PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 269 Dziś i jutro polityki spójności w Unii Europejskiej | 144--157
Tytuł artykułu

Rola jednostki wojskowej w rozwoju społeczno-gospodarczym gmin w świetle badań ankietowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Role of Military Units in Social and Economic Development of Communes According to Questionnaire Research
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jednostki wojskowe - ze względu na swe znaczenie społeczne i gospodarcze - mogą być istotnym partnerem dla władz samorządowych w kreowaniu polityki rozwoju. W niniejszym artykule zaprezentowano wybrane wyniki badania sondażowego zrealizowanego w gminach, w których stacjonują jednostki wojskowe, oraz płynące z nich wnioski. Badanie miało na celu określenie, w jaki sposób wojsko jest postrzegane na terytorium poszczególnych gmin. Analizowana była płaszczyzna społeczna i ekonomiczna, w szczególności takie zagadnienia, jak: wpływ jednostki wojskowej na lokalny rynek pracy, budżet gminy czy też sfery interakcji i współpracy między wojskiem i podmiotami gminnymi. Wyniki przeprowadzonych badań uprawniają do stwierdzenia, że obecnie wpływ jednostek wojskowych na rozwój gmin jest dostrzegalny w większym stopniu na płaszczyźnie społecznej niż ekonomicznej.(abstrakt oryginalny)
EN
Because of its social and economic role, an important partner for local government in policy development can be military units. Selected results and conclusions from the survey, carried in communes where military units are stationed, are presented in the paper. The goal of the study was to determine how the army was seen within the individual territorial units. Social and economic platform was analyzed, in particular such issues as: the impact of a military unit on the local labor market, the municipal budget or the sphere of interaction and cooperation between the military and municipal entities. The results of this study entitle to conclude that currently the impact on the development of military units of the municipality is visible to a greater extent on the social plane. The economic impact is explicitly seen only in municipalities where the army is the dominant employer, or significant property tax payer.(original abstract)
Twórcy
  • Akademia Obrony Narodowej w Warszawie
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
  • Ćwieluch J., Szok w szykach. Wojsko tnie po garnizonach, http://www.polityka.pl/kraj/analizy/1503173, 1,wojsko-tnie-po-garnizonach.read (5.12.2011).
  • Ignasiak-Szulc A., Piotrowska-Trybull M., Konsekwencje zmian dyslokacyjnych sił zbrojnych RP z punktu widzenia rozwoju jednostki lokalnej na przykładzie miasta Hel, [w:] J. Prońko (red.), Miscellanea Oeconomicae, Studia i Materiały, Wydział Zarządzania i Administracji UJK, Kielce 2010.
  • Letkiewicz A., Zarządzanie zmianami w organizacji publicznej, WSPol, Szczytno 2006.
  • North D.C., Understanding the Process of Economic Change, Princeton University Press, Princeton 2010.
  • Piotrowska-Trybull M., Role of army in local development as seen by inhabitants of Polish municipalities, [w:] P. Doucek, G. Chroust, V. Oskrdal (red.), Interdisciplinarity in Complex Systems, Schriftenreihe Informatik 36, Johannes Kepler Universitat Linz, Linz 2011.
  • Sirko S., Przetargi w rejonowych zarządach infrastruktury, maszynopis, AON, 2012.
  • Społeczno-ekonomiczne skutki likwidacji garnizonów ujętych w "Programie przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP w latach 2001-2006" oraz jego kolejnych aktualizacji, RCSS, Warszawa 2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171234969

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.