PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 4 (21) | 30--45
Tytuł artykułu

Instytucjonalna teoria przemian gospodarczych - rozwój gospodarczy z perspektywy nowej ekonomii instytucjonalnej

Warianty tytułu
Institutional Theory of Economic Change - Economic Development from the Perspective of New Institutional Economics
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W ostatnim stuleciu ludzkość dokonała ogromnego postępu cywilizacyjnego. Gospodarka świata, chociaż nie ustrzegła się wielu kryzysów, rozwijała się najdynamiczniej w historii. Jednakże wzrost i rozwój gospodarczy nie są zjawiskami powszechnymi. Tradycyjnie występowały ostre różnice poglądów między ekonomistami ortodoksyjnymi i heterodoksyjnymi na temat czynników rozwoju. W ostatnich latach zarysowała się szansa na pewien kompromis. Stworzyła ją dynamicznie rozwijająca się nowa ekonomia instytucjonalna (NEI). Rola instytucji w rozwoju gospodarczym jest jednym z najciekawszych obszarów badawczych współczesnej ekonomii. Wciąż jednak nie istnieje ogólna instytucjonalna teoria rozwoju gospodarczego. W artykule dokonano próby naszkicowania elementów instytucjonalnej teorii przemian gospodarczych na podstawie prac przedstawicieli nowej ekonomii instytucjonalnej. Na proces zmian instytucji wpływ ma po pierwsze interakcja instytucji i organizacji. Po drugie proces jest zależny od tego, jak współistnieją ze sobą instytucje formalne i nieformalne. Po trzecie cały proces jest silnie uwarunkowany historycznie, stąd niezwykle trudno o radykalną zmianę istniejącego systemu instytucjonalnego, co obrazuje koncepcja trajektorii rozwojowych (path dependence). Jednakże należy od razu podkreślić, że trudno na podstawie teorii instytucjonalnych przemian nakreślić elementy polityki gospodarczej, której efektem byłby rozwój ekonomiczny w każdym zakątku świata. Przeciwnie, analiza instytucjonalna daje liczne dowody na to, że taka uniwersalna recepta nie istnieje. Ponieważ instytucje mają znaczenie, zainicjowanie i pomyślna kontynuacja rozwoju w konkretnych przypadkach wymagają zawsze szczególnego splotu czynników.(abstrakt oryginalny)
EN
Over the last century mankind has made an enormous civilization progress. The economy of the world, although it has not avoided many crises, has grown the fastest in the history. However, the growth and economic development are not universal phenomena. Traditionally, there were sharp differences of opinion among economists on growth factors. But recently, there is a widespread agreement about the supreme importance of strong and effective institutions for promoting economic development. New institutional economics (NIE) is an economic perspective that attempts to extend economics by focusing on institutions. The role of institutions in economic development is one of the most interesting frontier areas in economics research today, but still, there is no general institutional theory of economic development. The article attempts to outline some of the elements of the institutional theory of economic change, based on the work of new institutional economists. The process of institutional change is affected by, first, the interaction of institutions and organizations. Second, the process is dependent on how formal and informal institutions coexist. Third, the "history matters", the past events have an impact on the process of institutional change. However, even if we create the theory of institutional change, we will still not be able to create economic policy that provides prosperity all around the world. On the contrary, the institutional analysis provides a good deal of evidence that such a universal recipe does not exist.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
30--45
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Aoki M., Toward a Comparative Institutional Analysis, MIT Press, Cambridge 2001.
 • Arthur W.B., Competing technologies, increasing returns, and lock-in by historical events, "The Economic Journal" 1989, no. 394(99).
 • Berger P.L., Luckmann T., Społeczne tworzenie rzeczywistości, PIW, Warszawa 1983.
 • David P.A., Clio and the economics of QWERTY, "The American Economic Review" 1985, no. 2(75).
 • David P.A., Why are institutions the "carriers of history"?: Path dependence and the evolution of conventions, organizations and institutions, "Structural Change and Economic Dynamics" 1994, no. 2(5).
 • Davis L.E., North D.C., Institutional Change and American Economic Growth, Cambridge University Press, Cambridge, 1971.
 • Denzau A.T., North D.C., Shared mental models: ideologies and institutions, "Kyklos" 1994, no. 1(47).
 • Dzionek-Kozłowska J., Koncepcja path dependence, czyli trajektorie rozwojowe w życiu gospodarczym, [w:] Instytucje i transformacja, red. J. Godłów-Legiędź, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009.
 • Eggertsson T., A note on the economics of institutuions, [w:] Empirical Studies in Institutional Change, red. L.J. Alston, Cambridge University Press, Cambridge 1996.
 • Eggertsson T., Imperfect Institutions: Possibilities and Limits of Reform, University of Michigan Press, Ann Arbor 2005.
 • Fogel R.W., Engerman S.L., Time on the Cross the Economics of American Negro Slavery, Little Brown, Boston 1974.
 • Furubotn E., Rigchter R., Institutions and Economic Theory: The Contribution of the New Institutional Economics, University of Michigan Press, Ann Arbor 2002.
 • Greif A., Contract enforceability and economic institutions in early trade: the Maghribi traders' coalition, "American Economic Review" 1993, no. 3 (83).
 • Greif A., Institutions and the Path to the Modern Economy: Lessons from Medieval Trade, Cambridge University Press, Cambridge, New York 2006.
 • Greif A., Self-Enforcing Political System and Economic Growth: Late Medieval Genoa, SSRN eLibrary, 1997.
 • Ingram P., Changing the rules: Interests, organizations, and institutional change in the U.S. hospitality industry, [w:] The New Institutionalism in Sociology, red. M.C. Brinton, V. Nee, Russell Sage Foundation, New York 1998.
 • Kim A.M., Learning to Be Capitalists, Oxford University Press, New York 2008.
 • Levi M., A model, a method, and a map: Rational choice in coparative and historical analysis, [w:] Comparative Politics: Rationality, Culture, and Structure, red. M.I. Lichbach, A.S. Zuckerman, Cambridge University Press, Cambridge 1997.
 • Mé nard C., A new institutional approach to organization, [w:] Handbook of New Institutional Economics, red. C. Mé nard, M.M. Shirley, Springer, Dordrecht 2005.
 • Nelson R.R., Winter S.G., An Evolutionary Theory of Economic Change, Harvard University Press, Cambridge 1982.
 • North D.C., Economic performance through time, "The American Economic Review", 1994, nr 3(84).
 • North D.C., Institutions, Institutional Change, and Economic Performance, Cambridge University Press, Cambridge, New York 1990.
 • North D.C., Structure and Change in Economic History, Norton, New York 1981.
 • North D.C., The New Institutional Economics and Third World Development, [w:] The New Institutional Economics and Third World Development, red. J. Harriss, J. Hunter, C.M. Lewis, Rutledge, London, New York, 1997.
 • North D.C., Understanding the Process of Economic Change, Princeton University Press, Princeton 2005.
 • Olson M., The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups, Harvard University Press, Cambridge 1971.
 • Olson M., The Rise and Decline of Nations: Economic Growth, Stagflation, and Social Rigidities, Yale University Press, New Haven 1982.
 • Pejovich S., Economic Analysis of Institutions and Systems, Springer, Norwell 1998.
 • Pierson P., Increasing returns, path dependence, and the study of politics, "The American Political Science Review" 2000, no. 2(94).
 • Toye J., The new institutional economics and its implications for development theory, [w:] The New Institutional Economics and Third World Development, red. J. Harriss, J. Hunter, C.M. Lewis, Rutledge, London, New York 1997.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171235225

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.