAMOT), Washington DC 2004.
 • Locke R., Decision Modeling: Why Farmers Do or Do Not Convert to Organic Farming, SIT Graduate Institute, ISP Collection, 2006.
 • Matveev A.V., The advantages of employing quantitative and qualitative methods in intercultural research: practical implications from the study of the perceptions of intercultural communication competence by American and Russian managers, [w:] I.N. Rozina (ed.), Collected research articles, Bulletin of Russian Communication Association "Theory of communication and applied communication", 2002, issue 1.
 • MEasuRing Intangibles To Understand and improve innovation Management (MERITUM), Project funded by the European Community under the Targeted Socio-Economic Research (TSER), Final Report, 30 April 2001.
 • Mierzejewska B., Kapitał intelektualny - jak o nim mówić interesariuszom?, E-mentor 2009, nr 2 (29).
 • Narvekar R., Jain K., A cognitive perspective of technological innovation, Proceedings of 13th International Association for Management of Technology (IAMOT), Washington DC 2004.
 • Nyame-Asiamah F., Patel N.V., Research methods and methodologies for studying organisational learning, "Information Systems Journal" 2009.
 • Petty R.M., Cuganesan S., Finch N., Ford G., Intellectual capital and valuation: Challenges in the voluntary disclosure of value drivers, "Journal of Finance and Accountancy" 2009, vol. 1.
 • Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych, Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa 2001.
 • Regulski K., Kapitał intelektualny, zarządzanie wiedzą a może zarządzanie personelem?, Gazeta-IT, grudzień 2005.
 • Simonsen J., Hertzum M., The Role of Ethnography in the Organizational Implementation of IT, uiGarden [Online], 2008.
 • Sofian S., Tayles M., Pike R., A Study On The Intellectual Capital And Management Accounting Practices: A Combination Of Qualitative And Quantitative Approaches, 3rd International Qualitative Research Convention 2005: Qualitative Research Experiences Across Disciplines, 21-23 August 2005.
 • Sveiby K., Armstrong C., Learn to Measure to Learn! Opening Key Note Address IC Congress, Helsinki, 2 Sept 2004.
 • Sveiby K., Methods for Measuring Intangible Assets, http://www.sveiby.com/articles/IntangibleMethods. htm, 27 April 2010.
 • Tashakkori A., Creswell J.W., Editorial: the New Era of Mixed Methods, "Journal of Mixed Methods Research" 2007, vol. 1.
 • Tett G., Fool's Gold: How Unrestrained Greed Corrupted a Dream, Shattered Global Markets and Unleashed a Catastrophe, Little Brown, London 2009.
 • Ulrich D., Intellectual Capital = Competence*Commitment, "Sloan Management Review" 1998, no. 2.
 • Wyrzykowska I., Siedem pytań i odpowiedzi na temat technik projekcyjnych, czyli o ich stosowaniu w strategii marketingowej, [w:] D. Maison, A. Noga-Bogomilski (red.), Badania marketingowe. Od teorii do praktyki, GWP, Gdańsk 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171234857

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.