PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 267, t. 1 Handel i inwestycje w semiglobalnym otoczeniu | 309--319
Tytuł artykułu

Rola ekoinnowacji w strategii działania przedsiębiorstw na przykładzie systemów zarządzania środowiskiem

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Role of Eco-Innovations In Business Strategy as an Example of Environmental Management Systems
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Problematyka ekoinnowacji, które są niezbędne do realizacji coraz ostrzejszych wymagań prawnych dotyczących ochrony środowiska oraz kreują postawy przedsiębiorców i konsumentów, stała się przedmiotem ożywionej dyskusji na forum międzynarodowym. Podkreśla się wiele korzyści wynikających z ich wdrażania, m.in. zmniejszenie szkodliwego oddziaływania na środowisko przez zapobieganie zanieczyszczeniom, osiągnięcie bardziej efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych, a także zwiększanie konkurencyjności przedsiębiorstw, regionów, a nawet przyśpieszenie wzrostu gospodarczego. Celem artykułu jest zatem ukazanie znaczenia i roli ekoinnowacji w działalności przedsiębiorstw na przykładzie jednego z jego rodzajów: ekoinnwestycji organizacyjnej, czyli sformalizowanych systemów zarządzania środowiskowego.(abstrakt oryginalny)
EN
The issue of eco-innovations, which are necessary to meet increasingly stringent regulatory requirements on environmental protection and create business and consumer attitudes, has been the subject of lively discussion in global economy. A great number of benefits are arising from the implementation of eco-innovations, e.g. reduction of negative environ-(original abstract)mental impact through pollution prevention methods, a more efficient use of natural resources and enhancing the competitiveness of enterprises, regions, and even the acceleration of economic growth. The purpose of this article is therefore to show the importance and role of eco-innovation in business operations as an example of formal environmental management systems.
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Ansoff H.I., Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 1985.
 • Council Regulation (EEC) No 1836/93 of 29 June 1993 allowing voluntary participation by companies in the industrial sector in a Community eco-management and audit scheme, OJ L168 z 10.07.1993.
 • Chrząścik I., Marciniuk-Kluska A., Kluska M., Ekoinnowacje a rozwój zrównoważony, "Studia Ecologiae et Bioethicae" 2010, nr 8.
 • Ekoinnowacje, PARP, Warszawa 2010.
 • EMAS Newsletter 2011, Issue 04/December 2011.
 • Hamel G., Prahalad C.K., Przewaga konkurencyjna jutra, Business Press, Warszawa 1999.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Innowacja na rzecz zrównoważonej przyszłości - plan działania w zakresie ekoinnowacji, COM (2008) 899, Komisja Europejska 2011.
 • Komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego - Stymulowanie technologii w kierunku zrównoważonego rozwoju: Plan Działań Unii Europejskiej w zakresie technologii środowiskowych, COM (2004) 38.
 • Mariańska J., Innowacyjność w działalności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, [w:] Wyzwania rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw. Innowacje, technologie, kryzys, red. A. Zakrzewska- Bielawska, Difin, Warszawa 2011.
 • Porter M., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 • Simon H., Tajemniczy mistrzowie. Studia przypadków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Szpor A., Śniegocki A., Ekoinnowacje w Polsce. Stan obecny, bariery rozwoju, możliwości wsparcia, IBS, Warszawa 2012.
 • Urbaniec M., Wpływy innowacji ekologicznych na rozwój zrównoważony, [w:] Funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach zrównoważonego rozwoju i gospodarki opartej na wiedzy, E. Sidorczuk- -Pietraszko, Wyd. WSE, Białystok 2009.
 • Problemy oddziaływania małych i średnich przedsiębiorstw na środowisko. Opracowanie badania ankietowego przeprowadzonego w 2010 roku, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska Program Czysty Biznes, listopad 2010.
 • Regulation (EC) No 761/2001 of the European Parliament and of the Council of 19 March 2001 allowing voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme (EMAS), OJ L 114 z 24.04.2001.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), OJ. L342 z 22.12.2009
 • Woźniak L., Hajduk-Stelmachowicz M., Systemy Zarządzania Środowiskowego jako element potencjału ekoinnowacyjnego, [w:] Jak budować przewagę konkurencyjną dzięki ekoinnowacyjności?, L. Woźniak, J. Strojny, E. Wojnicka (red.), PARP, Warszawa 2010.
 • www.emas.mos.gov.pl.
 • www.iso.org.
 • Ziółkowski B., Znaczenie ekoinnowacji dla rozwoju przedsiębiorstw, [w:] Zrównoważony rozwój w teorii ekonomii i praktyce, A. Graczyk (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171235209

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.