PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 267, t. 2 Handel i inwestycje w semiglobalnym otoczeniu | 262--269
Tytuł artykułu

Konkurencyjność rozwoju gospodarki w procesie globalnej konkurencji i internacjonalizacji

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Competitiveness of the Development of Economy in the Process of Global Competition and Internationalization
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W ostatnich pięćdziesięciu latach teoria ekonomiczna dostrzegała kwestie spowodowane zawodnością państwa, wynikające tylko z oddziaływania czynników wewnętrznych, np. szkoła wyboru publicznego i internacjonalizacja. Podejście to ignoruje istnienie czynników zewnętrznych, które wpływają na politykę państw. Zewnętrznie indukowane ograniczenia są kształtowane przez wzrastającą internacjonalizację podczas kilku dziesięcioleci, rynki kapitału i technologii, z jednej strony, oraz wzrost siły gospodarczej modeli M.E. Portera, teorii J.H. Dunninga i B. Balassy. Zewnętrzne ograniczenia powodują stopniowe zmniejszanie zdolności państw narodowych do realizowania niezależnych polityk gospodarczych. Niekorzystnie oddziałuje to na politykę budżetową, politykę monetarną i polityki wymiany, jak również na polityki strukturalne, makroekonomiczne. Pokrótce, przestrzeń dla działań i skuteczności tych polityk stopniowo zmniejsza się.(abstrakt oryginalny)
EN
During the last fifty years the economic theory has seen the problems caused by the government failure resulting from the influence of internal factors, e.g. the public choice school and internalization. This approach ignores the existence of external factors that affect states politics. Externally induced constraints are shaped by the increasing internationalization during several decades, capital and technology markets, on the one hand, and the rise of economic power of model of M.E. Porter, theory of J.H. Dunning and B. Balassa. External constraints induce gradual decrease in nation states capability to pursue independent economic policies. This decrease adversely affects budgetary policy, monetary and foreign exchange policies as well as structural and macroeconomic policies. In short, the room for action and for efficacy of these policies is gradually narrowed.(original abstract)
Twórcy
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
  • Balassa B., A stages approach to comparative advantage, [w:] Economic Growth and Resources, red. J. Adelman, Macmillan Press Ltd., London 1979.
  • Bieńkowski W., Reagonomika i jej wpływ na konkurencyjność gospodarki amerykańskiej, PWN, Warszawa 1995.
  • Gorynia M., Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007.
  • Lubiński M., Konkurencyjność gospodarki czy przedsiębiorstwa?, "Gospodarka Narodowa" 1995, nr 6.
  • Porter M.E., The competitive advantage of nations, "Harvard Business Review" 1990, March-April.
  • Siebert H., The Paradigm of Locational Competition, Kiel Institute of World Economics, "Kiel Discussion Papers" 2000, no. 367.
  • Sporek T., Klastry, parki narodowe, inkubatory przedsiębiorczości, centra doskonałości formami współczesnej polityki innowacyjnej w regionie, [w:] Wiedza i innowacje w rozwoju polskich regionów: siły motoryczne i bariery, red. S. Pangsy-Kania, Wyd. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007.
  • Tezuka H., Success as the source of failure? Competition and cooperation in the Japanese economy, "Sloan Management Review" 1997, no. 4.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171235175

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.