PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 267, t. 2 Handel i inwestycje w semiglobalnym otoczeniu | 318--330
Tytuł artykułu

Analiza postaw przedsiębiorczych w sektorze MŚP na Podkarpaciu (w świetle wyników badań ankietowych)

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Analysis of Self-Starter Attitude in SME'S Sector in Podkarpacie Region (in the Light of Poll Results)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł poświęcony jest analizie przedsiębiorczości w sektorze MŚP. W pierwszej części opracowania omówiono teoretyczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości opisywane w literaturze, specyfikę funkcjonowania sektora MŚP oraz istotę postaw przedsiębiorczych. Następnie podjęto próbę diagnozy i analizy postaw przedsiębiorczych właścicieli firm z sektora MŚP funkcjonujących na Podkarpaciu, opartą na wynikach własnych badań ankietowych.(abstrakt oryginalny)
EN
The article deals with the analysis of self-starter attitudes in SME's sector. In the first part of the study theoretical conditions of self-starter attitude development are discussed as described in literature as well as the character of SME's functioning and the core of self-starter attitudes. Next, there is an attempt to diagnose and analyze the attitude of entrepreneurs in SME's sector in Podkarpacie, based on the results of my own poll results.(original abstract)
Twórcy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska
Bibliografia
 • Balcerowicz E. (red.), Mikroprzedsiębiorstwa - sytuacja ekonomiczna, finansowanie, właściciele, CASE, Warszawa 2002.
 • Bandzarewicz J., Finansowanie rozwoju MSP w Polsce z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej, [w:] Problemy regionalizmu, red. J. Rymarczyk, M. Domiter, W. Michalczyk, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 • Brojakowska M., Specyfika i znaczenie funkcjonowania mikro i małych przedsiębiorstw, [w:] Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 42, Wydawnictwo US, Szczecin 2006.
 • Dominiak P., Sektor MSP we współczesnej gospodarce, PWN, Warszawa 2005.
 • Drucker P.F., Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992.
 • Gaweł A., Ekonomiczne determinanty przedsiębiorczości, Prace Habilitacyjne 34, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2007.
 • Gola M., Społeczno-ekonomiczne determinanty rozwoju przedsiębiorczości, [w:] Społeczne determinanty edukacji i gospodarowania, red. K. Rędziński, M. Zieliński, Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, Gliwice 2008.
 • Gudkova S., Rozwój małych przedsiębiorstw. Wiedza, sieci osobistych powiązań, proces uczenia się, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 • Jędruchniewicz A., Makroekonomiczne uwarunkowania przedsiębiorczości, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2011, nr 3.
 • Lipka A., Strategiczne i kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości pracowników, [w:] Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości, red. M. Juchnowicz, Poltext, Warszawa 2004.
 • Łuczka T., Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, [w:] Małe i średnie przedsiębiorstwa. Szkice o współczesnej przedsiębiorczości, red. T. Łuczka, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2005.
 • Piasecki B., Przedsiębiorczość i mała firma. Teoria i praktyka, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997.
 • Safin K., Zarządzanie małą firmą, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2002.
 • Schumpeter J., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 • Sobczyk G. (red.), Ekonomika małych i średnich przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2004.
 • Strużyna J., Przedsiębiorczość organizacyjna. Orientacje czasowe, opcje realne, wyjątkowi ludzie, Gnom, Katowice 2004.
 • Sułkowski Ł., Raport z badań przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce, [w:] Determinanty rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce, red. Ł. Sułkowski, TNOiK, Toruń 2005.
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, DzU 2004, nr 173, poz. 1807, art. 104.
 • Walczak W., Miary i kryteria oceny przedsiębiorczości, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2010, nr 3.
 • Zienkowski L. (red.), Wkład małych i średnich przedsiębiorstw w rozwój gospodarki polskiej, Polska Fundacja MŚP, Warszawa 1997.
 • Zocchi V., The role of communication in the intergenerational transfer of family-run small and medium firms, [w:] Concepts of Management. New Trends & Challenges in Management, red. E. Weiss, M. Godlewska, A. Bitkowska, Vizja Press &IT, Warszawa 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171235195

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.