PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr 1 (33) | 103--125
Tytuł artykułu

Budżet zadaniowy w systemie zintegrowanego zarządzania rozwojem - możliwości, dylematy, obawy

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Performance-based Budget in the Integrated Development Management System
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Trudno byłoby szukać zdeklarowanych przeciwników budżetowania zadaniowego. Jego niekwestionowana przewaga nad tradycyjnym ujęciem budżetu jest artykułowana zarówno w bogatej literaturze przedmiotu, w materiałach z licznych debat i konferencji, w raportach, również pokontrolnych NIK. Co więcej, w ostatniej dekadzie za wdrożeniem budżetowania zadaniowego w całym sektorze finansów publicznych opowiedziało się nie tylko wiele autorytetów naukowych, lecz także przedstawicieli różnych stron sceny politycznej. Wystarczy wspomnieć, że ten proces, zadeklarowany i zapoczątkowany przez rząd PiS, znalazł się też w programie wyborczym Platformy Obywatelskiej oraz w działaniach rządu PO-PSL. Usankcjonowały go również najnowsze dokumenty strategiczne, wyraźnie potwierdzające potrzebę takich zmian w systemie finansowania polityk publicznych. Skoncentrowanie wydatków na wybranych, najbardziej istotnych sferach rozwoju oraz ich powiązanie z rezultatami zostało bowiem wyraźnie wyeksponowane w "Strategii rozwoju kraju 2020" (SRK 2020), podstawowym dokumencie średniookresowym, powiązanym z założeniami długookresowej strategii rozwoju "Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności" oraz z 9 zintegrowanymi strategiami. (fragment tekstu)
EN
This article presents issues related to the implementation of performance-based budget in Poland and the arguments justifying the need for further strengthening activities in this area. The first section presents obstacles and concerns related to this new budget system raised by the experts. Next, the process of implementation of the performance budgeting is covered, with particular focus on the changes within the scope of organisation and coordination. The author discusses the connection between performance-based budgeting and strategic planning, in particular with the mid-term integrated strategies 2012-2020. In conclusion, she stresses the need for corrections and deepening the discussion on effective performance-based budgeting in Poland. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
103--125
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Budżet jako narzędzie zarządzania w administracji samorządowej, czyli jak osiągnąć cele przy ekonomicznym wykorzystaniu zasobów, K. Pakoński (red.), Municypium, Warszawa 2000.
 • Budżet zadaniowy: Racjonalność-Przejrzystość-Skuteczność. Metodyka, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Departament Budżetu Zadaniowego, Zespół do spraw Metodyki i Wdrażania Budżetu Zadaniowego, Warszawa, 20 grudnia 2006 r.
 • By żyło się lepiej. Wszystkim!, program wyborczy Platformy Obywatelskiej, Warszawa 2007.
 • Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, komunikat Komisji, COM, Bruksela, 3 marca 2010 r.
 • D. Firszt, Ekonomiczna burza mózgów - działamy już dekadę, http://www.univ.rzeszow.pl/nauka/ konf2011.php.
 • Z. Gilowska, Rządowi przetarła się jedwabna poduszka, "Obserwator Finansowy" http://www.obserwatorfinansowy.pl/.
 • R. Gwiazdowski, Arabski budżet zadaniowy, http://blog.gwiazdowski.pl/index. php?subcontent=1&id=352.
 • Ł. Hardt, M. de Jong, Budżet zadaniowy jako narzędzie poprawy jakości rządzenia w Polsce, program "Sprawne państwo", Ernst & Young, Warszawa 2011.
 • Kurs na innowacje. Jak wyprowadzić Polskę z rozwojowego dryfu, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków 2012.
 • J.B. Lipszyc, Jałowa dyskusja o reformie finansów publicznych, http://www.obserwator- finansowy.pl/forma/debata/jalowa-dyskusja-o-reformie-finansow-publicznych/.
 • J.B. Lipszyc, Prawdziwy budżet zadaniowy obnaży nieefektywność administracji, "Obserwator Finansowy", http://www.obserwator finansowy.pl.
 • W. Misiąg, Budżet zadaniowy, czyli jak trafiać w cel, "Pomorski Przegląd Gospodarczy" 2011, nr 4(51).
 • W. Misiąg, Czy w 2012 roku będziemy mieli budżet zadaniowy, "Biuletyn Finansów Publicznych" 2006, nr 4(20).
 • A. Muszyński, Budżetowanie zadaniowe na tle nowego podejścia do zarządzania publicznego w Polsce, http://www.budzet-zadaniowy.info/artykuly/arykul/budzet-zadaniowy-nowe-zarzadzanie/strona/1-3.
 • A. Noworól, Kierunki i zmiany niezbędne do stworzenia docelowego systemu zarządzania polityką rozwoju na poziomie regionalnym (uwzględniające dotychczasowe dokumenty strategiczne), ekspertyza wykonana na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Instytut Spraw Publicznych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2011.
