PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 269 Dziś i jutro polityki spójności w Unii Europejskiej | 212--222
Tytuł artykułu

Rola polityki spójności w realizacji strategii Europa 2020

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Role of Cohesion Policy in the Realization of Europe 2020 strategy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W odpowiedzi na kryzys końca pierwszego 10-lecia XXI wieku i jego dotkliwe skutki dla gospodarek unijnych Komisja Europejska stworzyła strategię Europa 2020. Ma ona z powrotem wprowadzić UE na ścieżkę rozwoju, inteligentnego, zrównoważonego, sprzyjającego włączeniu społecznemu. Jaką rolę w realizacji ambitnych celów strategii obejmie polityka spójności, jedna z najważniejszych unijnych polityk? Jak będzie wyglądała polityka spójności po 2014 r.? W związku z wysokim stopniem formalizacji w obszarze wspólnotowych instytucji i udziałem w debacie 27 państw wypracowanie kompromisu wydaje się żmudne i bardzo odległe. Dodatkowym utrudnieniem będzie kryzys zadłużeniowy, który zaczyna docierać do kolejnych po Grecji krajów Unii. Już niedługo zdecyduje się, jak polityka spójności będzie realizować cele strategii Europa 2020 i czy uda się je osiągnąć.(abstrakt oryginalny)
EN
In response to the crisis of the end of the first decade of the 21st century and its severe consequences for the economies of the EU, the European Commission has developed Europe 2020 strategy. It is to get back the EU on the path of development which is smart, sustainable and conducive to social inclusion. What role in achieving the ambitious objectives of the strategy will the cohesion policy cover, one of the most important EU policies? How will cohesion policy look like after 2014? In connection with a high degree of formalization in the area of the Community institutions and the participation in the debate of 27 countries a compromise seems to be slow and very distant. An additional complication will be the debt crisis, which begins to reach other, after Greece, countries of the Union. "Tomorrow" it will be decided how the cohesion policy will pursue the objectives of Europe 2020 strategy and if that objectives can be achieved.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Europa 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komisja Europejska, Bruksela, 3.03.2010.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Wnioski z piątego sprawozdania w sprawie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej: przyszłość polityki spójności, Komisja Europejska, Bruksela, COM(2010) 642/3.
 • Konkluzje EUCO 13/10, Rada Europejska, Bruksela, 17.06.2010.
 • Monti M., 20 pytań do... Mario Montiego, "Forbes" 2011, nr 12.
 • Roczne sprawozdanie gospodarcze. Załącznik I: Sprawozdanie z postępu prac dotyczących strategii "Europa 2020", Komisja Europejska, Bruksela, 12.01.2011.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.
 • Wnioski z piątego sprawozdania w sprawie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej: przyszłość polityki spójności, Komisja Europejska, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Bruksela, COM(2010) 642/3.
 • http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/lewandowski/headlines/index_pl.htm.
 • http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/lewandowski/index_pl.htm.
 • http://ec.europa.eu/europe2020/index_pl.htm.
 • http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/1_pl_annexe_part1.pdf.
 • http://ec.europa.eu/europe2020/priorities/smart-growth/index_pl.htm.
 • http://ec.europa.eu/europe2020/reaching-the-goals/targets/index_pl.htm.
 • http://ec.europa.eu/europe2020/tools/flagship-initiatives/index_pl.htm.
 • http://ec.europa.eu/europe2020/tools/monitoring/annual_growth_survey_2011/index_pl.htm.
 • http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/99&format=HTML&aged=0&language=E N&guiLanguage=en.
 • http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/799&format=HTML&aged=0&language= PL&guiLanguage=fr.
 • http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/newsroom/detail_pl.cfm?id=52&lang=pl.
 • http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/policy/future/index_pl.htm.
 • http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/policy/future/eu2020_pl.htm.
 • http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/policy/impact/index_pl.htm.
 • http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2014/proposals/presentation_fin al_pl.pdf.
 • http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0553:pl:NOT.
 • http://finanse.wnp.pl/polski-pomysl-w-budzecie-unii-na-lata-2014-2020,151369_1_0_0.html.
 • http://www.cpe.gov.pl/pliki/905-wyklad-otwarty-29.pdf.
 • http://www.danuta-hubner.pl/news-281-profesor-danuta-hubner-w-sejmowej-komisji-do-spraw-uniieuropejskiej- o-przyszlosc-polityki-spojnosci-po-2013-roku..html.
 • http://www.euractiv.pl/prezydencja/artykul/instrumenty-rozwoju-w-polityce-spojnoci-po-2013-r-003045.
 • http://www.forbes.pl/artykuly/sekcje/wydarzenia/budzet-ue-na-lata-2014-20-ponad-970-mld-euro,16676,2.
 • http://www.kujawsko-pomorskie.pl/planowanie/downloads/pstrateg/FRR/2.pdf.
 • http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/wspolpraca-polska-ue/inicjatywy-na-szczeblu-unijnym-w-obszarzebadan- naukowych/strategia-ue-2020.
 • http://www.urbanistyka.info/content/pierwsze-ramy-prawne-dla-polityki-sp jno ci-po- 2013-r.
 • http://wyborcza.biz/biznes/1,100969,9964948,Bienkowska__dzieki_polityce_spojnosci_UE_rozwija_sie.html.
 • http://wyborcza.biz/biznes/1,100969,10361170,UE__376_mld_euro_na_realizacje_polityki_spojnosci.html.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171234985

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.