PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 269 Dziś i jutro polityki spójności w Unii Europejskiej | 197--211
Tytuł artykułu

Realizacja zasady partnerstwa na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego na poziomie regionu

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Implementation of the Partnership Principle within Human Capital Development Policies at the Regional Level
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W latach 2007-2013 Polska wdraża Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, jednego z instrumentów finansowych polityki spójności Unii Europejskiej. Program częściowo wdrażany jest na poziomie regionów przez instytucje publiczne wskazane przez samorządy województw, jednak kluczowe zasady wdrażania funduszu określane są na poziomie krajowym przez ministra rozwoju regionalnego. Wskazana sytuacja nasuwa pytanie o jakość systemu zarządzania, w szczególności o sposób realizacji zasady partnerstwa i współpracy, stanowiącej jedną z podstawowych metod wdrażania funduszy strukturalnych.(abstrakt oryginalny)
EN
In 2007-2013, Poland has been implementing the Human Capital Operational Programme co-financed with the European Social Fund, one of the financial instruments of EU cohesion policy. Among the areas of support there are such that enable financing some activities under the social policy. The programme is partially implemented at the regional level by public bodies, but the key principles of implementation of this fund are determined nationally by the minister of regional development. Such a situation determines the question on the management system quality, in particular on the implementation of the partnership principle, which is one of the basic principles of structural funds.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Barca F., An Agenda for a Reformed Cohesion Policy. A Place-based Approach to Meeting European Union Challenges and Expectations, Independent Report Prepared at the Request of Danuta Hübner, Commissioner for Regional Policy, 2009, http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/fu ture/pdf/report_barca_v0306.pdf.
 • Domański R.S., Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1993.
 • Jak wspierać skuteczne partnerstwa dotyczące gospodarowania programami w zakresie polityki spójności w oparciu o dobre praktyki z cyklu 2007-2013, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Bruksela 2009.
 • Kierunki działań na rzecz wzmocnienia partnerstwa w ramach POKL w latach 2011-2015, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2010.
 • Konkluzje prezydencji - Bruksela, 22 i 23 marca 2005 r., Rada Unii Europejskiej, Bruksela 2005.
 • Ocena realizacji zasady partnerstwa w ramach SPO RZL i PO KL, Kompania Dobrych Usług, Warszawa 2009.
 • Pietrzyk I., Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Sieczkowski P., Siła i znaczenie III sektora. Drugi raport z badania aktywności reprezentantów organizacji pozarządowych w Komitetach Monitorujących Programy Operacyjne perspektywy finansowej 2007-2013, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Warszawa 2010.
 • Witczak-Roszkowska D., Gąsiorowska E., Rola kapitału ludzkiego w kreowaniu gospodarki wiedzy, [w:] Polska gospodarka w UE. Innowacyjność, konkurencyjność, nowe wyzwania, Międzynarodowa Konferencja Młodych Ekonomistów, Gdańsk 2005.
 • Zasady powoływania Komitetu Monitorującego oraz Podkomitetów Monitorujących Program Operacyjny Kapitał Ludzki w latach 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.
 • Decyzja Rady Unii Europejskiej w sprawie strategicznych wytycznych Wspólnoty dla spójności, Rada Unii Europejskiej, Bruksela 2006.
 • Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komisja Europejska, Bruksela 2010.
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.
 • Regulamin Pracy Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki komponent regionalny dla województwa łódzkiego, Urząd Marszałkowski, Łódź 2008.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1081/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności.
 • Wniosek. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego, Komisja Europejska, Bruksela 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171234979

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.