PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 267, t. 2 Handel i inwestycje w semiglobalnym otoczeniu | 106--121
Tytuł artykułu

Główne tendencje w handlu zagranicznym Nowych Państw Członkowskich (UE-10) wynikające z akcesji do UE

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Main Trends in Foreign trade of New Member States (EU-10) Resulting from the Accession to the EU
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Akcesja do Unii Europejskiej oznaczała dla wszystkich Nowych Państw Członkowskich (UE-10) istotną zmianę wcześniej obowiązujących zasad i warunków wymiany handlowej we wszystkich relacjach. Opracowanie jest próbą weryfikacji hipotezy, że zmiany te miały znaczący wpływ na kształtowanie się strumieni handlu w latach 2004-2010, w porównaniu z okresem przedakcesyjnym. Analizując dostępne dane statystyczne, wykazano, że w największym zakresie przekształcenia dotyczyły handlu wzajemnego tych krajów, w tym zwłaszcza artykułami rolno-spożywczymi. Badanie wykazało też, że w analizowanym okresie we wszystkich krajach UE-10 wzrósł wskaźnik udziału handlu wewnątrzgałęziowego, chociaż nadal pozostaje on na relatywnie niskim poziomie.(abstrakt oryginalny)
EN
The accession to the EU meant for all New Member States (EU-10) a significant change of the previously binding principles and conditions of trade exchange in all relations. The study is an attempt to verify the hypothesis that these changes had a significant impact on the development of trade flows in the years 2004-2010 compared to the pre-accession period. The analysis of the available statistical data shows to the greatest extent the transformations related to reciprocal trade of examined countries, in particular trade in processed agricultural products. In addition, the analysis also shows that in the analysed period the share of intra-industry trade index increased in all EU-10 countries, although it still remains on a relatively low level.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Ambroziak A., Kawecka-Wyrzykowska E., Traktatowe stosunki handlowe Wspólnoty Europejskiej z krajami trzecimi, [w:] Unia Europejska, t. I, red. E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec, IKiCHZ, Warszawa 2004.
 • Cieślik A., Handel wewnątrzgałęziowy Polski z Unią Europejską. Stan obecny i perspektywy, [w:] Od liberalizacji do integracji Polski z Unią Europejską. Mechanizmy i skutki gospodarcze, red. J.J. Michałek, W. Siwiński, M. Socha, PWN, Warszawa 2003.
 • Czarny E., Teoria i praktyka handlu wewnątrzgałęziowego, SGH, Warszawa 2002.
 • Czarny E., Śledziewska K., Polska w handlu światowym, PWE, Warszawa 2009.
 • Członkostwo Polski w Unii Europejskiej - na jakich zasadach?, UKIE, Warszawa 2003.
 • Enlargement, Two Years After - An Economic Evaluation, "European Economy", May 2006, no. 24.
 • Kaliszuk E., Zmiana w polityce handlowej UE - biznes ponad sentymenty?, "Wspólnoty Europejskie" 2006, nr 12.
 • Kaliszuk E., Błaszczuk M., Mroczek W., Przystupa J., Władyniak A., Analiza konsekwencji członkostwa dla wymiany handlowej, [w:] Polska w Unii Europejskiej - doświadczenia pierwszego roku członkostwa, red. R. Hykawy, UKIE, Warszawa 2005.
 • Kaliszuk E., Synowiec E., Wspólna polityka handlowa, [w:] Unia Europejska. Przygotowania Polski do członkostwa, red. E. Kawecka-Wyrzykowska, IKCHZ, Warszawa 2001.
 • Kawecka-Wyrzykowska E., Dostosowania Polski do wymogów wspólnej polityki handlowej przed akcesją, [w:] Polska w Unii Europejskiej, red. E. Kawecka-Wyrzykowska, IKCHZ, Warszawa 2004.
 • Kawecka-Wyrzykowska E., Skutki przyjęcia przez Polskę wspólnej polityki handlowej UE, [w:] Polska w Unii Europejskiej, red. E. Kawecka-Wyrzykowska, IKCHZ, Warszawa 2004.
 • Kawecka-Wyrzykowska E., Błaszczuk M., Kopeć U., The progress of integration of the countries of Central and Eastern Europe with the European Union, [w:] New Europe - Report on Transformation, XV Economic Forum, Krynica - Poland 2005.
