PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 1(10) | 17--47
Tytuł artykułu

Obowiązki władz oraz ludności w zakresie ochrony przeciwpożarowej na ziemiach polskich zaboru austriackiego w latach 1891 - 1918

Warianty tytułu
Duties of Authorities and People in the Scope of Anti-fire Protection at the Polish Territories Annexed by the Austrians in the Years 1891 - 1918
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie obowiązków władz i ludności oraz przedstawienie wzajemnych relacji zachodzących między nimi w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej na ziemiach polskich zaboru austriackiego. Obowiązki te, w perspektywie historycznej rozkładały się bardzo różnie. (...) Zasadniczym celem niniejszego artykułu jest więc omówienie zadań poszczególnych organów w tej dziedzinie, z ukazaniem zadań mieszkańców, ponieważ ich roli w kwestii ochrony przeciwpożarowej nie można pominąć. Opracowanie podzielone zostało na 8 części, z których pierwsza pełni rolę wstępu i ukazuje cel artykułu, druga przedstawia genezę ustawy, trzecia natomiast określa jej zakres przedmiotowy i systematykę. W części czwartej, piątej i szóstej omówiona została rola i zadania w dziedzinie przeciwpożarowej odpowiednio gmin, straży policyjnej oraz ludności, a dwie ostatnie części poświęcone zostały nadzorowi, przepisom karnym (część siódma) oraz sposobowi wdrożenia w życie ustawy (część ósma). (fragment tekstu)
EN
The article "Duties of authorities and people in the scope of anti-fire protection at the Polish territories annexed by the Austrians in the years 1891 - 1918", is an effort to show duties in the field of anti-fire protec-tion of various subjects, among others people in relation with the earlier periods. Historically speaking about the matter, these duties shaped variously. In the period before the annexation, they were charged mainly on popula-tion of towns and country communes, however in the autonomy period of Galicia, particularly on grounds of act of 10 February 1891 on fire police for towns and little towns97 there took place a very essential change. The act revaluated the previous anti-fire legislation, transferring the centre of weight from the population to the municipal and communal authorities. Since then the anti-fire protection became the subject of interest of the state and local autonomic authorities, however the role of the population became limited to giving help to the professional rescue service and ex-pressed itself in making accessible wells, pools, ponds, etc. The discussed act registered the anti-fire protection to own tasks of the commune, imposing a series of duties on them. The following ones were counted to the basic duties: prevention of fire, equipping fire bri-gades in anti-fire tools, used by the whole commune, ensuring adequate reserves of water, establishing the anti-fire brigades and inspiring to cre-ate voluntary anti-fire brigades. On ground of the act from 1891 the anti-fire brigades became institutions of law, had the character of associations and establishing them became duty of the communes. An instrument, which served for realisation of these and similar targets was an anti-fire regulation, passed by the commune councils and approved by the county department. Direct supervision over the anti-fire protection was entrusted by the act to the county department, whereas the chief supervision was discharged by the State Department. Implementation of the act met many obstacles, which was manifested by circulars and regulations of the State Department, directed to the communes and county departments. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
17--47
Opis fizyczny
Twórcy
 • Urząd Gminy Niebylec
Bibliografia
 • J.R. Kasparek, Zbiór ustaw i rozporządzeń administracyjnych w Królestwie Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim, Lwów 1885, t. III, s. 2545-2567.
 • A. Chmiel, Obrona ogniowa w Krakowie przed stu laty, [w:] Jubileuszowa księga pamiątkowa krakowskich straży pożarnych 1873 - 1925, AP w Krakowie, sygn. 4688, s. 28.
 • J. Piwocki (red.), Zbiór ustaw i rozporządzeń administracyjnych, Lwów 1889 - 1907, t. I, 1899, s. 648.
 • J. Bardach (red.), Historia państwa i prawa Polski, Warszawa 1982, t. IV, s. 264
 • M. Hładij, D. Malec, J. Malec, Z. Zarzycki, Historia administracji wybór źródeł, pod red. Jerzego Malca, Kraków 2002, s. 100,
 • D. Janicka, Ustrój administracji w nowożytnej Europie zarys wykładu, Toruń 2002, s. 127.
 • E. Klein, Powszechna historia państwa i prawa, Kolonia Limited 2004, s. 616.
 • J.R. Kasparek, Zbiór ustaw i rozporządzeń administracyjnych w Królestwie Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim, t. IV, Lwów 1889, s. 3945
 • K. Koranyi, Powszechna historia państwa i prawa, Warszawa 1967, t. IV, s. 323.
 • W. Eminowicz, Policja ogniowa u nas i za granicą, Lwów 1878, s. 9.
 • S. Grodziski, Sejm Krajowy Galicyjski 1861 - 1914, Warszawa 1993, s. 83
 • T. Maciejewski, Historia administracji, Warszawa 2006, s. 228.
 • M. Kallas, M. Krzymkowski, Historia ustroju i prawa w Polsce 1772/1795 - 1918, wybór źródeł, Warszawa 2006, s. 230
 • H. Izdebski, Historia administracji, Warszawa 1997, s. 148.
 • A. Doerman, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych w Krakowie 1861 - 1911. Księga Pamiątkowa Półwiekowej Działalności, Kraków 1911, s. 151.
 • J. Karpiniec, Ilość osad miejskich byłej Galicji podział ich na miasta i miasteczka, [w:] Roczniki dziejów społecznych i gospodarczych, t. II, Lwów 1935, s. 2 i n.
 • G. Górski, Historia administracji, Warszawa 2002, s. 201.
 • W. Ćwik, W. Mróz, A. Witkowski, Administracja w systemie ustrojowym Polski do 1939 r., pod red. W. Ćwika, Przemyśl 1997, s. 135.
 • A. Korobowicz, W. Witkowski, Historia ustroju i prawa polskiego 1772 - 1918, Zakamycze 2002, s. 270
 • W. Witkowski, Historia administracji w Polsce 1764 - 1989, Warszawa 2007, s. 218.
 • W.K. Kumaniecki, B. Wasiutyński, J. Panejko, Polskie prawo administracyjne w zarysie, Kraków 1924, s. 420.
 • F. Koneczny, Dzieje administracji w Polsce, Wilno 1924, s. 307-308.
 • W. Pilawski, Umundurowanie straży pożarnych 1887 - 1982, Warszawa 1994, s. 32.
 • J.R. Kasparek, Zbiór ustaw i rozporządzeń administracyjnych, wyd. II , t. I, Lwów 1909, s. 185
 • R. Łaszewski, S. Salmonowicz, Historia ustroju Polski, Toruń 1998, s. 127.
 • J. Budziak, Zarys dziejów straży pożarnych w Zagórzu (1886 - 1986), DN-8, z. 869/88, W-6/78, s. 6.
 • J. Gacek, Policja miejska w Rzeszowie w okresie autonomii Galicji, Rzeszów 1995, s. 36.
 • J. Ciągwa, A. Lityński, Teksty źródłowe z historii państwa i prawa Polski (1864 - 1914), Katowice 1974, s. 37.
 • T. Rutowski, Klęski elementarne w Galicji, Lwów 1909, s. 46.
 • S. Szczepanowski, Nędza w Galicji w cyfrach i program energicznego rozwoju gospodarstwa krajowego, Lwów 1888
 • Fr. Bujak, Galicja, t. I: Kraj, Ludność, Społeczeństwo, Rolnictwo, Lwów 1908.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171235037

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.