PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr 1 (33) | 37--57
Tytuł artykułu

Wieloletnie planowanie finansowe a funkcjonowanie budżetu zadaniowego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Multiannual Financial Planning and Performance-Based Budget
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest próba oceny możliwości tkwiących w wieloletnim planowaniu finansowym z punktu widzenia rocznego planowania budżetu państwa w układzie zadaniowym. Zbadana zostanie trafność prognoz budżetowych w Polsce w zakresie dochodów ogółem, dochodów podatkowych, jak też trafność podstawowych założeń makroekonomicznych przyjmowanych przy budowie budżetu państwa. Kwestia oszacowania przyszłych dochodów budżetu państwa jest na tyle ważna, że możliwości skutecznego wykorzystania metody budżetu zadaniowego są w znacznym stopniu uzależnione od stabilności zasilania w środki budżetowe podmiotów realizujących zadania publiczne. (fragment tekstu)
EN
This paper discusses the links between long-term financial planning and performance-based budgeting and assesses the beneficial effect that extension of financial period can produce. The article begins with presenting the rationale and advantages behind introduction of multiannual budget planning. In the second part the author looks at the legal framework for multiannual financial planning in Poland. Next, the connection between performance-based budgeting and multiannual financial plans and the strengths of the latter are covered. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
37--57
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Ł. Hardt, M. de Jong, Budżet zadaniowy jako narzędzie poprawy jakości rządzenia w Polsce, program "Sprawne państwo", Ernst&Young, Warszawa 2011.
 • I. Hawkesworth, L. Trapp, D.F. Nielsen, Performance Budgeting in Poland: An OECD Review, "OECD Journal on Budgeting" 2011, Vol. 1.
 • Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu, S. Owsiak (red.), PWE, Warszawa 2011.
 • Strategia lizbońska - droga do sukcesu zjednoczonej Europy, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa, maj 2002 r.
 • P. A. Vito, The Essentials of a Planning-Programming-Budgeting System, RAND Corporation, Document Number: P-4124; 1969.
 • Wdrażanie budżetu zadaniowego, M. Postuła, P. Perczyński (red.), Ministerstwo Finansów, Warszawa 2009.
 • Ustawa z 5 stycznia 1991 r. - Prawo budżetowe, Dz.U. nr 4, poz. 18.
 • Ustawa z 26 sierpnia 1998 r. o finansach publicznych, Dz.U. nr 155, poz. 1014.
 • Ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 r., Dz.U. 2005 nr 249, poz. 2103.
 • Ustawa z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Dz.U. nr 227, poz. 1658 ze zm.: z 2007 r. nr 140, poz. 984; z 2009 r. nr 84, poz. 712; nr 157, poz. 1241; z 2011 r. nr 279, poz. 1644.
 • Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. nr 157, poz. 1240.
 • Traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej podpisany przez Polskę 2 marca 2012 r.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1466/97 z 7 lipca 1997 r. w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych, Dz. Urz. WE L 209 z 2 sierpnia 1997 r., s. 1; Dz. Urz. UE, polskie wydanie specjalne, 2004, rozdz. 10, t. 1, s. 84, ze zm.).
 • Ustawa budżetowa na rok 2013. Uzasadnienie, t. I, Rada Ministrów, Warszawa, wrzesień 2012.
 • Uchwała nr 71 Rady Ministrów z 8 maja 2012 r. w sprawie aktualizacji "Wieloletniego planu finansowego państwa na lata 2012-2015", M.P. z 14 maja 2012 r.
 • "Informacja o przebiegu wykonania «Wieloletniego planu finansowego państwa 2011-2014»", Rada Ministrów, Warszawa, maj 2012.
 • Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego «Perspektywy finansowe na lata 2007-2013», Komisja Wspólnot Europejskich Bruksela, 14 lipca 2004 r., C0M(2004) 487.
 • "Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa strategia rozwoju kraju (projekt)", Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa, 17 listopada 2011 r.
 • "Strategia rozwoju kraju 2007-2015", Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, listopad 2006 r.
 • "Strategia rozwoju kraju 2020 - Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo" przyjęta 25 września 2012 r. przez Radę Ministrów.
 • "Strategia rozwoju kraju 2007-2015", Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, listopad 2006 r.
 • "Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu", Komisja Europejska, Bruksela, 3 marca 2010 r., COM (2010) 2020.
 • "Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2013-2016", Ministerstwo Finansów, Warszawa, wrzesień 2012 r.
 • "Wieloletni plan finansowy państwa 2011-2014", Rada Ministrów, Warszawa, kwiecień 2011 r.
 • Wzorce budżetów zadaniowych, rozwiązania zagraniczne na przykładzie Finlandii, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2009, http://www.mofnet.gov.pl/_files_/bu- dzet_zadaniowy/aktualnosci/wizyta_studyjna-helsinki_c_18-12-2009.pdf.
 • Wzorce budżetów zadaniowych, rozwiązania zagraniczne na przykładzie Norwegii, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2008.
 • Wzorce budżetów zadaniowych, rozwiązania zagraniczne na przykładzie Wielkiej Brytanii, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2009, http://www.mofnet.gov.pl/_ files_/budzet_zadaniowy/aktualnosci/anglia_14-08-200909.pdf.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171235017

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.