 • Kawecka-Wyrzykowska E., Freyberg E., Rotfeld A.D., The international cooperation, economic integration and foreign policy of Central and Eastern European countries, [w:] New Europe - Report on Transformation, XVI Economic Forum, Krynica - Poland 2006.
 • Latoszek E., Wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej i jej skutki dla polskiego handlu zagranicznego w warunkach pełnego członkostwa w UE, [w:] Polska w Unii Europejskiej - uwarunkowania i możliwości rozwoju po 2004 roku, red. G. Wojtkowska-Łodej, SGH, Warszawa 2003.
 • Matkowski Z. i in., The economic situation and the progress of market reforms, [w:] New Europe - Report on Transformation, XV Economic Forum, Krynica - Poland 2005.
 • Michałowska-Gorywoda K., Ramy prawno-instytucjonalne zewnętrznych stosunków gospodarczych UE, [w:] Integracja europejska, red. J. Barcz, E. Kawecka-Wyrzykowska, K. Michałowska-Gorywoda, Wolters Kluwer, Warszawa 2006.
 • Miklaszewski S., Zagraniczna polityka handlowa Unii Europejskiej, MWSE, Tarnów 2005.
 • Misala J., Wymiana międzynarodowa i gospodarka światowa. Teoria i mechanizmy funkcjonowania, SGH, Warszawa 2005.
 • Misala J., Pluciński E.M., Handel wewnątrzgałęziowy. Teoria i praktyka, Elipsa, Warszawa 2000.
 • Molendowski E., Liberalizacja wymiany handlowej krajów Europy Środkowowschodniej w okresie transformacji (ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń krajów CEFTA), Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2007.
 • Molendowski E., Dylematy rozwoju gospodarczego krajów postsocjalistycznych, [w:] Kraje rozwijające się w światowym systemie gospodarczym, red. S. Miklaszewski, Difin, Warszawa 2007.
 • Molendowski E., Handel zagraniczny krajów CEFTA w pierwszych latach członkostwa w Unii Europejskiej, [w:] Społeczna gospodarka rynkowa. W poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego krajów postsocjalistycznych, red. S. Lis, Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 4, Wydawnictwo UE, Kraków 2009.
 • Molendowski E., Globalny kryzys finansowo-gospodarczy - skutki i metody łagodzenia w Nowych Państwach Członkowskich UE, [w:] Natura i różnorodność przebiegu światowego kryzysu gospodarczego, red. S. Miklaszewski, J. Garlińska-Bielawska, J. Pera, Difin, Warszawa 2011.
 • Molendowski E., Polan W., Handel wewnątrzgałęziowy nowych państw - przed i po akcesji, "Wspólnoty Europejskie" 2009, nr 4.
 • Mroczek W., Wzajemny handel krajów Unii Europejskiej, "Wspólnoty Europejskie" 2009, nr 4.
 • Paszyński M., Zewnętrzne uwarunkowania polityki gospodarczej, [w:] Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2005-2006, IKCHZ, Warszawa 2006.
 • Płowiec U., Unia Europejska a Polska, Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości, Warszawa 2002.
 • Tendera-Właszczuk H. (red.), Wyniki negocjacji akcesyjnych nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 • The Generalized System of Preferences of the European Community, "Europe Information, External Relations", February 1981, no. 51.
 • Trade Policy Review - European Communities, WTO, Report of the Secretariat (WT/TPR/S/136, 23.06.2004).
 • Trzy lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Bilans korzyści i kosztów społeczno-gospodarczych związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej - Polska na tle regionu, UKIE, Warszawa 2007.
 • Udział Polski w jednolitym rynku - korzyści i koszty dla poszczególnych sektorów, UKIE, Warszawa 2003.
 • Zielińska-Głębocka A., Handel krajów uprzemysłowionych w świetle teorii handlu międzynarodowego, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1996. PN
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171235119

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.