PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 262 Efektywność - konceptualizacja i uwarunkowania | 177--187
Tytuł artykułu

Kapitał intelektualny w rolnictwie - zrozumieć, zmierzyć, zastosować

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Intellectual Capital in Agriculture - to Understand, Measure and Use
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule zaprezentowano przesłanki podjęcia badań nad kapitałem intelektualnym rolnictwie. Zwrócono uwagę na przyczynkowe rozpoznanie tematu wśród ekonomistów rolnych oraz złożoność problemu w aspekcie definicyjnym i praktycznym. Wykorzystując możliwości pomiaru kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwach rolnych prowadzących rachunkowość rolną, dokonano jego oceny w wybranych podmiotach metodą wartości dodanej kapitału intelektualnego (VAIC), opracowaną przez A. Pulica. Wskazano jednocześnie na konieczność identyfikacji czynników jakościowych wpływających na aktywowanie zasobów kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwach rolnych.(abstrakt oryginalny)
EN
This paper presents the circumstances of conducting the intellectual capital research in agriculture. Moreover, the concept of intellectual capital, which so far has been either ignored or rejected by the agricultural analysts as impossible to define and measure, has been stressed. The complexity of the problem in its definition and practical aspect has been emphasized too. The possibility of measurement of intellectual capital in farm businesses is shown. The measurement using the Value Added Intellectual Coefficient (VAIC) method of A. Pulic has been performed The necessity of determining the circumstances and conditions in which intellectual capital can become a factor actively influencing decisions concerning the development as well as economic and financial efficiency of agricultural companies has been also emphasized.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Bibliografia
 • Edvinsson L., Malone M.S., Intellectual Capital: Realising Your Company's True Value By Finding Its Hidden Brainpower, HaperBusiness, Harper Collins, New York 1997.
 • Edvinsson L., Malone M.S., Kapitał intelektualny, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Kowalczyk A., Rembisz W., Wpływ WPR na rynki rolne w Polsce; Perspektywy interwencji na rynkach rolnych, 2010. Materiały Konferencji naukowej z okazji jubileuszu 20-lecia ARR, dostępne on- -line: http://www.arr.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=652:agencja-rynku- rolnego-przeszo-teraniejszo-przyszo&catid=69:20-lat-arr&Itemid=13 (18.12.2011).
 • Kowalski A., Czynniki wpływające na kierunki rozwoju rolnictwa w zmieniającym się świecie, "Zagadnienia Doradztwa Rolniczego" 2009, nr 3, s. 5-19.
 • Kozera M., Istota kapitału intelektualnego jako potencjalnego czynnika konkurencyjności agrobiznesu, RN SERiA, t. X, z. 1, Warszawa-Poznań-Lublin 2008, s. 186-201.
 • Kozera M., Kapitał intelektualny agrobiznesu, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2010, nr 8 (727), s. 17-24.
 • Kozera M., Intellectual capital in agriculture - measurement and determinants. "Acta Oeconomia" 2011, 10(3), s. 83-95.
 • Kozera M., Gołaś Z., Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa rolniczego z wykorzystaniem metody oceny punktowej ważonej oraz profilu oceny, RN SERiA, t. XI, z. 5, Warszawa-Poznań- Olsztyn 2009, s. 166-171.
 • Kozera M., Parzonka M., Zasób kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa rolniczego i jego zmiany, RN SERiA 2010, t. VII, z. 5, s. 90-96.
 • Kozera M., Parzonka M., Wsparcie decyzji rozwojowych zasobami pozabilansowymi przedsiębiorstw rolniczych, "JADR" 2011, nr 3 (21), s. 35-45.
 • Pulic A., An accounting tool for IC management, (2000a), dostęp on-line: http://www.vaic-on.net/
 • Pulic A., VAIC - An accounting tool for IC management, "International Journal of Technology Management" 2000b, 20(5).
 • Pulic A., Value creation efficiency analysis of Croatian Banks 1996-2000 (2001), dostęp on-line www. vaic-on.net (26.10.2011).
 • Pulic A., Intellectual capital - does It create or destroy value?, "Measuring Business Excellence" 2004, 8(1), s. 462-468.
 • Stewart T.A., Intellectual Capital: The New Wealth of Organisations, Nicholas Brealey Publishing Limited, London 1997.
 • Sveiby K.-E., Methods of measuring intangible assets, (2001a), on-line http://www.sveiby.com/articles/ IntangibleMethods.htm (15.11.2011).
 • Sveiby K.-E. Intellectual capital and knowledge management, (2001b), dostęp on-line, http://www. sveiby.com/articles/IntellectualCapital.html (3.12.2011).
 • Wachowiak P. (red.), Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, SGH, Warszawa 2005.
 • Wilkin J., Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne, implikacje praktyczne, Wyd. IRWiR PAN, Warszawa 2010
 • Wiśniewski P., Nowoczesne metody wyceny aktywów niematerialnych - teoria i praktyka światowa, cz. II: Metodyka wyceny aktywów niematerialnych, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, z. 93, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2009, s. 22-47.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171234871

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.