 • Odpowiedź ministra rozwoju regionalnego na interpelację nr 5706 w sprawie częściowej zgodności "Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa" ze średniookresową strategią rozwoju kraju z dn. 10 lipca 2012 r., www.sejm.gov.pl/ sejm7.nsf/Interpelacja Tresc.xsp?key=2BEE7690.
 • Pełny zapis przebiegu posiedzenia Komisji do spraw Kontroli Państwowej (nr 36) z dnia 27 września 2012 r., Kancelaria Sejmu, Biuro Komisji Sejmowych, Warszawa 2012, http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/biuletyn.xsp?documentId=40B1 C81C785E0249C1257A92004B08C7.
 • Plan uporządkowania strategii rozwoju, MRR, Warszawa, sierpień 2009 r.
 • "Planowanie w układzie zadaniowym na rok 2013. Omówienie. Aneks tabelaryczny", Rada Ministrów, Warszawa, wrzesień 2012 r.
 • "Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa strategia rozwoju kraju (projekt)", Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 17 listopada 2011 r., http://zds.kprm.gov.pl/dlugookresowa-strategia-rozwoju-kraju.
 • K. Rybiński, Bez reform Polskę czeka ośla ławka, wywiad R. Pisery, "Obserwator Finansowy", http://www.obserwatorfinansowy.pl/.
 • M. Słodowa-Hełpa, Dylematy związane z wdrażaniem budżetu zadaniowego do realizacji funkcji państwa dotyczącej kształtowania rozwoju regionalnego [w:] Budżet zadaniowy jako nowoczesne narzędzie zarządzania gospodarką narodową, A. Siedlecka (red.), Wyd. Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska 2011.
 • "Sprawne państwo 2011-2020. Strategia. Projekt przeznaczony do uzgodnień międzyresortowych", Rada Ministrów, Warszawa, 10 października 2011 r.
 • J. Staniłko, Nowy makijaż na starej twarzy. Ocena mierników realizacji funkcjipaństwa przedstawionych w "Wieloletnim Planie Finansowym Państwa", komentarz Instytutu Sobieskiego nr 65, 2010, http://www.sobieski.org.pl/news.php?id=649.
 • J. Staniszkis, Polska droga do nowoczesności, dyskusja w "Rzeczypospolitej" dn. 21 września 2010 r., http://www.rp.pl/artykul/538515.html.
 • "Strategia rozwoju kraju 2020 - Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo", załącznik do uchwały nr 157 Rady Ministrów z 25 września 2012 r., Warszawa 2012.
 • "Strategicznie dla rozwoju. Polityka rozwoju w zintegrowanym podejściu", MRR, Warszawa 2011.
 • H. Wasilewska-Trenkner, Równoważenie finansów publicznych w długim okresie [w:] Długofalowe równoważenie finansów publicznych, A. Wiktorow, B. Wyżnikiewicz (red.), Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA, Warszawa 2010.
 • H. Wasilewska-Trenkner, Ryzyka związane z budżetem zadaniowym, konferencja międzynarodowa: "Doskonalenie i rozwój systemu budżetu zadaniowego jako narzędzia wieloletniego planowania i zarządzania finansami publicznymi", http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/ budzetzadaniowy/aktualnosci//asset_publisher/SVp7/content/id/1412713;jsess ionid=35E2D87CC77C08F23BDD327496E63968.
 • W. Wilczyński, 2 x 2 = 4 - Budżet na hamulcu, "Wprost" 2006, nr 27 (1230).
 • Wdrażanie budżetu państwa w układzie zadaniowym - ocena procesów: planowania, monitorowania i sprawozdawczości, informacja o wynikach kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, KAP-4101-01/2011, Nr ew. 27/2012/P/11/001/KAP, Warszawa 2012.
 • "Wystąpienie pokontrolne Wiceprezesa NIK Cichosza adresowane do MF', www.nik. gov.pl/plik/id,4299.pdf.
 • "Założenia systemu zarządzania rozwojem Polski", Rada Ministrów, Warszawa 27 kwietnia 2009 r., dokument przygotowany w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.
 • Zarządzanie finansami publicznymi - narzędzia zarządzania finansami publicznymi oraz efektywne sposoby wydatkowania środków publicznych, skrypt, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, szkolenia realizowane w ramach projektu "Poprawa jakości zarządzania w administracji rządowej - Akademia Zarządzania Publicznego II etap", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS.
 • "Zarządzanie strategiczne rozwojem - poprawa jakości rządzenia w Polsce", projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach V priorytetu Programu Operacyjnego "Kapitał ludzki", Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2010-2012.
 • Zintegrowane podejście do rozwoju w Polsce, MRR, Warszawa 2011.
 • Zintegrowane zarządzanie finansami zorientowane na cele, K. Pakoński (red.), Municypium, Warszawa 2001.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171235215

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.