PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 1(10) | 109--133
Tytuł artykułu

Skarga sądowoadministracyjna na zarządzenie zastępcze stwierdzające wygaśnięcie mandatu radnego

Warianty tytułu
Court-administrative Compliant on Substituting Management Ascertaining of Termination of a Councillor's Tenure
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zgodnie z przepisami wygaśnięcie mandatu radnego stwierdza rada gminy w drodze uchwały. W przypadku braku takiej uchwały rady, wojewoda wzywa ją do uchwalenia aktu w terminie 30 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu oraz po powiadomieniu ministra właściwego do spraw administracji publicznej, wojewoda wydaje zarządzenie zastępcze. Autor rozważa kwestię dopuszczalności skargi do sądu administracyjnego w sprawie zaskarżenia zarządzenia zastępczego stwierdzającego wygaśnięcie mandatu radnego.
EN
The author considers a question of permissibility of a complaint to an administrative court on acts, the subject of which is certifying of termination of a councillor's tenure. Cases, in which termination is ascertained by an adequate organ constituting territorial self-government units, were treated separately and when it is done by a substituting ruling by the Voievode as a supervision organ. In this last case an importance of a judgement of the Constitutional Tribunal was emphasised of 17 July 2007 P 19/04, in which unconstitutionality was stated of art.98a ust.3 of act on the communal self-government in he scope in which a councillor's complaint on substitution management of the Voievode ascertaining termination of his tenure would be inadmissible. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
109--133
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Bibliografia
 • M. Bogusz, Podstawy zaskarżenia i wzruszenia uchwały organu gminy w trybie art. 101 ustawy o samorządzie terytorialnym, Państwo i Prawo 1994, z. 12, s. 64 i n.
 • A. Agopszowicz, Z. Gilowska, Ustawa o samorządzie terytorialnym. Komentarz, Warszawa 1997, s. 450.
 • Z. Leoński, Glosa do postanowienia NSA z dnia 20 lutego 1992 r., SA/Po 1544/91, Samorząd Terytorialny 1992, nr 12, s. 68.
 • P. Radzewicz, W sprawie art. 101 ustawy o samorządzie gminnym, Biuletyn Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu. Ekspertyzy i opinie prawne 6 (36) /99, www.biurose.sejm.gov.pl/biuletyn/beiop36.htm
 • Z. Sypniewski, M. Szewczyk, Status prawny radnego, ZCO, Zielona Góra 1999, s. 45-46.
 • Z. Zell, Interesy prawne radnych. Prawo - Doświadczenia (Polska - Europa - USA), ZCO, Zielona Góra 2003, s. 127-128.
 • B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Zakamycze 2006, s. 234.
 • M. Kulesza, Interes prawny, Wspólnota 2002, nr 7.
 • A. Kisielewicz, Skarga na akt organu gminy w trybie art. 101 ustawy o samorządzie gminnym w świetle orzecznictwa sądowego, Samorząd Terytorialny 2003, nr 10, s. 56.
 • P. Chmielnicki (red.), Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym, WP LexisNexis, Warszawa 2004, s. 581.
 • T. Woś, Postępowanie sądowoadministracyjne, Warszawa1999, s. 116
 • G. Jyż, Nadzór nad działalnością gminną, [w:] A. Szewc (red.), Samorząd gminny. Komentarz, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2005, s. 475.
 • B. Szumacher, Zaskarżenie uchwały organu gminy, www.serwissamorzadwy.pl.
 • T. Woś, Glosa do wyroku SN z dnia 26 czerwca 1992 r., III ARN 31/92, Państwo i Prawo 1995, nr 2, s. 108.
 • B. Dolnicki, Nadzór nad samorządem terytorialnym, Katowice 1993, s. 140.
 • B. Dolnicki, Samorząd Terytorialny, Zakamycze 2003, s. 257-259
 • W. Kisiel, Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce, WP LexisNexis, Warszawa 2003, s. 62-63 i 230-231
 • Z. Leoński, Samorząd terytorialny w RP, C. H. Beck, Warszawa 2002, s. 178 i n.
 • J. P. Tarno (red.), Samorząd terytorialny w Polsce, WP LexisNexis, Warszawa 2004, s. 252-254.
 • D. Kurzyna-Chmiel, Nadzór wojewody nad samorządem terytorialnym, Bielsko-Biała 2003, s. 36.
 • B. Dolnicki, Klasyfikacja środków nadzorczych nad samorządem terytorialnym w ustawodawstwie polskim, Samorząd Terytorialny 1997, nr 6, s. 45 i n.
 • M. Miemiec, Nadzór nad działalnością samorządu terytorialnego, [w:] A. Błaś (red.), Studia nad samorządem terytorialnym, Kolonia lImited, Wrocław 2002, s. 281.
 • J. Storczyński, Nadzór regionalnej izby obrachunkowej nad samorządem terytorialnym, OW Branta, Bydgoszcz - Chorzów 2006, s. 151.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171235077

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.