PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 262 Efektywność - konceptualizacja i uwarunkowania | 388--400
Tytuł artykułu

Aspekty efektywności systemu ocen działalności naukowej jednostki podstawowej szkoły wyższej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Efficiency Aspects of the Scientific Activity Evaluation System of the University Organizational Unit
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule omówiono ogólnie problem efektywności działań w sektorze wyższych uczelni w kontekście spadku popytu na usługi edukacyjne i zaburzeń związanych z wprowadzaniem nowego systemu oceny parametrycznej działalności naukowo-badawczej jednostek podstawowych uczelni (PJO). Na tym tle poszukiwano czynników efektywności oraz wstępnie odkrywano procesy biznesowe PJO wynikające z systemu ocen. Uwzględniono przy tym: (i) aktualny i postulowany wielokryterialny system ocen, (ii) regulacje ustawowe działalności PJO oraz (iii) szczegółową analizę składników oceny dla przypadku niejednorodnej PJO.(abstrakt oryginalny)
EN
The problem of the activity efficiency at a university has been generally discussed in a context of the decrease for the educational service demand and the disturbances related to the introduction of the novel scientific and research activity parametric evaluation system of the university organizational units (UOs). On this basis the efficiency factors as well as the business process preliminary investigations in UO as a consequence of the evaluation system have been studied. The following items were taken into account: (i) the present and postulated multi-criterion evaluation system, (ii) the law regulations of the UO activity and (iii) a detailed analysis of the components in the case of the inhomogeneous UO.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Politechnika Wrocławska
 • Politechnika Wrocławska
Bibliografia
 • Antonowicz D., Gorlewski B., Demograficzne tsunami. Raport Instytutu Sokratesa na temat wpływu zmian demograficznych na szkolnictwo wyższe do 2020 roku, Warszawa 2011, http://www.perspektywy. pl/pdfy/ demograficzne_tsunami_instytut_sokratesa.pdf (20.12.2011).
 • Kozuń-Cieślak G., Markowska-Bzducha E., Zadaniowy budżet państwa - narzędzie poprawy efektywności w sektorze publicznym, [w:] T. Dudycz (red.), Uwarunkowania i prawidłowości gospodarcze wywierające wpływ na efektywność funkcjonowania organizacji, Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania, Politechnika Wrocławska, Wydawnictwo Indygo Zahir Media, Wrocław 2008, s. 23-31
 • Owsiak S. Budżet władz lokalnych, narzędzie zarządzania, PWE, Warszawa 2002, s. 50-51.
 • Pomianek T., Rozmus A., Modernizacja finansowania szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce, [w:] H. Samsonowicz, J. Sławiński, L. Szczucki, W. Tygielski, M. Ziółkowski (red.), Sporne kwestie strategii rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego, Warszawa 2010, s. 58-79.
 • Rekuć W., Szczurowski L., Business motivation model for service oriented educational system, [w:] Z. Wilimowska i in. (red.), Information Systems Architecture and Technology: IT Models in Management Process, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2010, s. 241-251.
 • Rozmus A., Pado K., Finansowanie szkolnictwa wyższego w Polsce - wybrane dylematy i sugerowane rozwiązania, eFinanse 2010, http://www.e-finanse.com/artykuly/114.pdf (20.12.2011).
 • Szczurowski L., Konceptualizacja i formalizacja podsystemu podziału dotacji stacjonarnej w podstawowej jednostce organizacyjnej uczelni, [w:] A. Balcerak, W. Kwaśnicki (red.), Metody symulacyjne w badaniu organizacji i w dydaktyce menedżerskiej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2008, s. 79-96.
 • Szczurowski L., Czynniki efektywności podziału stacjonarnej dotacji dydaktycznej w jednostce szkoły wyższej, [w:] T. Dudycz, G. Osbert-Pociecha (red.), Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 144, Wydawnictwo UE, Wrocław 2010a, s. 489-499.
 • Szczurowski L., Elementy symulatora podsystemu podziału dydaktycznej dotacji stacjonarnej w podstawowej jednostce organizacyjnej uczelni, [w:] A. Balcerak, W. Kwaśnicki (red.), Modele symulacyjne i gry menedżerskie we wspomaganiu decyzji i w dydaktyce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2010b, s. 79-109.
 • Szkoły wyższe i ich finanse w 2010 roku, GUS, Warszawa 2010, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/ gus/PUBL_e_szkoly_wyzsze_2010.pdf (20.12.2011).
 • Thomson Reuters's Essential Science Indicators SM database, January 1, 1999 through October 31, 2008 http://sciencewatch.com/dr/sci/09/feb15-09_1D/ (20.12.2011).
 • Wolszczak-Derlacz J., Parteka A., Produktywność naukowa wyższych szkół publicznych w Polsce. Bibliometryczna analiza porównawcza, Sprawne Państwo, Ernst & Young Polska, Warszawa 2010, http://www.dntt.po.opole.pl/downloads/pub/Produktywnosc_naukowa.pdf (20.12.2011).
 • Wolszczak-Derlacz J., Parteka A., Produktywność naukowa uczelni, Forum Akademickie, kwiecień 2011, http://forumakademickie.pl/fa/2011/04/produktywnosc-naukowa-uczelni/ (20.12.2011).
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, DzU nr 164/2005, poz. 1365 z późn. zm., http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/szkolnictwo/Reforma/20110523_USTAWA- _z_dnia_27_lipca_2005.pdf (20.12.2011).
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, DzU z 2010, nr 96, poz. 615, z późn. zm.
 • Komunikat nr 2/2011 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14.01.2011 r. w sprawie współczynnika kosztochłonności badań w poszczególnych dziedzinach nauki i sztuki, http://www.bip. nauka.gov.pl/_gAllery/12/58/12586/20110114_komunikat_2.pdf (20.12.2011).
 • Projekt z dnia 27.10.2011 r. Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym, http://www.bip.nauka.gov. pl/_gAllery/15/99/15992/20111027_projekt_rozporzadzenia_kategorie.pdf, (20.12.2011).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 kwietnia 2007 roku w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów międzykierunkowych studiów stacjonarnych oraz stacjonarnych studiów doktoranckich w poszczególnych dziedzinach nauki, DzU z 2007, nr 65, poz. 435, http://www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/ 17/72/1772/20070402_ rozporzadzenie_wskazniki.pdf (19.06.2007).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej, DzU z 2010, nr 218, poz. 1438.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171234931

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.