PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 267, t. 1 Handel i inwestycje w semiglobalnym otoczeniu | 11--24
Tytuł artykułu

Handel wewnątrzgałęziowy państw Grupy Wyszehradzkiej na przykładzie przemysłu motoryzacyjnego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Intra-Industry Trade of the Visegrad Countries: The Case of Automotive Industry
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest przedstawienie zmian w handlu wewnątrzgałęziowym wyrobami przemysłu motoryzacyjnego czterech państw Grupy Wyszehradzkiej (Czech, Polski, Słowacji i Węgier) w latach 2000-2010. Dynamiczny rozwój przemysłu motoryzacyjnego w tych krajach przyczyniał się do zmiany struktury handlu, a szczególnie do wzrostu intensywności wymiany wewnątrzgałęziowej tymi wyrobami. Zmiany wskaźników IIT zaprezentowano w ujęciu zarówno geograficznym (uwzględniając główne grupy partnerów handlowych), jak i w towarowym (w podziale na pojazdy mechaniczne oraz części i akcesoria). Szczególna uwaga została skupiona na zmianach struktury IIT dla wyrobów motoryzacyjnych. Wzrost znaczenia handlu wewnątrzgałęziowego pionowego niskiej jakości w grupie pojazdów mechanicznych oraz pionowego wysokiej jakości w grupie części i akcesoriów był efektem postępującej specjalizacji analizowanych krajów w produkcji i eksporcie małych samochodów.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper investigates the development of the intra-industry trade (IIT) in automotive trade of four Visegrad Countries (the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia) in the period 2000-2009. Rapid growth of the automotive trade in those countries influenced changes of trade pattern, especially an increase of the IIT intensity. Changes of IIT indices are presented in the automotive trade (divided into motor vehicles trade and parts and accessories trade) of the analysed countries with their major trading group partners. A special attention is paid to changes of the IIT pattern for the automotive industry. An increase of vertical IIT low quality for motor vehicles and an increase of vertical IIT high quality for parts and accessories resulted mainly from the specialisation of those countries in the individual kind of automotive output (e.g. in small cars).(original abstract)
Twórcy
 • Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Ambroziak Ł. i in., Zmiany konkurencyjności przemysłu motoryzacyjnego Czech, Polski, Słowacji i Węgier w latach 2000-2009, Studia i Materiały, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2011.
 • Ambroziak Ł., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w przemyśle motoryzacyjnym nowych państw członkowskich UE - stan i perspektywy rozwoju, [w:] Inwestycje zagraniczne w Polsce. Raport roczny, red. J. Chojna, Warszawa 2009.
 • Ambroziak Ł., FDI and intra-industry trade: theory and empirical evidence from the visegrad countries, "The International Journal of Economics and Business Research" 2012, vol. 4.
 • Ambroziak Ł., Przemysł motoryzacyjny nowych państw członkowskich UE - czy koniec złotego okresu?, "Wspólnoty Europejskie" 2009, nr 1.
 • Azhar A.K.M., Elliott R.J.R, On the measurement of product quality in intra-industry trade, "Review of World Economics" 2006, vol. 142(3), s. 476-495.
 • Balassa B.B., Tariff reductions and trade in manufactures among industrial countries, "American Economic
 • Review" 1966, vol. 56 (3).
 • Caetano J., Galego A., In Search for Determinants of Intra-Industry Trade within an Enlarged Europe, Economics Working Papers 2/2006, University of Évora, Department of Economics.
 • Černoša S., Horizontal and Vertical Intra-Industry Trade between the Former CEFTA, 2007.
 • Cheng L., Kierzkowski H. (red.), Global Production Networks and Trade in East Asia, Kluwer Academic Publishers, Boston 2001.
 • Czarny E., Problem agregacji w teorii handlu wewnątrzgałęziowego oraz badaniach empirycznych, "Bank i Kredyt" 2003, nr 3.
 • Czarny E., Śledziewska K., Poland's Intra-Industry Trade with the European Union in years 1999- -2007, [w:] Poland. Competitiveness Report 2009. Focus on Human Resources, M.A. Weresa (red.), World Economy Research Institute, Warsaw School of Economics,Warszawa 2009.
 • Dixit A.K., Norman V., Theory of International Trade, Cambridge University Press, Cambridge, Mass 1980.
 • Falvey R., Commercial policy and intra- industry trade, "Journal of International Economics" 1981, vol. 11.
 • Falvey R., Kierzkowski H., Product Quality, Intra-Industry Trade and (Im)Perfect Competition, [w:] Protection and Competition in International Trade, H. Kierzkowski (red.), Basil-Blackwell, 1987.
 • Finger J.M., Trade overlap and intra-industry trade, "Economic Inquiry" 1975, vol. 13, no 4.
 • Flam H., Helpman E., Vertical product differentiation and north-south trade, "American Economic Review" 1987, vol. 77.
 • Fontagné L., Freudenberg M., Intra-industry trade: methodological issues reconsidered, CEPII Document de Travail, nr 97-01, Paris 1997.
 • Fragmentation: New Production Patterns in the World Economy, red. S. Arndt, H. Kierzkowski, Oxford University Press, Oxford 2001.
 • Gabrisch H., Vertical intra-industry trade between EU and Accession Countries, IHW-Discussion Paper, no. 12, July 2006.
 • Greenaway D., Hine R.C., Milner C., Country-specific factors and pattern of horizontal and vertical intra-industry trade in the UK, "Weltwirtschaftliches Archiv" 1994, vol. 130.
 • Grubel H.G., Intra-industry specialization and the pattern of trade, "Canadian Journal of Economics and Political Science" 1967, vol. 33, August.
 • Grubel H.G., Lloyd P.J., Intra-Industry Trade: the Theory and Measurmement of Intra-Industry Trade in Differentiated Products, Macmillan, London 1975.
 • Helpman E., International trade in the presence of product differentiation, economies of scale and monopolistic competition: a Chamberlin-Hecksher-Ohlin approach, "Journal of International Economics" 1981, vol. 11 (3).
 • Jones R.W., Kierzkowski H., The Role of Services in Production and International Trade: A Theoretical Framework, [w:] R.W. Jones, A.O. Krueger i in., The Political Economy of International Trade, Blackwell, Oxford 1990.
 • Kawecka-Wyrzykowska E., Evolving pattern of intra-industry trade specialization of the new Member States (NMS) of the EU: the case of automotive industry, "European Economy. Economic Papers" no. 364, March 2009.
 • Krugman P.R., Increasing returns, monopolistic competition, and international trade, "Journal of International Economics" 1979, no. 9.
 • Krugman P.R., Scale economies, product differentiation, and the pattern of trade, "American Economic Review" 1980, vol. 70.
 • Lancaster K., Intra-industry trade under perfect monopolistic competition, "Journal of International Economics" 1980, vol. 10 (2).
 • Lipsey R., Review of Grubel and Lloyd (1975), "Journal of International Economics" 1976, no. 6.
 • Molendowski E., Liberalizacja wymiany handlowej krajów Europy Środkowowschodniej w okresie transformacji ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń krajów CEFTA, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2007. Shaked A., Sutton J., Natural Oligopolies and International Trade, [w:] Models of Trade in Differentiated Goods, H. Kierzkowski (red.), Discussion Papers in International Economics, Graduate Institute of International Studies, Genewa 1984.
 • Verdoorn P.J., The Intra-Block Trade of Benelux, [w:] Economic Consequences of the Size of Nations, E.A.G. Robinson (red.), Macmillan, London 1960.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171235061

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.