PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 269 Dziś i jutro polityki spójności w Unii Europejskiej | 169--196
Tytuł artykułu

Podstawowe problemy polityki spójności w Unii Europejskiej po roku 2013

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Basic Problems of Cohesion Policy in the European Union after 2013
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Polityka spójności, oprócz wspólnej polityki rolnej, jest najważniejszą polityką wspólnotową dla Polski i wszystkich nowych członków Unii Europejskiej. Ma ona na celu wyrównywanie dysproporcji w poziomach rozwoju poszczególnych regionów oraz zmniejszanie dystansu w rozwoju społeczno-gospodarczym, jaki dzieli te kraje od wyżej rozwiniętych gospodarczo krajów Unii. W okresie europejskiego kryzysu finansowego i gospodarczego polityka ta nabiera szczególnego znaczenia dla dalszego rozwoju całej Unii. Autor podjął analizę możliwości rozwoju polityki spójności po 2013 r. Praca składa się z dwóch części: w pierwszej przedstawiono zagrożenia dla polityki spójności w kontekście obecnego kryzysu finansowego i gospodarczego, w drugiej natomiast omówiono możliwości i bariery jej realizacji w kontekście propozycji pakietu kohezyjnego i wieloletnich ram finansowych UE na lata 2014-2020. Wnioski z analizy kierowane są do decydentów gospodarczych i politycznych w Polsce i Unii Europejskiej.(abstrakt oryginalny)
EN
European Cohesion Policy, in addition to the Common Agricultural Policy, is the most important Community policy for Poland and for all new EU members. It is designed to equalize disparities between different regions and reduce the gap in socio-economic development, which separates these countries from economically more developed countries of the European Union. In the period of European financial and economic crisis, this policy is particularly important for the further development of the whole European Union. The author undertook an analysis of opportunities for the development of cohesion policy after 2013. The paper consists of two parts. The first part presents the threats to the cohesion policy in the context of European financial and economic crisis, while the second discusses the opportunities and barriers to its implementation in the context of the proposals of cohesive package and the multiannual financial framework of the European Union for 2014-2020. The conclusions of the presented analysis are addressed to the economic and political decision- makers in Poland and in the European Union.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
autor
 • Politechnika Opolska
Bibliografia
 • Banques: les affolants résultats du scénario catastrophe étudié par Goldman Sachs, "La Tribune", 14.10. 2011.
 • Blackstone B. i in., Europe's Banker Talks Tough. Draghi Says Continent's Social Model Is 'Gone,' Won't Backtrack on Austerity, "The Wall Street Journal, Europe News", 24.02. 2012.
 • Budżet UE: Płatnicy netto chcą o 100 mld euro mniej, "Gazeta Prawna", 27.01.2012.
 • Davezies L., La fracture territoriale contre les facteurs de cohésion: le bras de fer, [w:] Inégalités économiques, inégalités sociales, "Cahiers Francis" 2009, 351.
 • De Waele J.-M., La Hongrie est le symbole d'une crise démocratique en Europe, twittweb.com/toutel europe.eu (11.01.2012).
 • Devedjian P., François Bayrou est contre l'"European Buy Act" mais pour le National Buy Act, "Le Monde", 13.03.2012.
 • Godin R., Hollande veut faire entendre sa voix en Europe, "La Tribune", 11.03.12012.
 • Héraud J.-A., Les objectifs politiques européens de compétitivité et de cohésion territoriale sont-ils compatibles?, Université de Strasbourg: Faculté des sciences économiques et de gestion et Institut des Hautes Etudes Européennes, "Bulletin de l'Observatoire des politiques économiques en Europe", 2009, Nº 20.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społecznego i Komitetu Regionów, Budżet z perspektywy "Europy 2020", Bruksela, 29.06.2011, KOM(2011)500.
 • Koźmiński A.K., Szkielety w europejskich szafach, "Rzeczpospolita", 16.01.2012.
 • Lachèvre C., Sarkozy appelle l'Europe au patriotisme économique, "Le Figaro", 12.03.2012.
 • Laurent S., Ricard Ph., "Buy European Act", réciprocité; des propositions déjà en gestation à Bruxelles, "Le Monde", 12.03.2012.
 • Lewandowski przyznaje: Czeka nas zmniejszenie budżetu Unii, "Gazeta Prawna", 3.02.2012.
 • Public Opinion in the European Union, Standard Eurobarometr 76, December 2011.
 • Rapport d'Information Nº 226 sur l'avenir de la politique de cohésion après 2013, fait au nom de la Commission des affaires européennes du SENAT, Session Ordinaire de 2010-2011, Présidence du Sénat, Paris, le 26 janvier 2011.
 • Rentowność obligacji, Makronext.pl oraz Bankier.pl.
 • Roznoch A., Konkurencyjność i innowacyjność kluczem rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej. Doświadczenia Francji, [w:] K. Heffner (red.), Programowanie rozwoju regionu. Ład ekonomiczny i środowiskowo-przestrzenny, Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Komitet Nauk o pracy i Polityce Społecznej, Komitet Nauk Demograficznych, Samorząd Województwa Opolskiego, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Opolskiej, Warszawa 2007.
 • Roznoch A., Skoro jesteście tak bogaci, to czemu nie jesteście szczęśliwi? Przyczynek do badań nad procesami trwałego i zrównoważonego rozwoju, [w:] K. Malik (red.), Wdrażanie polityki rozwoju regionu. Wybrane programy i projekty, Politechnika Opolska Wydział Zarządzania, Samorząd Województwa Opolskiego, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN - Komisja Regionalnej Polityki Społecznej, Wydawnictwo Naukowe "Akapit", Kraków 2010.
 • Roznoch A., Szanse zagrożenia dla polskiej prezydencji w Unii Europejskiej w świetle doświadczeń prezydencji francuskiej, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Barometr Regionalny nr 4(26), Zamość 2011.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu "Europejska współpraca terytorialna", Bruksela, 6.10.2011, KOM(2011)611.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) w celu doprecyzowania, uproszczenia i usprawnienia procesu tworzenia takich ugrupowań oraz ich funkcjonowania, Bruksela, 6.10.2011, KOM(2011)610.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego objętych zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności, oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1083/2006, Bruksela, 6.10.2011, KOM(2011)615 wersja ostateczna.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1081/2006, Bruksela, 6.10.2011, KOM(2011)607.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Funduszu Spójności i uchylające Rozporządzenie Rady (WE) nr 1084/2006, Bruksela, 28.10.2011, KOM(2011)612.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i celu "Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia" oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006, Bruksela, 6.10.2011, KOM(2011)614 wersja ostateczna.
 • Samuel L., Ricard Ph., "Buy European Act", réciprocité; des propositions déjà en gestation à Bruxelles, "Le Monde", 12.03.2012.
 • Stanowisko Rządu Rzeczypospolitej Polskiej do Pakietu Propozycji Legislacyjnych Komisji Europejskiej dla Polityki Spójności 2014-2020, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 19.01.2012.
 • Stiglitz J., Sen A., Fitoussi J.P., Rapport de la Commission sur la mesure des performances économiques et du progrès social, Présidence de la République, FRANCE. Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, septembre 2009.
 • Szułdrzyński M., Stróżyk J., Tusk zgodził się nie tylko na pakt, "Rzeczpospolita", 16.03.2012.
 • Viktor Orban vs Union européenne: le match se joue aussi dans la rue, AFP, "La Tribune", 16.03.2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171234973

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.