PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 1 (76) | 13--45
Tytuł artykułu

Dyskurs metodologiczny we współczesnej ekonomii - próba dekonstrukcji podejścia modernistycznego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Methodological Discourse in Contemporary Economics : an Attempt at Deconstructing the Modernistic Approach
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest sformułowanie odpowiedzi na pytanie o poznawczą kondycję współczesnej ekonomii głównego nurtu oraz perspektyw rozwoju tych koncepcji, których twórcy proponują alternatywny w stosunku do ortodoksyjnego program badań ekonomicznych. Podjęte zadanie badawcze zostało ujęte w kulturowo-konstruktywistycznej perspektywie poznawczej, która jest związana z akceptacją przedmiotowych założeń kulturoznawczej teorii społecznej oraz - w odniesieniu do zagadnień metodologicznych - do epistemologii konstruktywizmu społecznego. Autorka wyraża przekonanie, że ograniczenia eksplanacyjne i predyktywne ekonomii ortodoksyjnej są konsekwencją respektowania w jej obszarze modernistycznych przesądzeń na temat rzeczywistości, które w odniesieniu do aktualnych postmodernistycznych przekonań wydają się anachroniczne. Konkludując, autorka twierdzi, że w naukach ekonomicznych stopniowo będą zyskiwać na znaczeniu koncepcje, które reprezentują podejście kulturowe. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to answer the question about the cognitive condition of contemporary mainstream economics and about prospects for heterodox conceptions. The research project is approached from a cultural-constructivist cognitive perspective, which involves accepting assumptions of social theory adopted in cultural studies and - with reference to methodological issue - the epistemology of social constructivism. The author posits that explanatory and predictive limitations of orthodox economics result from applying a modernist approach to reality, which, in the light of current postmodernist convictions, seems anachronistic. Concluding, the author suggests that conceptions representing the cultural approach will gradually grow in significance in economics. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
13--45
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Acemoglu D. (2009), The crisis of 2008: Structural lessons for and from economics, Centre for Economic Policy Research "Policy Insight", January, No. 28.
 • Akerlof G.A. (2007), The missing motivation in macroeconomics, "The American Economic Review", March, Vol. 97, No. 1.
 • Amsterdamski S. (1992), Filozofia nauki i socjologia wiedzy, w: Racjonalność współczesności, H. Kozakiewicz, E. Mokrzycki, M.J. Siemek (red.), PWN, Warszawa.
 • Bauman Z. (1991), Socjologiczna teoria postmoderny, w: Postmodernizm w perspektywie filozoficzno-kulturoznawczej, A. Zeidler-Janiszewska (red.), Instytut Kultury, Warszawa.
 • Blaug M. (1997), Ugly currents in modern economics. Fact or fiction? "Policy Options", September (www.irpp.org/po/archive/sep97/blaug.pdf - dostęp: 20.08.2012).
 • Brzeziński M., Gorynia M., Hockuba Z. (2008), Ekonomia a inne nauki społeczne na początku XXI wieku. Między imperializmem a kooperacją, "Ekonomista", nr 2.
 • Colander D., Főllmer H., Haas A., Goldberg M., Juselius K., Kirman A., Lux Th., Sloth B. (2009), Financial Crisis and the Systemic Failure of Academic Economics, Kiel Working Paper, 1489, February.
 • Dyskurs w perspektywie akademickiej. Materiały z międzynarodowego okrągłego stołu, 3-5 kwietnia 2009, Mińsk, Białoruś (2010), I. Uchwanowa-Szmygowa, M. Sarnowski, T. Piekot, M. Poprawa, G. Zarzeczny (red.), Mińsk, BGU (www.dart.uni.wroc.pl/ pdf/dwpa_pl.pdf - dostęp: 13.07.2012).
 • Frey B. (2000), Does economics have an effect? Towards an economics of economics, Institute for Empirical Research in Economics, University of Zurich, "Working Paper", No. 36.
 • Glapiński A. (2006), Meandry historii ekonomii. Między matematyką a poezją, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.
 • Globler A. (2008), Metodologia nauk, Wydawnictwo Aureus, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 • Goldfarb R., Leonard Th. (2002), Economics at the Millenium, "Society", November/ December.
 • Klamer A. (2001), Making sense of economists: from falsification to rhetoric and beyond, "Journal of Economic Methodology", Vol. 8, No.1, March.
 • Kmita J. (1982), O kulturze symbolicznej, Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, Warszawa.
 • Kmita J., 1985, Kultura i poznanie, PWN, Warszawa.
 • Krugman P. (2009), How did economists get it so wrong? "The New York Times", September 6.
 • Lazear E.P. (2000), Economic imperialism, "The Quartely Journal of Economic", Vol. 115.
 • Lawson T. (2009), The current economic crisis: Its nature and the course of academic economics, "Cambridge Journal of Economics", 33.
 • Mäki U. (1993), Social theories of science and the fate of institutionalism in economics, w: Rationality, Institutions, and Economic Methodology, U. Mäki, Ch. Knudsen (red.), Routlege, London.
 • Mäki U. (2008), Philosophy of economics, w: Philosophy of Science, M. Curd, S. Psillos (red.), Routledge, London.
 • McCloskey D. (1983), The rhetoric of economics, "Journal of Economics Literature, Vol. XXI (June).
 • McCloskey D. (1995), Metaphors economists live by, "Social Research, Vol. 62, No. 2.
 • Sady W. (2000), Spór o racjonalność naukową. Od Poincarégo do Laudana, FUUNA, Wrocław.
 • Snowdon B., Vane H., Wynarczyk P. (1998), Współczesne nurty teorii makroekonomicznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Such J. (1992), W poszukiwaniu wiedzy pewnej, w: Poszukiwanie pewności i jego postmodernistyczna dyskwalifikacja, J. Such (red.), Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań.
 • Szacki J. (2002), Historia myśli socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Szahaj A. (1993), Jerzy Kmita - między modernizmem a postmodernizmem, w: Humanistyka jako autorefleksja kultury, K. Zamiara (red.), CI A Books, Poznań.
 • Szahaj A. (2004), Zniewalająca moc kultury. Artykuły i szkice z filozofii kultury, poznania i polityki, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Szahaj A. (2011), Nauki o kulturze jako nauki podstawowe (i krytyczne), w: Filosofija. Wokół idei filozoficznych i kulturoznawczych Jerzego Kmity, G.A. Dominiak (red.), Oficyna Wydawnicza Epigram, Bydgoszcz.
 • Zboroń H. (2009), Teorie ekonomiczne w perspektywie konstruktywizmu społecznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Zboroń H. (2010), Koncepcje podmiotu gospodarującego w teoriach ekonomicznych, w: Gospodarka i społeczeństwo, J. Sikora (red.), Wydawnictwo i D rukarnia UNI-DRUK, Poznań.
 • Zeidler P. (1991), Postmodernizm w świetle filozofii nauki, w: Postmodernizm w perspektywie filozoficzno-kulturoznawczej, A. Ziedler-Janiszewska (red.), Instytut Kultury, Warszawa.
 • Zybertowicz A. (1995), Przemoc i poznanie. Studium z nie-klasycznej socjologii wiedzy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171234977

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.